כל האמצעים כשרים לבלימת העבודה העיתונאית של לורי שם טוב

כל הצווים השיפוטיים והחיפושים הפוגעניים בדברי המחשב של החשודים בפרשת הבלוגרים פסולים ופגעו באופן חמור בפרטיותם, כבודם, חירותם, קניינם וצנעת חייהם של החשודים.

להלן מאמר רויטל חובל על צו פיקטיבי של שופטת השלום תל אביב פוזננסקי. מצורף צילום הצו הפיקטיבי של פוזננסקי מדצמבר 2015, וקטע המאמר של חובל.

שי ניצן: צו שהוצא לאתר פיקטיבי לבקשת המשטרה לא שיקף את המציאות , רויטל חובל, הארץ , 01.07.2019

הצו נגע לאתר שפתחה המשטרה במסגרת חקירת לורי שם טוב, בלוגרית שנאשמת בפרסומים פוגעניים נגד שופטים ועובדי ציבור. האגודה לזכויות האזרח התלוננה כי המשטרה כתבה פרטים לא נכונים בבקשה לצו

פרקליט המדינה שי ניצן הודה כי חלק מצו שיפוטי שהוציאה השופטת רונית פוזננסקי־כץ לבקשת המשטרה "לא שיקף את המציאות". הצו נגע לאתר פיקטיבי שפתחה המשטרה במסגרת חקירת לורי שם טוב, בלוגרית שנאשמת בפרסומים פוגעניים נגד שופטים ועובדי ציבור, כדי לדעת כיצד נוהגת חברת וורדפרס כשהיא מקבלת צו הנוגע לאתר שנפתח בשרתיה. תשובת ניצן ניתנה בתגובה לתלונת האגודה לזכויות האזרח על כך שהמשטרה כתבה פרטים לא נכונים בבקשה לצו שניסחה עבור השופטת.

היועץ המשפטי של האגודה, עו"ד דן יקיר, פנה לניצן בדצמבר בנושא. מהפנייה עולה שהחוקרים ביקשו מהשופטת לשתף פעולה בתרגיל החקירה, ולהוציא צו הנוגע לאתר שלא נעברה בו כל עבירה. בשלהי 2015 השופטת פוזננסקי־כץ חתמה על נוסח מודפס מראש של הצו ובו נכתב שיש חשד סביר וקונקרטי לביצוע עבירה פלילית באתר. זאת, אף שהמשטרה יידעה אותה שהאתר פיקטיבי.

פנייתו של יקיר מבוססת על תלונה שהגישה שם טוב באוקטובר נגד פוזננסקי־כץ, במסגרת העתירה לבג"ץ שהגישה השופטת נגד הדחתה בידי בית הדין המשמעתי לשופטים. שופטי בג"ץ דחו על הסף את בקשתה של שם טוב להצטרף להליך. באגודה בחנו את התלונה של שם טוב ופנו בעניין לנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות ולניצן כדי לברר אם זהו מקרה בודד או תופעה, וכדי שיתריעו בפני המעורבים שהתנהלות זו פסולה.

בתגובתו כתב ניצן כי "אחד הסעיפים בנוסח הצו עצמו, שהטיוטה שלו הוכנה על ידי המשטרה, אכן לא שיקף את המציאות". הוא התייחס לסעיף בצו שבו צוין כי השופטת השתכנעה שקיים יסוד סביר לחשד שבוצעה עבירה באתר שפתחה המשטרה. ניצן הוסיף כי "הפרקליטות נחשפה לתוכן הבקשה והצו רק בדיעבד" וערכה בירור. "בעקבות הבירור שערכנו, הסבנו את תשומת לב הגורמים האחראים במשטרה להקפיד על אופן ניסוח בקשות לצווים שיפוטיים שעתידים להיות מופנות לחברות זרות, ובכלל, כך שישקפו את המציאות".

וורדפרס.קום היא חברה הממוקמת בקליפורניה ומספקת פלטפורמה אינטרנטית לבניית אתרים ובלוגים. המשטרה יצרה אתר פיקטיבי באמצעות הפלטפורמה במטרה לדעת איך נוהגת החברה כשהיא מקבלת צו שיפוטי הנוגע לאתר שנפתח בשרתיה, ואם היא מעבירה את הצו לידיעת מי שעומד מאחורי האתר. זאת, עוד בטרם פנו לחברה בעניין שם טוב. "למותר לציין שאם הפרטים המועלים בבקשה מדויקים, מדובר בזיהום חמור של ההליך השיפוטי ובהפיכת בית המשפט לשותף מלא בתרגיל חקירה", כתב עו"ד יקיר לניצן.

בפברואר מסר היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט בעניין כי כיוון שקיימת אפשרות שהסוגיה תתברר במסגרת ההליך הפלילי נגד שם טוב, אין בכוונתם להתייחס.

Document-page-001Document-page-002Document-page-003קטע מאמר רויטל חובל

 

פרשת הבלוגרים: צו מזויף של השופטת רונית פוזננסקי כץ

30.01.2019 – תלונה של האגודה לזכויות האזרח נגד השופטת רונית פוזננסקי כץ בגין מתן צו פיקטיבי למשטרת ישראל במסגרת תרגיל חקירה מול חברת אירוח האתרים וורדפרס.
החומרה בעניין מתן הצו על ידי השופטת פוזננסקי, היא שהצו ניתן נגד אתר אינטרנט למרות שלא בוצעה כל עבירה באתר וורדפרס. השופטת פשוט השתתפה בתרגיל חקירה של המשטרה, דבר שהיה אסור לה, כי לא בוצעה כל עבירה אצל נשוא הצו הפיקטיבי (חברת וורדפרס).
פורסם הבוקר 30/01/2019 בעיתון הארץ – רויטל חובל

פ1פ2

 

גזר דין רונית פוזננסקי כץ – בית דין משמעתי לשופטים בד"מ 2081/18

ב- 18.07.2018 החליט בית משפט למשמעת לשופטים להעביר את השופטת רונית פוזננסקי כץ מכהונתה עקב פרשיית המסרונים .

ביום 11.2.2.11 הורשה השופטת רונית פוזננסקי כץ לפי הודאתה בהתנהגות באופן שאינו הולם את מעמדו של שופט או שופטת בישראל ובהפרה של כללי האתיקה לשופטים. כללי האתיקה הנזכרים קובעים, בהתאמה, כי "…שופט יימנע ממעשים שאינם הולמים מעמדו של שופט או העלולים לפגוע בדימויה של מערכת השיפוט" וכי "שופט ינהל את הדיון
שלפניו באופן מקצועי ועניני, תוך שהוא מקפיד לנהוג שוויון בבעלי הדין ובעורכי הדין המופיעים לפניו ונמנע מכל אמירה או מעשה שיש בהם כדי לפגום בחזותו האובייקטיבית והמקצועית" שרת המשפטים הקובלת, העמידה את השופטת לדין בפני בית הדין למשמעת על שופטים. בכתב הקובלנה נטען כי השופטת התכתבה באמצעות מיסרונים סלולאריים עם עורך דין שייצג את המדינה בהליך פלילי שהתנהל בפניה, בסגנון ובאופן שאינם הולמים את תפקידה. בין הצדדים נעשה הסדר
חלקי, שהביא להגשתו של כתב קובלנה מתוקן. השופטת הודתה בעובדות שבכתב הקובלנה המתוקן וכן באשמה כחלק מההסדר, והורשעה בהתאם.

מתוך גזר הדין:
כעולה מכתב הקובלנה המתוקן, השופטת הנקבלת מונתה לכהונה בבית משפט השלום בתל אביב יפו בשנת 2.12 . החל מחודש יוני 2017 ועד לחודש פברואר 2018 היא דנה בהליכי מעצר הקשורים לפרשות פליליות רחבות היקף המכונות "תיק בזק" ו"תיק 4000". לאורך תקופה זו שימש עו"ד ערן שחם שביט (להלן: הפרקליט) בתפקיד סגן היועץ המשפטי של רשות ניירות ערך (להלן: הרשות) והיועץ המשפטי של מחלקת החקירות ברשות. במסגרת תפקידו, הוא היה אמון על ייצוגה של הרשות בהליכים המשפטיים שהגישה. במהלך תקופה זו, במספר רב של הזדמנויות, התכתבו הפרקליט והשופטת הנקבלת באמצעות יישומון " WhatsApp ", על מנת לתאם מועדי דיון וחתימה על צווים במסגרת הליכי מעצר וחיפוש שנקטה הרשות. ההתכתבויות עסקו בתחילה בעיקר בעני ינים לוגיסטיים, כגון תיאום זמנים שבהם תחתום השופטת על צווים. ברם, ככל שהזמן נקף, ההתכתבויות התרבו ותוכנן גלש אל מעבר לתיאום לוגיסטי. הפרקליט החל לפנות אל השופטת הנקבלת בסגנון אישי ובלתי פורמאלי, שאינו הולם שיח עם שופט. בנוסף, במסגרת אחת מבין ההתכתבויות המפורטות בכתב הקובלנה המתוקן, הוא עדכן אותה בפרטי חקירה. השופטת השיבה במיסרונים משלה. כל זאת, מחוץ למסגרת הדיון הפורמאלית. יובהר, כי כתב הקובלנה המתוקן אינו מייחס לשופטת הנקבלת הטיית משפט, ואין טענה שההתכתבויות בין הצדדים השפיעו על ההליכים שהתקיימו או על החלטות שיפוטיות שהתקבלו.

כתב הקובלנה המתוקן מפרט מספר התכתבויות ספציפיות בין הנקבלת לבין הפרקליט. כך למשל, בהתכתבות מיום שישי, 11.2.2.11 , דנו השניים במועד שבו תגיע נציגת משטרה לביתה של השופטת כדי להחתימה על צו שיפוטי. במסגרת התכתבות זו כתבה השופטת: "אנא בקש ממנה שתגיע בעשר וחצי כי בית המשפט עדיין לא חזר מרכיבה על אופניים", ואילו הפרקליט השיב: "בסדר. שבית המשפט ישמור על עצמו ולא יפול". בהתכתבות אחרת, מיום 18.2.2.11 , תיאמו השניים מועד לדיון בבקשה למתן צו חיפוש. במסגרת זו כתב הפרקליט: "…את תאהבי את הצו הזה", והשופטת השיבה: "אני כבר מתחילה לחשוש". בהתכתבות נוספת, מיום 21.2.2.11 , נעשה ניסיון לקבוע מועד שבו תוכל השופטת לעיין בלשכתה בחומר חסוי, בהתאם לנוהל שחל בבית משפט השלום בתל אביב יפו. כל זאת לקראת דיון בעניין מעצר של מספר אנשים. במסגרת זו עדכן הפרקליט את השופטת כי שני מעורבים בפרשות הרלוונטיות צפויים להשתחרר בתנאים מגבילים, ואז כתב לה: "תיראי מופתעת". בתגובה השיבה השופטת: "אני מתחילה לעבוד על הבעה הולמת של הפתעה מוחלטת". בהמשך עדכן הפרקליט כי בכוונת גורמי החקירה לבקש הארכת מעצר של מעורבים נוספים בפרשות: "נבקש מחר ימים ספורים. יבקשו 3 את בהחלט אבל ממש בהחלט יכולה לתת יומיים…". בתגובה כתבה השופטת: "אתה ממשיך לגלות לי הכל ואני איאלץ להיראות ממש מופתעת…" והיא הוסיפה: "אז אולי המתווה שחשבנו עליו אינו כה רחוק מהמציאות". יוער, כי במהלך התקופה הרלוונטית יצאה השופטת לחופשת שבתון, אך היא המשיכה לדון בהליכים הנוגעים לפרשות "תיק בזק" ו"תיק 4000". זאת, לאחר שהפרקליט פנה אליה במישרין ושאל אם תסכים לעשות כן. השופטת קיבלה אישור לכך מאת נשיא בית משפט השלום וסגנו.

עלאא מסארווה – שופט עם עבר בעייתי

מתוך כלכליסט ספי קרופסקי 26.02.2018 ,
השופט עלאא מסארווה שמחליף הבוקר את השופטת רונית פוזננסקי כץ לאחר שנחשף אמש כי זו תיאמה את הארכות המעצר עם נציג רשות ני"ע, ננזף בשנה שעברה לאחר שחתם על צווי חיפוש פגומים

השופט עלאא מסארווה, המנהל הבוקר (ב') את הדיון בפרשת 4,000 בבית משפט השלום בתל אביב, ננזף בשנה שעברה על ידי נציבות תלונות הציבור על שופטים לאחר שחתם על צווי חיפוש פגומים. השופט מסארווה נקרא הבוקר להחליף את השופטת רונית פוזננסקי-כץ לאחר שנחשף אתמול כי תיאמה הארכות מעצר עם נציג רשות ניירות ערך בדיון, עו"ד ערן שחם שביט.

בהחלטת נציב התלונות, השופט בדימוס אליעזר ריבלין, נכתב כי תלונה שהוגשה בעניין נגד השופט מסארווה נמצאה מוצדקת ואף הובהר כי "על בית המשפט לנקוט משנה זהירות כאשר מדובר בצווים הנוגעים הנוגעים לפגיעה בזכויות יסוד של אדם כמו כבודו, פרטיותו וקניינו".

השופט עלאא מסארווה בדיון הבוקר. ננזף לאחר שחתם על צווי חיפוש פגומים השופט עלאא מסארווה בדיון הבוקר. ננזף לאחר שחתם על צווי חיפוש פגומים צילום: מוטי קמחי

מי שהתלונן נגד השופט הוא חשוד בהליך שהלין על פגמים שנפלו בצו החיפוש שניתן בעניינו. בין השאר, מצוין בתלונה כי בצו החיפוש לא הופיע מספר התיק בבית המשפט וכן צוין בו רק שם משפחתו של המתלונן. כמו כן לא מולאו שדות נוספים החייבים למלא. גם לאחר שהוצא על ידי השופט צו נוסף הוא היה חסר ולא כלל במקרה זה, שוב, את מספר התיק בבית המשפט ואת שמו המלא של המתלונן.

בתגובה לתלונה טען השופט כי הפרטים החסרים מופיעים בטופס הבקשה וכי "לשיטתו צו חיפוש מתוקן יש למסור לידי מושא הצו בצירוף הצו המקורי, במיוחד לאור ההנמקה המופיעה בצו, לפיה מדובר בצו מתוקן". השופט בדימוס ריבלין מזכיר גם כי "גם בצו המקורי לא הופיעו מספר תיק בית המשפט ופרטיו המלאים של המתלונן אלא בטופס הבקשה".

עוד כתב כי "לסוגיית פגמים הנופלים במתן צווים וכלל זה צווי חיפוש נדרשה הנציבות בעבר פעמים רבות. חבל, שהערותיה בהחלטותיה המרובות שניתנו בנושאים אלה במהלך השנים, שאף מצאו ביטוי בדו"חות השנתיים ובחוות דעת שהופצו לשופטים, שבכולם ניתן לעיין באתר הנציבות שבאינטרנט, לא הופנמו".

צו חיפוש
צו חיפוש לקוי השופט עלאא מסארווה

עלאא מסארווה

 

 

תיאום בין השופטת רונית פוזננסקי כץ בתיק 4000 למנהל החקירה עו"ד ערן שחם-שביט

המסרונים חושפים – תיאום בין השופטת רונית פוזננסקי כץ בתיק 4000 למנהל החקירה עו"ד ערן שחם-שביט.


מתוך חדשות 10 – 25.02.2018 – המסרונים חושפים – תיאום בין השופטת בתיק 4000 למנהל החקירה "אור ועמיקם ישוחררו בתנאים, תיראי מופתעת", כתב נציג הרשות לני"ע לפוזננסקי-כץ לקראת הדיונים מחר.
"מתחילה לעבוד על הבעה", ענתה.
השניים הושעו מתפקידם נציג הרשות לניירות ערך בתיק 4000 עו"ד ערן שחם-שביט ושופטת המעצרים בתיק בבית המשפט בתל אביב רונית פוזננסקי-כץ התכתבו בווטסאפ לפני הדיונים הצפויים מחר בתיק, ולכאורה תיאמו את הארכות המעצרים. בעקבות המקרה, הושעו השניים מתפקידם על לתום בירור בנושא.

במקביל, שופט המעצרים שהחליף את פוזננסקי-כץ – עלאא מסראווה – יקיים דיון מחר בבוקר בבקשת החשודים להשתחרר בעקבות החשיפה.

פ1פ2פ3ת1ת2ת3ת4