שופטת: רשויות הרווחה הטעו את בית המשפט כדי למסור ילדה בת 6 לאימוץ

תמ"ש 000009/97  – מעשה תרמית של פקידת אימוץ מהשירות למען הילד ופסיכולוג מטעמה רמי  בר גיורא לסחור בילדה בת 6 לאימוץ סגור

שופטת: רשויות הרווחה הטעו את בית המשפט כדי למסור ילדה בת 6 לאימוץ , משה ריינפלד , הארץ , 17 ביולי 2000

בית משפט לענייני משפחה בירושלים (שופטת חנה בן עמי) מתח ביקורת חריפה על פקידת סעד בשירות למען הילד במשרד הרווחה, ועל השירות עצמו, בשל המאמצים הבלתי נלאים למסור ילדה לאימוץ, לרבות הכשלה מכוונת של פגישותיה עם אמה הביולוגית והטעיית בית המשפט.

לפני כשנתיים החליטה השופטת חנה בן עמי למסור את הילדה, היום בת שש וחצי, להורים מאמצים, לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, שהסתמך על חוות דעת של פקידת הסעד ושל הפסיכולוג רמי בר גיורא – מומחה מטעם בית המשפט. בחוות הדעת נקבע באופן חד משמעי שאביה ואמה הביולוגיים של הילדה אינם מסוגלים לתפקד כהורים, אך השופטת הדגישה שניתן לשמר בינתיים את הקשר בין הילדה לאמה הביולוגית.
אולם בהמשך התברר לשופטת שפקידת הסעד הסתירה אפשרות זו מההורים המיועדים לאימוץ, והודיעה להם שלאחר ביקורים אחדים תנותק הילדה מאמה. הפקידה גם הגישה בקשה להפסיק מיד את ביקורי האם אצל בתה, בטענה שבביקורה היחיד שהתאפשר עד אז "חלה הידרדרות חמורה ביותר במצב הנפשי של הילדה ובתפקודה".
פקידת הסעד גייסה למטרה זו גם את הפסיכולוג בר גיורא, וזה דרש להפסיק לאלתר את הביקורים, אף כי לא היה יכול להסביר מדוע הילדה בוכה בתום כל ביקור.

בשלב זה הגיעה השופטת למסקנה שרשויות הרווחה אינן יכולות לתת הסבר מניח את הדעת לעמדתן. היא גם התרשמה שמצב האם משתפר והולך. לפיכך מינתה מומחית נוספת מטעמה, ד"ר מילי מאסס.
נציגת היועץ המשפטי לממשלה עו"ד מיכל כהן הטב התנגדה למינוי, אבל השופטת דחתה את עמדתה, לאחר שהבחינה שחוות הדעת הראשונה שהגישה ד"ר מאסס תואמת את התרשמותה שלה ממצב האם.
המומחית קבעה שעדיף להחזיר את הילדה לאמה, אף שהדבר כרוך בבדיקה נוספת.
פרקליטת האם, עו"ד פרי-הר, הזדרזה להגיש בקשה לחדש מיד את ביקורי האם אצל הילדה, אבל התברר שההורים המיועדים לאימוץ מתנגדים לכך ומאיימים להחזיר את הילדה לרשויות הרווחה.
לפיכך, הורתה השופטת להחזיר את הילדה לאמה, בלא כל הכנה ובדיקה נוספת. באחרונה, כשנה וחצי לאחר החזרת הילדה לאמה, התברר לשופטת כי הילדה התאקלמה היטב וכי תפקודה של האם השתפר מאוד.
מפסק הדין עולה כי לפני ימים אחדים הודיעה נציגת היועץ המשפטי לשופטת, כי היא חוזרת בה מבקשתה לאשר את האימוץ.

שופטת חנה בן עמי: רשויות הרווחה הטעו את בית המשפט כדי למסור ילדה בת 6 לאימוץ
שופטת חנה בן עמי: רשויות הרווחה הטעו את בית המשפט כדי למסור ילדה בת 6 לאימוץ

פלייליסט: כבוד השופטת לענייני משפחה בדימוס חנה בן עמי – עדויות על תפקוד פקידות הסעד

פקידת הסעד מהשירות למען הילד – מניפולציות, סילופים ושיבוש מהלכי משפט לניתוק ילדה מאמה

יוני 2000 – תמ"ש 000009/97 שופטת בית משפט לענייני משפחה חנה בן עמי דוחה בקשת אימוץ קטינה שהוגשה ע"י גורמי הרווחה ומחזירה את הקטינה לאימה בהשגחת פקידת סעד לחוק הנוער. השופטת בן עמי מותחת ביקורת קשה על הטיוחים והמניפולציות של פקידת הסעד מהשירות למען הילד שפעלה לכפות את המהלכים לאימוץ תוך גרימת נזק לילדה לאמא הביולוגית להורים האומנים ועוד.

