שופטת המחוזי דבורה עטר ניהלה הליך בצורה לקויה

נזיפה נדירה של העליון: השופטת עטר מנהלת הליך בצורה לקויה , איתמר לוין , news1 , ינואר 2015

שופט העליון צבי זילברטל זילברטל: דבורה עטר לא הכינה תוכנת משפט כפי שמורה סדר הדין הפלילי ואינה מקיימת את הנחייתו של גרוניס בדבר שמיעה רצופה של הליכים פליליים – בש"פ 258/15, מדינת ישראל נ' אריק חזן ואח' / החלטה 
שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, דבורה עטר, לא קבעה תוכנית משפט כנדרש בחוק ואינה מקיימת את הוראתו של נשיא בית המשפט העליון היוצא, אשר גרוניס, בנוגע לשמיעה רצופה של תיקים פליליים. כך אומר (יום ב', 19.1.15) שופט בית המשפט העליון, צבי זילברטל.

עטר דנה בכתב אישום שהוגש לפני שנה נגד ארבעה נאשמים בפרשת סמים, אך עד כה נשמע עד תביעה אחד בלבד וכמעט שלא נקבעו מועדי דיונים. זילברטל אומנם מציין שהעיכובים נובעים ברובם של מה שהוא מכנה "טענות שונות ומשונות" שמעלים הסניגורים, ומשער שזו הסיבה לכך שלא נקבעה תוכנית משפט בהתאם לסעיך 144 לחוק סדר הדין הפלילי, אך מוסיף:

"הדבר הביא לכך שעניינים שצריך היה לברר במסגרת הנ"ל, עלו לראשונה בדיונים שיועדו במקורם לשמיעת עדים וזמן רב ירד לטמיון. בנוסף, נוצר קושי בקביעת מועדי דיונים, ובית המשפט העדיף את הדרך של 'הצעת' מועדים לבאי-כוח הצדדים על-פני קביעתם על-ידו, גם אם תוך התחשבות באילוצי הצדדים.

"כשמדובר בכתב אישום שהוגש נגד שבעה נאשמים, חלקם עצורים, לא תמיד ניתן לרצות את כל המעורבים ולעיתים אין מנוס מקביעת מועדים שאינם נוחים לחלק מבאי-כוח הצדדים. בעניין זה יש לבית המשפט שיקול דעת מלא ואל לו להעבירו לצדדים.

"זאת ועוד, בקביעת המועדים אמור בית המשפט להביא בחשבון את הוראות הנוהל הנ"ל [לשמיעה רצופה], באופן שניתן יהיה לצפות, ולו באופן טנטטיבי, את קצב התקדמות ההליך. במקרה דנא לא ניתן להעריך בשלב זה, כשנה לאחר הגשת כתב האישום, מה יהיה משך ההליך הצפוי, והדבר מעורר קושי".

למרות כל זאת, קיבל זילברטל את בקשתה של המדינה והאריך ב-90 יום את מעצריהם של אריק חזן ואייל ברכה, בעיקר בשל חומרת המעשים המיוחסים להם ועברם הפלילי העשיר. זילברטל מציין, עם זאת, כי אם המשפט ימשיך להתנהל בקצב שאינו משביע רצון, ייתכן שיהיה מקום לשקול חלופות מעצר.

שופטת המחוזי דבורה עטר ניהלה הליך בצורה לקויה

ההורים שילמו, הפסיכיאטר התרשל והרוויח – מאמר מאת עו"ד חיים קליר

ההורים שילמו, הפסיכיאטר התרשל והרוויח , עו"ד חיים קליר , ינואר 2015 , ynet

פסיכיאטר העניק טיפול רשלני לאישה וגרם לה נזק נפשי כבד. עקב כך נדרש לשלם פיצוי של 350 אלף שקל, אך ביהמ"ש לא חייב אותו בהחזר תשלום התרופות היקרות שהורה לה לרכוש – כי מי ששילם עבורן היו הורי האישה ולא היא עצמה. נשמע הגיוני? כך מאבד הציבור את האמון בביהמ"ש העליון

פסיכיאטר עלום שם טיפל באישה פגועת נפש משך תשע שנים. הטיפול היה רשלני. הרופא רשם תרופות לא מתאימות. גם המינונים היו לקויים. כך קבעה השופטת חנה לפין הראל מבית משפט השלום בחיפה. מדוע הפסיכיאטר נותר עלום שם? כי בית המשפט הורה להסתיר את שמו. אולי כדי לא לפגוע בכבודו. אולי כדי לא לגרוע מפרנסתו. לעולם לא נדע מדוע.

מכל מקום, השופטת לפין הראל פסקה כי לאישה נגרמו נזקים נפשיים כתוצאה מהטיפול הרשלני. השופטת הטילה על הרופא לפצות את האישה בסכום של 350,000 שקל עבור "עוגמת נפש, הפסד הנאה מהחיים ופגיעה באוטונומיה". קרוב לוודאי כי סכום זה ישולם על ידי חברת הביטוח של הרופא.

האישה ביקשה מהשופטת לחייב את הפסיכיאטר להשיב את הכספים שקיבל עבור הטיפולים הכושלים וכן לשלם עבור התרופות היקרות אותן צרכה לשווא במשך השנים הארוכות. זה לא מגיע לך, פסקה השופטת, מי ששילם עבור הטיפולים והתרופות היו ההורים שלך. לך לא נגרם כל חיסרון כיס.

האם יש בתוצאה זו היגיון או צדק? בוודאי שלא. תארו לעצמכם ששופט יפטור יצרן מלהחזיר לכם את תמורתו של מוצר פגום רק משום שלא אתם שילמתם עבורו אלא הוריכם.

הקורא הנבון יאמר זו בדיחה. אבל בתחום הביטוח והנזיקין בתי המשפט דשו ודשו בשאלה זו. תילי תילים של הלכות סותרות נכתבו עליה. לבסוף נתקבלה ההלכה שסוכמה בפשטות ובחדות על ידי נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס: "המזיק (או חברת הביטוח של המזיק) אינם יכולים 'להרוויח' מכך שבני משפחה מסייעים לנכה בלא תמורה".

צודקת, אבל את "בגלגול שלישי"

נחזור כעת למקרה הטראגי של האישה פגועת הנפש. הפסיכיאטר ערער על פסק הדין של בית משפט השלום שהכריז עליו רשלן. האישה ערערה על סכום הפיצויים המקפח שנפסק לה באותו פסק דין. שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה דחו את שני הערעורים.

האישה לא ויתרה. היא פנתה לבית המשפט העליון וביקשה רשות לערער על העובדה שבתי המשפט, השלום והמחוזי הגיעו ל"תוצאה מקפחת באופן קיצוני". העובדה שההורים מימנו את הטיפולים הכושלים ותרופות השווא, כך טענה בפני השופט צבי זילברטל, לא צריכה לפטור את הרופא הרשלן מחובתו להשיב את עלותם.

ראה החלטת השופט צבי זילברטל

ומה ענה השופט זילברטל? השופט קבע כי האישה צודקת. כאשר בן משפחה מסייע בתשלום לחולה או סועד אותו, הוא מבקש להיטיב עם בן משפחתו מתוך הרגשת חובה מוסרית. הוא לא חפץ להיטיב עם המזיק או עם חברת הביטוח של המזיק. "הלכה זו משקפת את המדיניות המשפטית לפיה אין לאפשר למזיק "להרוויח" מטובת ההנאה שניתנה על ידי המיטיב לנכה".

יש שופטים בירושלים, שמחה האישה. אלא שמיד הבינה כי שמחתה מוקדמת מידי. אכן, פסק השופט זילברטל, הרופא הרשלן חייב להשיב לך את הוצאות הטיפולים והתרופות אבל את נמצאת פה "בגלגול שלישי" לאחר שתי ערכאות, שלום ומחוזי. כאשר אדם מגיע אלינו בגלגול שלישי, גם אם הוא צודק, הוא לא מקבל את מה שמגיע לו אלא אם פנייתו אלינו "מעלה שאלה שיש לה היבט כללי המשתרע מעבר לעניינם של בעלי הדין עצמם".

אי אמון של הציבור במערכת המשפט

לסיכום, אמר לאישה, אין ספק שהשופטים בערכאות הקודמות טעו וקיפחו אותך, אבל זה עניינך האישי. לכן את לא תקבלי דבר.

בכל זאת טרחתי וכתבתי ניתוח יפה של הסוגיה, ביקשה החולה לדבר על ליבו של השופט, סימן שראית כאן משהו החורג מהעניין הלא חשוב שלי.

זה נכון הודה השופט, אבל עשיתי זאת "רק כדי להעמיד הלכה על מכונה" לא כדי לעשות צדק במקרה הספציפי שלך.

בקיצור, גם השופט זילברטל שילח את האישה פגועת הנפש לביתה בלא כלום ואפילו חייב אותה בהוצאות משפט בסך של 2,500 שקל למרות שצדקה לגופו של עניין.

ואני מבקש ברשותכם לפנות אל לבם של שופטינו בבחינת את אשר יאהב יוכיח. אין לכם מושג כמה פסק דין שכזה מעורר זעם ואי אמון בציבור הרחב. לא רק בקרב ציבור הנכים והמבוטחים. טייקוני הביטוח אמנם צוחקים כל הדרך אל הבנק עם כספה של האישה האומללה, אבל גם הם מבינים כי הם זכו מן ההפקר. הם לא מעריכים את מי שהביא לזכייתם.

מעבר לכך, ישנם מקרים שבהם חברות הביטוח פנו אליכם בגלגול שלישי ושם תיקנתם עוול ספציפי שנגרם לחברת הביטוח למרות שלא היה בעוול כל "היבט כללי". כך לדוגמא, לבקשת אחת מחברות הביטוח, החזרתם לבית משפט השלום דיון בעניינו של מבוטח שעסקו נשרף בטענה שנגרם לכלל "אי צדק דיוני".

העובדה שהמבוטח זכה בדין לאחר שש שנות התדיינות בשתי ערכאות קודמות ובינתיים פרנסתו חרבה עליו, לא הובאה בחשבון בבואכם לתקן את העוול הדיוני הספציפי של חברת הביטוח.