פרקליט: "הגשתי כתב אישום נגד עיתונאית, 120 סעיפים על העלבת עובדי ציבור"

יחצנות מערכת המשפט

יחצנות מערכת המשפט