צ'רלי בוזגלו – אלימות מילולית נגד אמא שאינה רואה ילדיה מזה 5 שנים

צ'רלי בוזגלו - מכתב התראה בנוסח אלים לעיתונאית החושפת פשעי משרד הרווחהמאי 2014 – רשויות הרווחה מוציאות אלפי ילדים בשנה מחזקת הוריהם בדלתיים סגורות ללא ראיות בועדות סטטוטוריות (ועדות החלטה, ועדות תסקיר) הפועלות במחשכים ללא סדרי דין. בוועדות יושבים "מומחים" המדברים בשפה אחת ודברים אחדים. מדובר בתעשיה המגלגלת עשרות מילארדי שקלים בשנה.
רשויות הרווחה מודעות כי ההורים ילחמו להשבת ילדיהם הבית ולכן הן מגיבות בתוקפנות, ואלימות בדרך של תלונות שווא במשטרה נגד ההורים, ניתוק הילדים מההורים, כליאת שווא הילדים במוסדות פסיכיאטריים, מצגות שווא חוות דעת מרעילות נגד הורים וילדים בבתי משפט ועוד. כאשר המטרה לרסק את ההורים פיסית, נפשית וכלכלית ולהחליש התנגדותם נגד תעשיית הסחר בילדים של משרד הרווחה ואיגוד העובדים הסוציאליים.

עו"ד צ'רלי בוזגלו משמש את רשויות הרווחה ואיגוד העובדים הסוציאליים בתביעות אזרחיות  נגד הורים ופעילים חברתיים הנאבקים להשבת הילדים לביתם ומשפחתם.

התנהגות צ'רלי בוזגלו נגד נפגעי הרווחה מאופינת באלימות מילולית ועלילות שיטנה נגד בעלי דין נפגעי הרווחה. להלן מספר דוגמאות:

 נובמבר 2012 – צ'רלי בוזגלו העביר הודעת שיטנה לשופטת חנה ינון נגד נתבעים נפגעי הרווחה וגרם לפסילת השופטת
 לשופטת חנה ינון הועברה הודעת שטנה טרם המשפט מב.כ התובעים עו"ד צ'ארלי בוזגלו. השופטת נהגה במשוא פנים ואפליה נגד הנתבעים, כיוון שלא הביאה הודעת השיטנה לידיעת הנתבעים, אלא הציגה אותם כ"מתפרעים" והוציאה אותם מהאולם.
נגד השופטת חנה ינון הוגשה תלונה בגין משוא פנים, והיא פסלה את עצמה מלשבת בדין זה.

מאי 2014 – צ'רלי בוזגלו עו"ד – מכתב התראה בנוסח אלים לאמא שאינה רואה ילדיה 5 שני ועיתונאית החושפת פשעי משרד הרווחה
עו"ד צ'רלי בוזגלו כתב מכתב בנוסח אלים ומשתלח כנגד עיתונאית החושפת פשעי משרד הרווחה. ענת בנאור עו"ס לשכת רווחה גבעתיים, מנעה מהאבא אלון וולף ז"ל לראות את בתו במשך שנתיים – ובערב יום השואה הוא התאבד לאחר שהותש מהבירוקרטיה והסחבת בענייניו. בכל הסטטוסים בפייסבוק של האבא אלון וולף, הוא מעלה טענות קשות מאוד כנגד לשכת רווחה גבעתיים, המונעים ממנו קשר לבתו – ולא מאפשרים לו את אבהותו.

בעקבות מכתבו המאיים של עו"ד צ'רלי לעיתונאית הוגשה כנגדו תלונה ללשכת עורכי הדין. בתלונה נרשם נגד צ'רלי בוזגלו:  
ביום 14/5/14 שלח אלי עו"ד צ'רלי בוזגלו מכתב באמצעות הפקסימיליה הכולל לשון איום: "הריני להודיעך כי מרשתי תפעל כנגדך במלוא העוצמה לצורך מיצוי זכויותיה בדין". ההדגשה במקור. מכתב האיומים מצ"ב מסומן "3". 
המכתב של עו"ד צ'רלי בוזגלו הינו מאיים, בוטה, מחוסר כבוד, בלתי מרוסן ובלתי מאופק."

סוף דבר
צירלי בוזגלו משמש את איגוד העובדים הסוציאליים לתביעות אזרחיות נגד משפחות מוחלשות שילדיהם נתלשו מהם ע"י רשויות הרווחה בדלתיים סגורות ללא ראיות, בועדות שונות ומשונות סטטוטוריות הפועלות ללא סדרי דין
צ'רלי בוזגלו הוציא הודעת שיטנה נגד הורים נפגעים  בבית משפט וגרם לפסילת השופטת חנה ינון. נגד צ'רלי בוזגלו הוגשה תלונה על שליחת מכתב מאיים, בוטה, מחוסר כבוד, בלתי מרוסן ובלתי מאופק לנפגעת משרד הרווחה

פלייליסט – אזרחים מספרים על התוקפנות ואלימות רשויות הרווחה

קישורים:

הוגשה תלונה נגד עו"ד צ'רלי בוזגלו בוועד מחוז תל אביב והמרכז לשכת עורכי הדין בגין איומים

צ'רלי בוזגלו - מכתב התראה בנוסח אלים לעיתונאית החושפת פשעי משרד הרווחהמאי 2014 – הוגשה תלונה נגד עו"ד צ'רלי בוזגלו בוועד מחוז תל אביב והמרכז לשכת עורכי הדין בגין איומים

להלן תוכן התלונה שהוגשה נגד עו"ד צ'רלי בוזגלו בלשכת עורכי הדין:

15 באפריל 2014
לכבוד                                                                                                  
ועד מחוז תל אביב והמרכז                                                                           פקס': 03-6918074
לשכת עורכי הדין
רח' דניאל פריש 10
תל אביב
 נכבדי,
 הנדון:   תלונה על עו"ד צ'רלי בוזגלו
            מרחוב דניאל פריש 3, קומה 15 תל אביב
 1. מוגשת בזאת תלונה כנגד עו"ד צ'רלי בוזגלו, בגין איומים, נקיטה בלשון בוטה, מחוסרת כבוד, בלתי מרוסנת ובלתי מאופקת כמפורט בתלונה להלן.
 2. הנני עיתונאית נושאת תעודת לע"מ. ביום 1/5/14 פרסמתי כתבה שכותרתה: "ענת בנאור עו"ס לשכת רווחה גבעתיים לא איפשרה לאבא אלון וולף לראות את בתו מזה שנתיים והוא התאבד בערב יום השואה".
 3. ביום 12/5/14 שלח עו"ד צ'רלי בוזגלו מכתב, בו קבע קביעות מופרכות ודרש ממני להסיר את הכתבה. מצ"ב מכתבו מסומן "1".
 4. מדובר בדרישה מופרכת וחצופה מעין כמוה. מצ"ב תגובתי לעו"ד בוזגלו מסומן "2".
 5. ביום 14/5/14 שלח אלי עו"ד צ'רלי בוזגלו מכתב באמצעות הפקסימיליה הכולל לשון איום: "הריני להודיעך כי מרשתי תפעל כנגדך במלוא העוצמה לצורך מיצוי זכויותיה בדין". ההדגשה במקור. מכתב האיומים מצ"ב מסומן "3".
 6. המכתב של עו"ד צ'רלי בוזגלו הינו מאיים, בוטה, מחוסר כבוד, בלתי מרוסן ובלתי מאופק.
 7. עו"ד צ'רלי בוזגלו נקט נגדי לשון איום, על פי כלל 24 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו 1986 וסעיף 61 (1) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א1961.
 8. עו"ד צ'רלי בוזגלו התנהג בחוסר דרך ארץ כלפי, על פי כללים 23 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התמ"ו-1986 וסעיף 61 (2) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961.
 9. מכתבו של עו"ד צ'רלי בוזגלו, פוגע בכבוד המקצוע עריכת הדין, על פי סעיפים 53 ו- 61(1) לחוק לשכת עורכי הכדין תשכ"א-1961.
 10. התנהגותו של עו"ד צ'רלי בוזגלו, איננה הולמת את המקצוע עריכת הדין, על פי סעיף 61 (3) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961.
 11. מצ"ב תצהיר המאמת את דבריי.
 12. אבקשכם למצות עם עו"ד צ'רלי בוזגלו את מלוא חומרת הדין ולהעמידו לדין בבית הדין למשמעת של עורכי הדין.
בברכה,
ל'

תלונה נגד עורך דין צ'רלי בוזגלו - ועד מחוז תל אביב והמרכז לשכת עו

קישורים:

צ'רלי בוזגלו עו"ד – מכתב התראה בנוסח אלים לעיתונאית החושפת פשעי משרד הרווחה – מאי 2014 – עו"ד צ'רלי בוזגלו כתב מכתב בנוסח אלים ומשתלח כנגד עיתונאית החושפת פשעי משרד הרווחה. ענת בנאור עו"ס לשכת רווחה גבעתיים, מנעה מהאבא אלון וולף ז"ל לראות את בתו במשך שנתיים – ובערב יום השואה הוא התאבד לאחר שהותש מהבירוקרטיה והסחבת בענייניו. בכל הסטטוסים בפייסבוק של האבא אלון וולף, הוא מעלה טענות קשות מאוד כנגד לשכת רווחה גבעתיים, המונעים ממנו קשר לבתו – ולא מאפשרים לו את אבהותו…

שופטת חנה ינון: קיבלה הודעה מעו"ד צ'רלי בוזגלו – תלונה ובקשת פסילה בגין משוא פנים – נובמבר 2012 – מדובר בתלונת משוא פנים חמור נגד שופטת השלום תל אביב חנה ינון. לשופטת חנה ינון הועברה הודעת שטנה טרם המשפט מב.כ הנתבעים עו"ד צ'ארלי בוזגלו. השופטת נהגה במשוא פנים ואפליה נגד הנתבעים, כיוון שלא הביאה הודעת השיטנה לידיעת הנתבעים, אלא הציגה אותם כ"מתפרעים" והוציאה אותם מהאולם…

השופטת חנה ינון: מידע מודיעיני או מזימה ודברי שטנה מעו"ד צ'ארלי בוזגלו – אפריל 2012 – מדובר בתביעת דיבה איגוד העו"ס, ועובדת סוציאלית לחוק הנוער אתי דור דוברובינסקי נגד שני בלוגרים אשר חשפו וחושפים פשעי משרד הרווחה. התובעים מיוצגים ע"י עו"ד צ'ארלי בוזגלו. הנתבעים, הבלוגרית ל' היתה מיוצגת ע"י עו"ד, והבלוגר י' לא מיוצג…