תסקיר זומבי

אוגוסט 2019 – תסקיר מעצר על פי חוק אמור לכלול את נסיבותיו האישיות של הנאשם, משמעות המעצר, החלופות למעצר ולשחרור, או המלצה בדבר תנאים מיוחדים לשחרור בערובה והפיקוח עליהם.
תסקיר מעצר שהגישה קצינת מבחן על נאשמת שהייתה עצורה שנתיים וחודשיים על העלבת עובדי ציבור לא כלל אף מהנדרש על פי חוק.
מאידך כתבה קצינת המבחן (על הנאשמת): "מסרה כי במידה ותחוש מצוקה, תפנה לגורמי רפואה רלוונטיים, ותבחן אפשרות לקבלת טיפול שיחתי או תרופתי".

מדובר בעוול נוראי שביצעה המדינה נגד הנאשמת: שנתיים וחודשיים במעצר על העלבת עובדי ציבור ומשפטה טרם החל. וכל מה שיש בידה של קצינת המבחן הוא לסמם את הנאשמת בסמים פסיכיאטריים ממכרים כדי להפוך אותה לזומבי.
בימים אלו נתבעות חברות התרופות בארה"ב במיליארדי דולרים על שסיפקו סמים פסיכיאטריים קשים וממכרים לשיכוך כאבים ובכך גרמו למותם של מאות אלפי אמריקאים.
מערכת הרווחה הפרימיטיבית במדינת ישראל לא הפנימה את הסכנות הקשות הגלומות בסמים פסיכיאטריים ממכרים וממשיכה לקבוע טיפול פסיכיאטרי כדבר ראשוני לכל אזרח נפגע המערכת.

מצורף תסקיר המעצר קצינת המבחן – אוגוסט 2019.

ת. מ

שירות המבחן

בעת חיפוש פסיקה באתר בית משפט עליון, נתקלה לורי שם טוב נאשמת בפרשת הבלוגרים בהחלטה של השופט אלכס שטיין מיום 11/8/19 בש"פ 2847/19, בעניין בקשה שהגיש שירות המבחן ל"ביטול צו פיקוח מעצר". ההחלטה מופיעה כ"פלוני נ' מדינת ישראל", ורק כשנכנסים לתוך ההחלטה, שמה של שם טוב מופיע, כך ששם טוב באקראי, ראתה את ההחלטה.
מתברר שקצינת המבחן הגישה בקשה ל"ביטול צו פיקוח מעצר" מבלי לשלוח הבקשה לשם טוב. השופט שטיין קבע החלטה כי על שם טוב להתייחס לבקשה שכלל לא הגיעה לידיה.
זאת ועוד, חוק יסוד השפיטה קובע כי בית המשפט העליון ידון בערעורים על פסקי דין ועל החלטות אחרות של בתי המשפט המחוזיים, לפיכך לא ברור מדוע שלחה קצינת מבחן הבקשה לבית המשפט העליון המטפל בערעורים בלבד, ולא לבית המשפט המחוזי על פי חוק.

מצורפת החלטת השופט שטיין בש"פ 2847-19 מה- 11.08.2019 – בקשה מטעם שירות המבחן למבוגרים לביטול צו פיקוח מעצר.

Document-page-001

חשד: נגה חיות – עובדת סוציאלית, קצינת המבחן שיקרה את בית המשפט וכל תסקיריה ייבחנו מחדש

הכתבה חשד: קצינת המבחן שיקרה את בית המשפט וכל תסקיריה ייבחנו מחדש , 21/07/2013 , יואב איתיאל , מגזין המושבות

בשירות המבחן הודו כי קצינת המבחן נגה חיות לא קיימה פגישה נוספת עם העצור בבית המעצר, בניגוד לאמור בתסקירה . כך, עולה מהחלטתו של השופט רון שפירא, הבוקר בבית המשפט המחוזי בחיפה. עבודתה הופסקה. קצינת המבחן המחוזית נאוה רוזנבאום: "מדובר בהתנהלות כושלת, שאין מקומה בשירות המבחן".