להלם ציטוטים מהחלטת השופטת בן עמי לדחיית הבקשה לאימוץ.

ההחלטה בעבר להעברת הקטינה להורים המיועדים לאימוץ (להלן: ההורים האומנים) ניתנה לאחר שחוו"ד מטעם היועץ המשפטי, תסקירי פקידות הסעד וכן חוו"ד של הפסיכולוג רמי בר גיורא שמונה כמומחה ע"י ביה"מ היו חד משמעיים – כי ההורים וכל אחד מהם הינם חסרי מסוגלות הורית וכי בעתיד הנראה לעין אין כל סיכוי שהמצב ישתנה.

עד מהרה התברר כי לא היה באמור בהחלטה כדי להסית את פקידת הסעד מעמדתה כי טובת הקטינה באימוצה וכי לפיכך עליה לפעול ככל יכולתה כדי לסכל כל סיכוי שהקטינה לא תוכרז בת אימוץ:

פקידת הסעד מסלפת בפני ההורים האומנים, מאשרת שינוי שם הקטינה, מוסרת פרטים חסויים

"כפי שלמדתי בשלב מאוחר יותר מדברי ההורים האומנים הסתירה פקידת הסעד מידיעתם את האמור בהחלטה לעניין אפשרות כי הקטינה לא תוכרז בת אימוץ, אישרה שינוי שם הקטינה על ידם, מסרה להם פרטים על מצב המשיבים (ההורים הביולוגים) – בין מדויקים יותר ובין פחות – לרבות ההיסטוריה של האם ופרטים על ילדיה האחרים, והודיעה להם כי יקוימו מפגשים בודדים עד לניתוקה המוחלט של הקטינה מהוריה הביולוגיים".

פקידת הסעד פועלת בדרך של רמייה לניתוק הילדה מהוריה הביולוגים

"בד בבד הוגשה (ישירות על ידי פקידת הסעד) "בקשה להפסקה מידית של הביקורים בין הקטינה לבין הוריה הביולוגיים" בנימוק שבביקור האחד שקוים מאז העברת הקטינה להוריה האומנים "חלה התדרדרות חמורה ביותר במצבה הנפשי ובתפקודה כתוצאה ישירה מהמפגש הנ"ל".

פקידת הסעד מגייסת פסיכולוג רמי בר גיורא שעומד על דעתו להפסיק ביקורי ההורים הביולוגים אולם מתקשה במתן תשובות ברורות

"לצורך תמיכה בעמדה זו גויס הפסיכולוג בר גיורא שעמד על דעתו כי יש להפסיק לאלתר הביקורים, אף שגם לאחר חקירה ארוכה לא יכול היה להסביר פשר בכיה של הקטינה לאחר הביקור או לשלול את ההנחה שהוא נובע מגעגועים לאם (הנחה שאומתה ע"י האם האומנת בשלב מאוחר יותר) ואף שלא היתה מחלוקת כי "הסיבה לתגובה הקשה של הקטינה אינה טמונה בהתנהגות לא מתאימה של המשיבה בשעת הביקור" (כדברי ב"כ היועה"מ בסיכומים שהוגשו על ידה ביום 10/03/98)".

המניפולציות והשקרים של גורמי הרווחה פגעו בהליך האומנה
"במצב דברים זה בו הועברה הקטינה לרשות הורים אומנים בלא שנבדקה התאמתם ומידת פתיחותם ומוכנותם להתמודד עם דרכי קשר אחרות, ותוך הטעייתם כאמור, צומצמו ע"י גורמי הרווחה שאמונים לדאוג לטובת הילד האפשרויות שהיו יכולות מלכתחילה לעמוד בפני ביה"מ ולא נותר לו אלא להורות על העברת הקטינה לרשות אימה ללא הכנה כלשהי וללא בדיקה מספקת של התנאים להעברה".

פקידת הסעד מעבירה חומר חסוי להורים אומנים כדי לכפות את הליך האימוץ ולהכשיל הקשר בין האם לבת

"מלכתחילה לא סברתי שפקידת הסעד שפעלה בכל דרך כדי לכפות את עמדתה על המהלכים בתיק ולהכשיל את הקשר בין האם לבת (לרבות ע"י העברת חומר שהומצא לביה"מ ע"י ד"ר מאסס לעיונם של ההורים האומנים למרות החסיון בתיק ולמרות הפגיעה הקשה בהם) מתאימה ללוות את הקטינה לאחר העברתה לרשות האם, יחד עם זאת צויין בהחלטתי מיום 05/11/98 כי בענין זה מבוקשת עמדתה של הפסיכולוגית שפירא".

קישורים: