צו חיפוש טיפוסי מערכת המשפט

דוגמה לצו חיפוש מערכת המשפט של השופט שמואל מלמד מיוני 2014.
בצו החיפוש לא צוינו מספר תיק בית משפט ומהות החשד והעילה למתן הצו. לא צוין מי הופיע בפני השופט והוזהר כחוק והבין את האזהרה ואימת את תוכן הבקשה. בצו אין הנמקה מדוע החיפוש בדברי המחשב יהיה ללא עדים כנדרש על פי חוק. בצו לא צוינה כתובת שבה יערך החיפוש.

צו לקוי ולקוני כזה מאפשר למשטרה בנקל לפגוע בפרטיות החשוד, לשתול ראיות, לפגוע בצנעת חייו של החשוד ועוד.
צו כזה יוצר הרושם כי היושב על כס השיפוט חתם עליו כלאחר יד וספק אם ידע על מה הוא חותם.

צו חיפוש שמואל מלמד
צו חיפוש בדברי מחשב לקוני ולקוי – שופט בית משפט שלום תל אביב שמואל מלמד

הנציב אליעזר ריבלין – דרכי רמיה לדחיית תלונה חמורה נגד השופט שמואל מלמד

מרץ 2015 – מדובר בתלונה חמורה שהוגשה לנציבות תלונות הציבור על שופטים נגד השופט שמואל מלמד בגין הוצאת צו חיפוש במחשב. שמואל מלמד לא ציין בצו מספר התיק בית משפט ומהות החשד והעילה למתן הצו. לא צוין מי הופיע בפני השופט והוזהר כחוק והבין את האזהרה ואימת את תוכן הבקשה. הצו חסר פרטים נוספים.

צו שיפוטי הינו פגיעה קשה בכבוד האדם וחירותו ופעמים רבות בענייני נפשות. התנהגות השופט שמואל מלמד מהווה קרקע פוריה להפקרות, זילות באזרח, וניצול כוח השררה למטרות אפלות. בהתנהגותו יוצר השופט מלמד תחושה כי הצו ניתן כלאחר יד. השופט שמואל מלמד פוגע בהתנהגותו באמון הציבור בבתי המשפט ומשטרת ישראל.

במקום להתייחס לתלונה לגופו של עניין החל הנציב אליעזר ריבלין להשמיץ ולהכפיש את המתלונן תוך שהוא מתאר את שמואל מלמד כנפגע מהליך בירור התלונה.

לדוגמא בסעיף 2 בתגובתו לתלונה כתב אליעזר ריבלין: "כבוד השופט הוסיף וציין כי לשופטים לא ניתנת אפשרות להגיב לגידופים ואלימות מילולית", בעוד ההיפך הוא הנכון, השופט שמואל מלמד הוא זה שנקט באלימות שיפוטית, תוך שהוא מוציא צו חיפוש כלאחר יד פוגע בכבודו ופרטיותו של האזרח מבלי לציין מדוע.
הנציב אליעזר ריבלין דחה את התלונה בתואנת התנהלות קנטרנית.

הנציב אליעזר ריבלין פעל ברמיה בוטה לטייח התלונה נגד השופט שמואל מלמד. אליעזר ריבלין נכשל בבירור התלונה.

להלן מכתב תגובה על התנהלותו הלקויה של הנציב אליעזר ריבלין:

                                    
                                                      תאריך: 10 במרץ 2015
לכבוד
 נציבות תלונות הציבור על שופטים

מכובדי,
הנדון: שופט שמואל מלמד – הוצאת צו חיפוש במחשבי מבלי לציין מספר תיק ומהות החשד והעילה למתן הצו
מספרכם: 57/15 שלום תל אביב
1.       תשובתך המטייחת מעידה אחת: השופט פעל ברמיה, חוסר דעת ורשעות בהוצאת צו הפוגע בערכי הדמוקרטיים של מדינת ישראל, וביזה את מוסד השיפוט ובעיקר את עצמו.
2.       תכלית התלונה היא להגן ולהעיר/להאיר את עיני הרשויות על התופעה האיומה שבה שופט הופך לחותמת גומי, ולא מפעיל שיקול דעת בהוצאת צו כל כך פוגעני בזכויות כבוד האדם וחירותו, שהם ערכיה היסודיים של מדינת ישראל.
במקום לברר את התלונה, פעלת בצורה קנטרנית וחיפשת סיבה מדוע לפסול את התלונה.
3.       אף נתת במה לשופט להכפיש ולהשמיץ ואף להציג את עצמו בעזות מצח כאילו הוא הנפגע מן התהליך. התהפכו היוצרות! התוקפן בעל הסמכות שגרם להרס וחורבן ביתי "נעלב". לא ראית לנגד עיניך את הסבל שלנו כאזרחים נפגעים ממעשיו של השופט.
4.       במקום להתייחס לעובדות המוצגות בתלונה הנך מתייחס להנחות והשערות למיניהם ומשמיץ את המתלונן ואף ייחסת לו אתרים משפטיים שלא שייכים לו.
5.       פירשת את סעיף 17(2) בחוק בצורה מוטעית. החוק מתייחס לתלונה ולא למתלונן.
6.       לא בכדי תלונות צריכות להיות מופצות ברשת, כדי להזהיר את הציבור מפני שופטים רשלנים שהתנהגותם הגובלת בפלילים מהווה קרקע פורייה לשחיתות וקלקול החברה.
7.       לצערי הרב תופעה פושעת זו אינה מסתיימת רק בצווי חיפוש, אלא במתן לגיטימציה לשוטרים לנהוג בזלזול וחוסר דעת בדיוק כפי שנקט השופט.
בכבוד רב,
ל'
העתקים:
כבוד הנשיא אביחי דורון בית משפט שלום תל-אביב
מרים נאור נשיאת בית משפט עליון
מיכאל שפיצר מנהל בתי המשפט

תלונה נגד שוטר רס"מ ארתור וסרשטיין בגין חדירה למחשב בניגוד לחוק

ארתור וסרשטיין

יוני 2014 – מדובר בצו חיפוש לקוי למחשב של השופט שמואל מלמד שעל פיו נתבקש רס"מ ארתור וסרשטיין מ.א 1028158 (משטרת ישראל מרחב דן) לחדור למחשב ולהוציא פלטים הקשורים לחקירה.

הצו והמחשב הועברו לרס"מ וסרשטיין ע"י רס"מ ארז אקנין מ.א: 954255 מרחב דן

רס"מ ארתור וסרשטיין פתח את המחשב הוציא את ההארד דיסק מתוך המחשב העתיק אותו העתקת ראי והפיק דו"ח.

חדירה למחשב ע"פ צו חיפוש לא תקין וחיפוש מעבר למה שהתיר הצו, מהווה לא רק פגיעה בכבוד בעל המחשב אלא גם הפרה בוטה של פרטיותו, פגיעה בשמו הטוב, ביזוי צו בית משפט וביזוי חוק סדר דין פלילי (מעצר וחיפוש), ומנוגד לחוק.

להלן תלונה למח"ש שהוגשה נגד רס"מ ארתור וסרשטיין

ינואר 2015

לכבוד:
משרד המשפטים – מח"ש – שלוחת מרכז – תל אביב
טלפון: 03-6899854, 03-6899851
פקס: 03-6899869
בנין מוסקוביץ, רח' השלושה 2, תל אביב
מכובדי,
הנדון: תלונה נגד רס"מ ארתור וסרשטיין מ"א 1028158 בגין חדירה למחשבי בניגוד לחוק

1. שמי ד'…

2. בתאריך 18.06.2014 מסר רס"מ ארז אקנין לרס"מ וסרשטיין את מחשבי לצורך חיפוש (ראה נספח דו"ח חדירה למחשב).

3. בצו החיפוש (ראה נספח) לא צוינו מספר תיק בית משפט ומהות החשד והעילה למתן הצו. צו החיפוש התיר למשטרת ישראל חדירה למחשב והפקת פלטים הקשורים לחקירה.

4. בימים אלו הגיע לידי דו"ח החדירה למחשבי שביצע רס"מ וסרשטיין. נתברר כי רס"מ וסרשטיין הוציא מתוך המחשב את ההארד דיסק כולו הכולל גם קבצים שאינם קשורים לחקירה, והעתיק אותו בשיטת העתקת מראה, וביצע סריקה ועיבוד נתונים כלשהם במידע במחשב.

5. חדירה למחשב ע"פ צו חיפוש לא תקין וחיפוש מעבר למה שהתיר הצו, מהווה לא רק פגיעה בכבודי אלא גם הפרה בוטה של פרטיותי, פגיעה בשמי הטוב, ביזוי צו בית משפט וביזוי חוק סדר דין פלילי (מעצר וחיפוש), ומנוגד לחוק.

6. אבקש לבדוק בדקדקנות האם פעל רס"מ וסרשטיין ע"פ צו החיפוש, כחוק, ללא חריגה מסמכויותיו לרבות החדירה למחשב, הוצאת ההארד מתוכו והעתקתו בשיטת העתקת מראה, סריקת ההארד דיסק, ועיבוד נתונים.

7. נא טיפולכם ועדכונכם.

מצורפים: צו החיפוש, דוחות החדירה למחשב

ד'

צו החיפוש הלקוי – השופט שמואל מלמד

צו החיפוש הלקוי של השופט שמואל מלמד שעל פיו פעל רס"מ ארתור וסרשטיין

רס"מ ארז אקנין מעביר לרס"מ וסרשטיין המחשב עם צו החיפוש הלקוי

רס"מ ארז אקנין מעביר לרס"מ וסרשטיין המחשב עם צו החיפוש הלקוי

רס"מ ארתור וסרשטיין מדווח כי העתיק דיסק שלם ע"פ צו חיפוש לקוי המסמיך להוציא פלטי חקירה בלבד

רס"מ ארתור וסרשטיין מדווח כי העתיק דיסק שלם ע"פ צו חיפוש לקוי המסמיך להוציא פלטי חקירה בלבד

שופט שמואל מלמד מציג צו חיפוש חותמת גומי

 שמואל מלמד מציג צו חיפוש חותמת גומי
18.06.2014 – שמואל מלמד, שופט בית משפט השלום תל אביב הוציא צו חיפוש במחשב ללא מספר תיק בית משפט, ללא ציון מהות החשד והעילה להוצאת הצו, ללא לא צוין מי הופיע בפני השופט והוזהר כחוק והבין את האזהרה ואימת את תוכן הבקשה. הצו חסר פרטים נוספים. נגד שמואל מלמד הוגשה תלונה לנציבות תלונות הציבור על שופטים.

להלן הצו:

שופט שמואל מלמד מציג צו חיפוש חותמת גומי
שופט שמואל מלמד מציג צו חיפוש חותמת גומי

תלונה נגד השופט שמואל מלמד – הוצאת צו חיפוש מבלי לציין מספר תיק ומהות החשד והעילה למתן הצו

שופט שמואל מלמד - צו חיפוש לקוי
שופט שמואל מלמד – צו חיפוש לקוי

ינואר 2015 – הקשר הלקוי בין משטרת ישראל מרחב דן ושופטים מבית משפט השלום תל אביב. מוציאים צווי חיפוש לקויים בבתי אזרחים, במחשביהם מבלי לציין מספר תיק, מהות החשד והעילה, מי הופיע בפני השופט והוזהר כחוק והבין את האזהרה ואימת את תוכן הבקשה. הצווים חסרים פרטים נוספים.

דוגמה לכך ראינו בצו החיפוש הלקוי של השופטת דנה אמיר לחיפוש בבית עיתונאית. התלונה שהוגשה בעניין נגד השופטת דנה אמיר נמצאה מוצדקת.

שופט השלום תל אביב שמואל מלמד לא נשאר חייב וגם הוא הוציא צו חיפוש לקוי במחשב שהיה בשימוש העיתונאית ושותפה לדירה מ'.

התנהגות השופטים דנה אמיר ושמואל מלמד משדרים הוזלת חיי אדם ומהווים קרקע פוריה לשחיתות, שיקולים זרים תוך ניצול כוח השררה למטרות אפלות.
השופטים דנה אמיר ושמואל מלמד ביזו את המוסד הציבורי שבו הם עובדים ופגעו באמון הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק.

להלן נוסח התלונה ונגד השופט שמואל מלמד והצו חיפוש:

התלונה נגד השופט שמואל מלמד:

ינואר            2015
לכבוד:
נציבות תלונות הציבור על שופטים
מכובדי,
הנדון: שופט שמואל מלמד – הוצאת צו חיפוש במחשבי מבלי לציין מספר תיק ומהות החשד והעילה למתן הצו
1.      שמי מ…
2.  בימים אלו נודע לי כי בתאריך 18.06.2014 הוציא השופט שמואל מלמד צו חיפוש (ראה נספח) במחשבי הכולל חדירה למחשב והפקת פלטים לצורכי חקירה. השופט קבע כי החיפוש יערך ללא עדים.
3.  בצו החיפוש לא צוינו מספר תיק בית משפט ומהות החשד והעילה למתן הצו. לא צוין מי הופיע בפני השופט והוזהר כחוק והבין את האזהרה ואימת את תוכן הבקשה. הצו חסר פרטים נוספים.
4. התנהגות השופט שמואל מלמד מהווה קרקע פוריה להפקרות, זילות באזרח, וניצול כוח השררה למטרות אפלות. בהתנהגותו יוצר השופט מלמד תחושה כי הצו ניתן כלאחר יד. השופט שמואל מלמד פוגע בהתנהגותו באמון הציבור בבתי המשפט ומשטרת ישראל.
5.   השופט שמואל מלמד פגע בכבודי, חירותי, פרטיותי ושמי הטוב.
6.      אבקש לבדוק בדקדקנות מדוע התנהג כך השופט שמואל מלמד.
7. נא טיפולכם ועדכונכם.
מצורפים: צו החיפוש
מ…

שמואל מלמד – צו חיפוש לקוי בחסות משטרת ישראל מרחב דן

 

 צו החיפוש הלקוי של השופט שמואל מלמד

צו החיפוש הלקוי של השופט שמואל מלמד
צו החיפוש הלקוי של השופט שמואל מלמד