הורה הבוקר לשירות המבחן לבדוק ולהעביר לביהמ"ש רשימה של כל תיקי המעצר שנדונו בבית המשפט המחוזי בחיפה במהלך 12 החודשים האחרונים ושהוגשו במסגרתם תסקירים ע"י אותה קצינת מבחן. השופט רון שפירא. [צילומים: יואב איתיאל]

קצינת המבחן שיקרה את בית המשפט. כך, עולה מהחלטה שניתנה הבוקר בבית המשפט המחוזי בחיפה בענינו של תושב כפר עארה בן 29, המואשם בעבירות חמורות של קשירת קשר לביצוע פשע, חטיפה ותקיפה והעצור מזה שלושה חדשים.

בתסקירים שהגישה קצינת המבחן נגה חיות אודותיו, לצורך הערכתה בדבר התאמתו למעצר בית, הצהירה כי נפגשה עמו, אולם הסתבר כי לא היו דברים מעולם. החשד עלה בדיון לפני כשבוע, כשהתברר שציינה שם שגוי כשם אביו של העצור. הסניגור, עו"ד אחמד חמזה יונס, התקומם. "איך אני יכול להאמין לשירות המבחן לקבוע איך שקבע", טען בפני השופט שפירא בדיון שהתקיים ביום ראשון שעבר, "התסקיר המשלים מבוסס לשיטתו של שירות המבחן על שיחה נוספת שקיימו בבית המעצר". הוא הוסיף "מה שהפתיע אותי, שמעולם לא היתה פגישה כזו". עו"ד יונס אף התריס בפני בית המשפט כי "אם היתה שיחה כזו, וניתן לבדוק את הדבר הזה, בית המשפט יורה על מעצר עד תום ההליכים".

ואכן, ביום רביעי שעבר, הודיעה לבית המשפט קצינת המבחן המחוזית, נאוה רוזנבאום, כי ערכה בדיקה בהתאם להנחיות בית המשפט, ומצאה כי קצינת המבחן, חיות, לא קיימה פגישה נוספת עם העצור בבית המעצר, בניגוד לאמור בתסקירה שניתן שבוע קודם לכן. רוזנבאום הוסיפה, כי התסקיר המשלים התבסס, למעשה, על הפגישה הראשונית שנערכה עמו, ככל הנראה לצורך התסקיר הראשון. בהמשך מציינת רוזנבאום כי למעשה, הופסקה עבודתה של עורכת התסקיר בשירות המבחן. קצינת המבחן המחוזית רוזנבאום הבהירה כי מדובר בהתנהלות כושלת, שאין מקומה בשירות המבחן. עוד הבהירה הגב’ רוזנבאום, כי נשלח בדחיפות קצין מבחן בכיר אחר כדי שייפגש עם הנאשם בבית המעצר.

בעקבות כך, הורה הבוקר השופט רון שפירא לשירות המבחן לבדוק ולהעביר לביהמ"ש רשימה של כל תיקי המעצר שנדונו בבית המשפט המחוזי בחיפה במהלך 12 החודשים האחרונים ושהוגשו במסגרתם תסקירים ע"י אותה קצינת מבחן וכן הועבר המקרה לבדיקת פרקליט המחוז.

בהחלטתו, ציין השופט שפירא כי לכאורה, הוגש לבית המשפט תסקיר שבתוכו הצהרה שאינה אמת וכי אין צורך להכביר מילים בחומרת המעשה. מדובר, לכאורה, בהגשת חוות דעת ע"י מי שמונתה מטעם בית המשפט לבחון את הנושא כאשר לפחות חלק מהאמור בחוות דעתה של עורכת התסקיר אינו אמת ואינו משקף את פעולות שבוצעו על ידה.

השופט רון שפירא הבהיר כי משקלו של תסקיר שירות המבחן אינו עניין של מה בכך, לא בהליך הפלילי ככלל ובמיוחד כשהדבר נוגע להליכי מעצר. בהליכי מעצר אמור בית המשפט לקבל, בין היתר על בסיס אותה חוות דעת, החלטה שעניינה בחירותו של אדם העומד לדין. מדובר באשם שחזקת החפות עומדת לו ובית המשפט אמון לאזן בין זכותו לחירות מחד ושמירה על בטחון הציבור מאידך. בשורה ארוכה של החלטות מדגיש בית המשפט העליון את חשיבותם של תסקירי שירות המבחן בהליכי מעצר. אמנם בית המשפט אינו כפוף להמלצות שירות המבחן וההחלטה מסורה לשיקול דעתו. עם זאת לתסקיר משקל של ממש במסגרת שיקולי בית המשפט בבואו להכריע בבקשת מעצר. עוד הדגיש כי הלכה היא שבמקרים בהם שולל תסקיר המבחן אפשרות לשחרור נאשם לחלופת מעצר לא יסטה בית המשפט מההמלצה הנ"ל אלא מטעמים חריגים.

"מזה כשבע שנים אני מרכז את הדיון בהליכי המעצר בבית המשפט המחוזי בחיפה", כתב השופט שפירא בהחלטה, "כפי שצוין, תסקירי שירות המבחן היו והינם כלי עזר משמעותי בקבלת החלטות בעניינם של חשודים ונאשמים במסגרת הליכי מעצר (ובהמשך גם בשלבי גזירת הדין). מטבע הדברים יש מקרים בהם אימצתי את המלצות שירות המבחן ויש מקרים שלא. עם זאת מעולם לא סברתי שיש אפשרות שתסקיר נערך בלא שעורך התסקיר ביצע בפועל את הבדיקות המתוארות בתסקיר, יהיו מסקנותיו אשר יהיו. המחשבה שיתכנו מקרים נוספים בהם קיבלתי החלטה שהתבססה, בין היתר, על בסיס תסקיר שהוגש בלא שנערכו הבדיקות עליהם הצהיר עורך התסקיר מדאיגה, בלשון המעטה. הדבר נכון בין אם מדובר בהחלטה למעצרו של אדם ובין אם מדובר בהחלטת שחרור".

בנסיבות אלו קבע השופט רון שפירא כי לא יוכל להסתפק במקרה זה בהתייחסות לעניינו הפרטני של העצור שענינו נדון לפניו, ובהתאם, הורה כדלקמן: "אני מורה לשירות המבחן לבדוק ולהעביר לעיוני בהקדם האפשרי רשימה של כל תיקי המעצר שנדונו בבית המשפט המחוזי בחיפה במהלך 12 החודשים האחרונים ושהוגשו במסגרתם תסקירים ע"י אותה קצינת מבחן. כי בדעתי לעיין בהחלטות שניתנו בכל אחד מהמקרים שיובאו בפני, במידת הצורך ליזום הליך של עיון חוזר בהחלטה שניתנה ולחילופין לידע את ב"כ הצדדים כי מדובר בהחלטה שניתנה בהתבסס, בין היתר, על תסקיר שערכה אותה קצינת מבחן. זאת כדי לאפשר לצדדים לשקול עמדתם".

עוד ציין השופט כי בשים לב לפעולתה הנחושה והמיידית של נאוה רוזנבאום, קצינת המבחן המחוזית, "חזקה כי הנושא ייבדק לעומקו בשירות המבחן ויוסקו המסקנות הניהוליות הנדרשות בכל הנוגע לבקרה פנימית על הליכי העבודה. ואולם מעבר לכך, אני מורה כי החלטה זו תועבר לעיונו של פרקליט המחוז כדי שהגורם המוסמך לכך ישקול אם יש מקום להורות על פתיחת חקירה נוספת כדי שיבוררו כל נסיבות המקרה לאשורן, על כל המשתמע מכך".

החלטת השופט רון שפירא בעניין מחדליה של עובדת סוציאלית, קצינת מבחן נגה חיות
החלטת השופט רון שפירא בעניין מחדליה של עובדת סוציאלית, קצינת מבחן נגה חיות

החלטת השופט רון שפירא בעניין מחדליה של עובדת סוציאלית, קצינת מבחן נגה חיות
החלטת השופט רון שפירא בעניין מחדליה של עובדת סוציאלית, קצינת מבחן נגה חיות

קישורים:

שקרים ומניפולציות לסחר בילדים – עובדת סוציאלית אתי דור דוברוביניסקי לשכת הרווחה רמת גן – מאי 2012 – פקידי סעד לחוק הנוער מקבלים מבתי משפט ע"פ נורמה סמכויות סטטוטוריות לחרוץ גורלות ילדים ומשפחות, ואשר לא ניתן לערער על התנהגותם והחלטותיהם. ערכאות הערעור מצטטות מוצא פיהם של פקידי הסעד כ"תורה מסיני". נורמה זאת מהווה לרשויות הרווחה קרקע פוריה לסחור בילדים כרצונן במסגרות מופרטות וטיפוליות שונות ומשונות באין מפריע, על גבם ועתידם של ילדים ומשפחותיהם, כפי שנעשה בספרד הפאשיסטית בימי הרודן פרנסיסקו פרנקו

פקידת הסעד אתי דור דוברובינסקי מרעילה לאוזניה של שופטת הנוער רות בן חנוך נגד אמא וילדיה – מרץ 2009 – רשויות הרווחה ובתי משפט משפט לנוער מדברים בשפה את ודברים אחדים נגד הורים וילדים כדי לקדם את תעשיית הוצאת ילדים מביתם. מדובר בפקידי רווחה ושופטי נוער הפועלים בדלתיים סגורות, ללא ראיות ומהנהנים בראשיהם לדברי הבלע הנשמעים מעת לעת ביניהם נגד הורים וילדים. התנהגותם של שופטי נוער אלו מהווה קרקע פוריה לשחיתות, התעללות והזנחה של ילדים בפנימיות, אומנה, אימוץ ועוד… ואכן התוצאות נראות בשטח…

לשכת הרווחה בת ים – התנהלות מופקרת של פקידת הסעד שירה שביט אורגד ועו"ס נעמי הלימי בטיפול בענייני אישה

פקידת הסעד שירה שביט אורגד מלשכת הרווחה בת ים: "אני בכלל לא בעסק" – דברי בלע והבלים מפיהן של פקידת הסעד שירה שביט אורגד ונעמי הלימי הדנות בענייני נפשות- האזינו לחקירה של פקידת הסעד שירה שביט אורגד ועובדת סוציאלית נעמי הלימי (עו"ס נעמי הפכה עורה ומתפקדת כפקידת סעד) בלשכת הרווחה בבת ים. פקידות הסעד חוקרות בן של אישה ששלחו אותה לאבחון פסיכיאטרי אצל פסיכיאטר פרטי איתן חבר המוכר להן…

לשכת הרווחה בת ים – דיווחי השקר של פקידת הסעד שירה שביט אורגד ועובדת סוציאלית נעמי הלימי – דע, כי כל הדיווחים וההערכות של פקידות הסעד והעובדות הסוציאליות מלשכת הרווחה, הבלים ודברי בלע הם ברוב המוחלט של המקרים, ויש לבדוק אותם ע"פ העובדות, ראיות, והיגיון, ומי שמקבל את מוצא פיהן כסוף פסוק הריהו פתי, ואם הוא שופט הריהו פועל ברשעות. …. בעוד האישה בסכנת חיים בירידה במשקל של 10 ק"ג בחודש, העובדות הסוציאליות מלשכת הרווחה בבת ים כותבות באופן מרושע, דברי בלע, כאילו היא מחויכת ומצבה טוב…

ביקשה סיוע מקלט לנשים מוכות – יצאה עם 10 חודשי מאסר והרווחה דרשה להוציא את ששת ילדיה מחזקתה

דע/י כי האזרח יודע איך הוא נכנס ללשכת הרווחה, אך אינו יודע איך התיק שפותחים לו שם יסגר, מתי, ואם בכלל. לפעמים הוא נכנס עם בעיה סוציאלית כלשהי, ואז נוצרות לו שם בעיות הרבה יותר קשות, שלא עלו על דעתו.
להלן סיפור אשה שביקשה סיוע מקלט לנשים מוכות תיק מספר 003265/07 – בית משפט השלום רמלה.
האשה, אמא לששה (הנאשמת), קשת יום, נכנסה למקלט לנשים מוכות עם ילדיה. האשה עזבה איור - ביקשה סיוע במעון נשים מוכות - הרווחה רצתה להוציא מחזקתה את ששת ילדיהבאופן פתאומי את המקלט. באותה עת היה בנה מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי. לדבריה לא ניתן לה לפגוש בבנה אלא באישור העו"ס בקהילה. היא פנתה לעו"ס, וכשהבינה כי יש כוונה להוציא מחזקתה את שאר ילדיה תקפה את העו"ס. הנאשמת גידפה את העו"ס וכינתה אותה "זונה" משכה בשערותיה והפילה אותה לרצפה, לעו"ס נגרמו שריטות באמת היד וברגל.
הנאשמת הופנתה לשירות מבחן. לנאשמת אין הרשעות קודמות, הודתה והביעה חרטה על מעשיה. שרות המבחן לא התרשם כי הנאשמת היא בעלת קוים אלימים, וביצוע העבירה התרחש על רקע תחושת חוסר אונים בעקבות אשפוזו של בנה והחשש להוצאת שאר ילדיה מחזקתה, ולכן הגיבה בצורה מכשילה. כיום כל ילדיה של הנאשמת מצויים בבית ומסודרים במסגרות ההולמות את צורכיהם. שרות המבחן נמנע ממתן המלצה טיפולית מאחר וראה כי היא מגייסת כוחות לשמירה על תפקוד המשפחה. השופט גזר על הנאשמת מאסר של 10 חודשים, מתוכם 4 עבודות שירות והיתרה על תנאי ל- 36 חודש.

במאמרה "להתרחק מרשויות הרווחה" כותבת פרופ. אסתר הרצוג על סיפורם של חיים וויולט חביבי: "המסקנה העגומה היא שאם אתם עניים וחלשים אל תתקרבו לרווחה, כי ילדיכם עלולים להילקח מכם …המעשה שעשו בני הזוג הוא אכן מסוכן וראוי לכל גינוי. יחד עם זאת, בשום אופן אין מדובר בטירוף. המעשה תוכנן ואורגן בקפידה. יותר מכך, הוא נעשה מתוך התכוונות למסרים אידיאולוגיים: כנסיית הבשורה מבטאת את סמלי האמהות, החמלה והסבל האנושיים. מתכנני המעשה לקחו בחשבון שהוא יביא להתעניינות עולמית והם בשום אופן לא התכוונו להסב כל נזק שהוא לאדם או למקום המקודש …. העוצמה חסרת הרסן שבידי רשויות הרווחה, הפועלות באופן אלים בסוגיית הוצאת ילדים מהבית. הן יעשו הכל כדי למנוע ביקורת המאיימת על המונופול הטוטלי שלהם על 'טובת הקטין'. …. רשויות הרווחה התעלמו מהחלטה מפורשת זו של בית המשפט העליון והמשיכו במאמציהן להוציא את הילדים מחזקת הוריהם. המשפחה כולה ברחה אז והסתתרה במשך תקופה ארוכה בשטחי הרשות הפלשתינית. כאשר שבה המשפחה לישראל, כנראה משום שחברי כנסת שונים הבטיחו לסייע, נלקחו הילדים למוסדות הרווחה וחיים חביבי נאסר, בשל "חטיפת ילדיו" ושיתוף פעולה עם האויב. המסקנה העגומה היא שאם אתם עניים וחלשים אל תתקרבו לרווחה, כי ילדיכם עלולים להילקח מכם. קרוב לוודאי שזה לא יעזור לכם, כי הרווחה תגיע אליכם בכל זאת. ילדיכם, הם משאב מאד מבוקש וזמין מבחינתם."

עברת התקיפה של הנאשמת לעיל ראויה לגינוי, יחד עם זאת מדובר באשה ללא עבר פלילי, וללא קווים אלימים אשר פנתה ללשכת הרווחה לקבלת סיוע. לשכת הרווחה רמלה החליטה להוציא את ילדיה מחזקתה. לבסוף נמצא פתרון ראוי לילדים בחזקת הנאשמת. אין אנו יודעים על סיפורה הסוציאלי הקשה של הנאשמת ולא של רבים כמותה וזה עקב ה"חיסיון" ו"הדלתיים הסגורות" של שירותי הרווחה ובתי משפט לענייני משפחה. ה"חיסיון" מאפשר לשירותי הרווחה לעשות ככל העולה על רוחם רחוק מהביקורת הציבורית. שירותי הרווחה יודעים כי ביום שבו יוסר החיסיון, משרד הרווחה יקוצץ ב-90% כי הציבור לא יסכים למדיניותם. לפיכך הם תמיד יתנגדו ויכשילו כל חקיקה הנוגעת לחשיפת פיסקי דין של בתי משפט לענייני משפחה, גם כשפרטיות בעלי הדין נשמרת.

קישורים: