פרשת הזונות והבני בליעל מפרקליטות המדינה

19.06.2020 – תלונה הוגשה נגד פרקליטות המדינה על שימוש בכינוי "פרשיית הטרור הרשתי" לתיק המנוהל נגד הבלוגרים בתיק ת"פ 14615-04-17.
בתלונה נטען כי מדובר בהתנהגות נלוזה ובזויה של עובד ציבור שיש בה הפצת דברי בלע וכזב, הטעייה ורצח אופי לקידום אג'נדה זרה.

עוד נטען בתלונה כי הכינוי הראוי לתיק ת"פ 14615-04-17 הוא "פרשת הזונות והבני בליעיל מפרקליטות המדינה", מנימוקים אלו:

כל הצווים השיפוטיים בתיק ת"פ 14615-04-17 לקויים ופסולים:
– כל הצווים השיפוטיים בתיק ת"פ 14615-04-17 לקויים, לקוניים ופסולים לרבות צווי חיפוש, צווי הבאת מסמכים וצווי קבלת נתוני תקשורת. כך למשל, בצווי החיפוש, המדינה התעלמה מכך שחיפוש בביתה של הגב' שם טוב בשעה 2:00 לפנות בוקר ושאר החשודים בחקירה פגע בזכותם לפרטיות ולצנעה, זכות שנקבעה כזכות יסוד בסעיף 2 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. כך גם באשר לשאר הצווים שאפשרו כל פעולה שפגעה בזכויות יסוד של הגב' שם טוב ושאר בחשודים בתיק בעלות מעמד חוקתי, כגון חירותו של אדם או זכותו לכבוד ולקניין. זאת ועוד. מילוי הצווים בצורה לקויה פגע בגב' שם טוב וחשודים אחרים לקבל את יומם בבית המשפט. ההחלטות השיפוטיות בצווים ניתנו כלאחר יד, ללא שיקול דעתו של היושב על כס המשפט. זאת לזכור כי שיקול הדעת השיפוטי הוא יסוד מוסד במלאכת השפיטה, אשר יש לראות בו תנאי בלעדיו אין להגשמת התפקיד השיפוטי … בנוסף, המילוי הלקוי של הצווים מהווה פגיעה בהליך החקירה ובהליך השפיטה, ובאינטרס הציבורי.
מדובר בריבוי צווים לקויים שהופנו לגב' שם טוב שיש בהם ריבוי פגיעות חוקתיות בכבודה, חירותה, זכותה לקניין ופרטיותה, וזכותה לקבל יומה בבית המשפט, וריבוי פגיעות במערכת המשפט ובאינטרס הציבורי.

החיפושים בדברי מחשב בוצעו ללא עדים כנדרש בחוק וללא הנמקה.
– כל החיפושים במסמכים ודברי מחשב הכוללים מחשבים ניידים, נייחים, טאבלטים, סמארטפונים וכדו' בוצעו ללא עדים בניגוד לחוק ולא ההנמקה מדוע החיפוש יבוצע ללא עדים. כל חיפוש מסוג שהוא מחייב נוכחות 2 עדים על פי חוק, כל שכן כאשר מדובר בדברי מחשב שהכי קל "לשתול" בהם ראיות. הנימוקים לביצוע חיפוש ללא עדים כחוק שנרשמו בצווים הנם סתמיים ולקוניים ומזלזלים שנועדו למלא שורה ותו לא, כגון: "חיפוש במחשב ללא עדים" , או "חוקר מיומן" (שממילא על פי חוק מחויב חוקר מיומן שיחפש במחשב). מלבד אי קיום חובת ההנמקה ופגיעות חוקתיות בגב' שם טוב ובשאר החשודים, הרי שלילת נוכחות עדים בזמן חיפוש ללא הנמקה מעמיד קשיים אמינות ראיות.

פגיעה חמורה בפרטיות הגב' שם טוב וחשודים אחרים ומקורבים
– אין חולק כי פגיעה חמורה בפרטיותו של הפרט יכולה לכלול פרסום: עניינים רפואיים ועניינים הקשורים בצורה רחבה לבריאות הנפש; פרטים על יחסים בין בני זוג; פרטים הנוגעים לצנעת הפרט; פרטים הנוגעים ליחסים בין בני משפחה ועוד. מסמכים כאלה שאינם קשורים לחקירה ונוגעים לפרטיותם של חשודים, נאשמים וקרוביהם הופצו ע"י הפרקליטות בין הנאשמים, סנגוריהם, ובית המשפט. מדובר במסמכים, הקלטות אודיו ווידאו שנתפסו במהלך החיפוש מידי החשודים והוכנסו ביחד עם חומר החקירה הרלוונטי לכאורה. פרטיות הגב' שם טוב וילדיה נפגעה באופן חמור עקב התנהלות זאת של הפרקליטות. מדובר במסמכים רפואיים, מסמכי גירושין, תסקירי סעד שחל עליהם חיסיון, תצהירי בית משפט לענייני משפחה, ועוד. גלוי לעיני הנאשמים ובאי כוחם וכל מי שנחשף לחומרי החקירה. לגב' שם טוב ולחשודים אחרים נגרם נזק בל יתואר ובלתי הפיך. מעבר לכך גורמי התביעה ובית המשפט בתיק המ"ת נחשפו למסמכים אישיים אלה של הגב' שם טוב.
מדובר בריבוי פגיעה חמורה בפרטיותם של אנשים עולה בחומרתה עשרות מונים על התיק הפלילי הנדון בנוסף חשיפת גורמי תביעה ובית המשפט יש פה בלפגום באופן מהותי בהליך השיפוטי.

חיפוש ותפיסת מסמכים ללא רישום
– המסמכים שנתפסו במהלך החיפוש הוכנסו בערמות לתוך שקיות ללא רישום אילו מסמכים נתפסו ואלו הוחזרו מאוחר יותר. באופן זה לא אומתו המסמכים שנתפסו, ע"י החשודים ועדים מטעמם. לפיכך לא ניתן לדעת אם מסמך "הושתל" או "הועלם" לתוך ערמות המסמכים שהוכנסו לתוך שקיות. בנוסף לכך כפי שצוין כל צווי החיפוש לתפיסת המסמכים לקויים. בנוסף נלקחו מסכים אישיים שאינם קשורים לחקירה והוחזקו במשך חודשים רבים במשרדי התביעה והמשטרה.

פרקליט המדינה הטעה את שופטי בית המשפט העליון נגד הגב' שם טוב בעוד ההליך השיפוטי תלוי ועומד
– פגיעה חמורה בכבוד האדם, חירותו, פרטיותו, קניינו וצנעתו חייו אינה הפרקטיקה היחידה שמפעילה הפרקליטות להרשעת הגב' שם טוב הוודאית בניגוד לסדרי דין ועקרונות ההליך הפלילי. פרקטיקה נוספת היא הכפשת הגב' שם טוב בפני שופטי בית המשפט העליון בעוד משפטה תלוי ועומד.
בתאריך 02.08.2018 הופיע פרקליט המדינה שי ניצן במעמד הפרידה מכב' השופט אורי שהם בפני שופטי העליון, שרת המשפטים ועוד נכבדי מערכת המשפט (נאומו גם הופיע ברשת האינטרנט, ראה סרטון מצורף) ואמר על הגב' שם טוב שהיתה עצורה מזה כשנה וחמישה חודשים): "בעניין לורי שם טוב, פרסומים מכפישים ובוטים כלפי עובדי ציבור שפרסמה החשודה, הם בגדר אלימות מילולית הניצבת ברף החומרה הגבוה ביותר…".
מדובר בהליך שיפוטי תלוי ועומד מול השופטים אליהם דיבר פרקליט המדינה. הגב' שם טוב באותה עת הייתה עצורה ולא יכלה להגן על עצמה נגד דברי הסלף של פרקליט המדינה מול השופטים הבכירים הדנים בעניינה.
יתרה מכך, פרקליט המדינה שי ניצן הטעה בנאומו את שופטי בית המשפט העליון באוגוסט 2018 שטען כי לתפיסתו פרסומיה הלכאוריים הנם כאלימות פיסית. פרסומיה הלכאוריים לא כללו איומים ברצח או הודעה על רצח אלא פרסומים לכאוריים שבסיסם העלבת עובדי ציבור, ובכל זאת הייתה הגב' שם טוב במעצר מאחורי סורג ובריח כשנתיים וחודשיים. ואילו תלונה על ריבוי פרסומים של איומים ברצח, הסתה לרצח, והודעה על כוונה לרצוח נסגרים כלאחר יד על ידי פרקליט המדינה בהודעה טלפונית לקונית "חוסר עניין לציבור".
אדם במעמד פרקליט המדינה הנו בעל סמכות מקצועית עליונה בפלילים ברשות המבצעת בעיני שופטי העליון והם רואים ומחשיבים ביותר את דבריו. דברי פרקליט המדינה אינו בגדר "שמועה" סתם או אמירה בעלמא מפי הדיוט. בסיטואציה שנוצרה ספק רב אם מערכת המשפט כשירה לשפוט את הגב' שם טוב, ויש לבטל את כתב האישום ולו רק למראית העין.

אכיפה בררנית – איומים ברצח
– בינואר 2019 הגב' שם טוב נפלה קורבן למתקפת שיימינג והסתה לרצח בכתבה מוזמנת, מתוזמנת ומתוזמרת מצד המדינה. המדינה הפיצה הכפשות באמצעי תקשורת מרכזי נגד הגב' שם טוב. והתוצאה לא איחרה לבוא: מיד פורסמו נגד הגב' שם טוב ברשתות החברתיות, ריבוי פגיעה בפרטיותה, ריבוי הטרדות מיניות, הכפשות, ריבוי איומים ברצח, הסתה לרצח, והודעה על כוונה לרצוח. הגב' שם טוב הגישה תלונה במשטרה אך זו סגרה את התיק עקב חוסר עניין לציבור, הואיל והמשטרה אינה מטפלת בעבירות שעניינן פרסומים במרשתת. הגב' שם טוב עררה למדור עררים בפרקליטות. ב- 26.05.2020 השיבה מחלקת עררים כי אינה מטפלת בתיקים מסוג זה משיקולים סטטיסטיים והוראות היועמ"ש, למרות שהמדובר בפרסומים חמורים עשרות מונים מאלו בהם מואשמת הגב' שם טוב.
להלן מקצת הפרסומי במרשתת נגד הגב' שם טוב שיוזמו על ידי פרקליטות המדינה:
– "הייתי מרביץ לה גם עד שהייתה נכה. מכות רצח היא צריכה לקבל.. באמת שאם
רואה אותה עושה את זה הופך אותה לנכה".
– "כדור בראש עם האקדח שלי זה מה שהיא תקבל. קניתי היום אקדח חדש ואשתמש
בו על לורי שם טוב",
– "היא תירצח בקרוב מילה שלי",
– "הייתי חובט לה בכוס לזבל הזאת",
– "להוריד לה אלה של בייסבול על הראש עד שיתפצח",
– "לשלוח אותה לעבודות שירות בכלא רמלה בתור כוס וחור תחת",
– "אישה שטן.. שתירקב בכלא",
– "פרצוף דוחה של חולת נפש יימח שמה וזכרה כך שיבעטו בה עד שתצא נשמתה
השחורה והטמאה… חלאה מקוללת שחורה שתישרף בגיהנום",
– "היא תשתלב יפה מאוד עם דאעש לקחת אותה למנהרות בצפון להכניס אותה
ולסגור אחריה בפתח",
– "לורי שם טוב שמתעללת בחסר ישע. חתול. שתינמק בכלא. מנוולת. לא לרחם עליה.
גזר דין מוות".

יובהר כי הגב' שם טוב הייתה במעצר מאחורי סורג ובריח במשך שנתיים ושלשה חודשים על פרסומים זניחים בעוצמתם עשרות מונים, שלא היה בהם איום כלשהו, כל שכן איום ברצח או הסתה כלשהי כל שכן הסתה לרצח, או הודעה על כוונה לרצוח. והנה כאשר מדובר בפרסומים נגד הגב' שם טוב שבהם ריבוי , פגיעה בפרטיותה, הטרדות מיניות, הכפשות, איומים ברצח, הסתה לרצח, והודעה על כוונה לרצוח, המדינה סוכרת את התיק כלאחר יד.

פגיעות חוקתיות בזכויות הגב' שם טוב וחשודים אחרים – החלטת כב' השופטת חיותה כוחן במעמד צד אחד
– בתאריך 05.03.2017 כשבוע לאחר המעצר בעוד הגב' שם טוב במעצר, חתמה כבוד השופטת חיותה כוחן על בקשה במעמד צד אחד ללא ידיעת הגב' שם טוב להמשך תפיסה של החפצים עד תום ההליכים בנימוק "כמבוקש" (בתיק 11628-03-17 מיום 05.03.2017 , (בירור נציבות תלונות על שופטים – תלונה מוצדקת).

החלטת כב' השופטת כוחן פגעה בזכויות יסוד של הגב' שם טוב וחשודים אחרים כאדם. בית המשפט ופרקליטות המדינה לא נתנו דעתם לכך שהארכת החזקת רכוש תפוס כגון חומר מחשב ומסמכים פוגע בזכות הגב' שם טוב וחשודים אחרים כאדם לפרטיות ולצנעה, זכות שנקבעה כזכות יסוד בסעיף 2 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. זאת ועוד, מילוי ההחלטה בצורה לקויה ובמעמד צד אחד בניגוד לחוק ולכללים פגעה בזכות הגב' שם טוב וחשודים נוספים לקבל את יומם בבית המשפט. החלטת שופטת המעצרים ניתנה כלאחר יד, ללא שיקול דעת וללא ביקורת שיפוטית של היושב על כס המשפט. שיקול הדעת השיפוטי שהוא יסוד מוסד במלאכת השפיטה לא נעשה, ולכן התפקיד השיפוטי לא יצא לפועל. בנוסף, המילוי הלקוי של ההחלטה במעמד צד אחד בניגוד לחוק ולכללים פגע בניהול התקין של ההליך השיפוטי והחקירתי, ויש בו כדי להפר את חובת ההנמקה המוטלת על השופט.
החלטת השופטת כוחן הנה השתקפות החלטות רבות וצווים רבים שניתנו בהליך זה כלאחר יד, בניגוד לחוק ולכללים, שתוכנן נקבע מראש עוד על סמך צד התביעה בלבד.

ביזוי הגב' שם טוב בפומבי על ידי המדינה במסדרונות ואולמות בתי המשפט
– המדינה פעלה ככל יכולתה ללא גבולות ומעצורים לבזות את הגב' שם טוב בפרהסיה בעוד חזקת החפות עומדת לה. עד כדי שימוש במסדרונות בתי המשפט ואולם בית המשפט כדי להשחיר, להשפיל ולבזות את הגב' שם טוב בפני השופטים והציבור. דוגמאות לכך הוא הצבתה באולם בית המשפט בפברואר 2017 כשהיא אזוקה בידיה וברגליה על דוכן הנאשמים בניגוד לחוק ולנהלים בפני הקהל והשופט מבלי שניתנה מינימום אפשרות להופיע בהופעה סבירה.

התלונה הוגשה לנציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות
מצורפת :
תלונה נגד פרקליטות המדינה – הדבקת תוית "פרשיית טרור רשתי" לעיתונאית לורי שם טוב בתיק פרשת הזונות והבני בליעל מפרקליטות המדינה – 19.06.2020

Document-page-001

Document-page-002

Document-page-003

Document-page-004

Document-page-005Document-page-006Document-page-007Document-page-008

 

עדיף סגר ביתי מהזוהמה של בית סוהר נווה תרצה

ziva_i
זיוה יצחק – מילום: גיל דור

אני אמנם בסגר בבית שלי, אבל לפחות לא פוחדת מרוצחות מסוכנות שאין להן מה להפסיד".
הסגר הביתי בעקבות התפרצות הקורונה מזכיר לי את ארבעת החודשים בהם עברתי גיהנום בכלא נווה תרצה, אבל עם הרבה הבדלים משמעותיים

זיוה יצחק | mako | פורסם 03/04/20 , צילום זיוה יצחק – גיל דור

לפני כחמש שנים קיבלתי שמונה חודשי מאסר בפועל בשל עבירת אי-דיווח בזמן על מע"מ. הייתי אישה נורמטיבית שכל פשעה היה אי יכולתה לשלם, לא גניבה ולא העלמת מס, ובמשך ארבעה חודשים וארבעה ימים עברתי בכלא נווה תרצה גיהנום בכל דקה ובכל שנייה. המראות, הצעקות, הסכנות, הריחות, האסירות מכל גווני הקשת היו סיוט מתמשך עבורי.

בימים אלה אני נמצאת כמו כמעט כל תושבי המדינה בסגר ביתי, אבל עם הרבה מאוד הבדלים בינו לבין התקופה בה שהיתי בכלא. אתחיל מכך שכאן אני בבית, בחממה הפרטית והאישית שלי, ולא חולקת את הספייס שלי עם נשים נוספות.מי שלא היה בכלא לא מסוגל לתאר לעצמו איזה רעש נוראי, מחריד ובלתי נסבל נוצר מדלתות הברזל הענקיות, וגם לא את הסיטואציה החוזרת ונשנית כשהאסירות סגורות בתאים ומישהי זקוקה לעזרה. הן יכולות פשוט לצעוק מעל חצי שעה: "סוהר, סוהר, סוהר", עד שמישהו מהסגל מואיל בטובו להגיע. אחת האסירות שהייתה בהריון קיבלה צירים ואז ירידת מים. זה היה נורא לראותה צועקת לעזרה, ואף אחד לא מגיע לעזור.

אני אמנם בסגר בבית שלי, אבל לפחות אני לא פוחדת לעבור התעללות מידי נשים נוראיות, וגם לא צריכה לחיות בקרב רוצחות מסוכנות שאין להן מה להפסיד. אני לא צריכה לראות כל היום נשים מכות האחת את השנייה, מושכות שערות ומעיפות זו על זו שולחנות וכיסאות בגלל חתיכת עוגה עלובה. אני בבית שלי ולא צריכה לסבול את הבהלה מהצפירות העולות ויורדות המודיעות על דקירות.

בשעה שבע וחצי בבוקר אני לא שומעת את צעקות הסוהרים לאסירות הנרקמוניות: "אדולן, אדולן" – טיפול תרופתי נוזלי לאסירות המכורות לסמים; בזמן ספירת הצהריים ואחר הצהריים אני לא שומעת את צעקות הסוהרים "ספירה", ולא סגורה אחר כך במשך שעה שלמה בתא בזמן הספירה; אני לא שומעת את המילה "חובש" נצעקת כאשר חובש מגיע לחלק תרופות באגף שלוש פעמים ביום. לעתים הסוהרים צועקים "חובש, חובש" גם פשוט כדי שכל האסירות יגיעו לעמדת הסוהר.

אני אמנם לא יכולה לצאת מהבית, אבל אני לא צריכה לחכות שבועיים כדי לרכוש מוצרים בקנטינה. יש לי ארון נורמלי ולא ארונית קטנה שכל מה שיש בה הוא מספר זעום של בגדים ולבנים, תמונות של חלק מבני משפחתי וסיגריות. אני לא צריכה להתחלק בזמן צפייה במכשיר טלוויזיה אחד בתא המיועד ל-6-4 אסירות. בכל תא יש את האחת ה"שולטת", ובדרך כלל היא זו שמכתיבה באילו תוכניות צופים.

אני לא צריכה לראות חתולים מטיילים על תבניות אוכל המוגשות לאחר מכן לאסירות, ולא להריח את ריחות העובש והפטריות על הקירות. אני כבר לא צריכה להתקלח במקלחת מעופשת מלאת בקטריות וחיידקים, אלא חיה בביתי הפרטי שלי. אמנם בסגר, אבל מרגישה הכי בסדר שאפשר.

זיוה יצחק היא סופרת ומשוררת, שבימים אלו יוצאת בקמפיין מימון המונים לספר הילדים "שוקי ומוקי מספרים 8 סיפורים" המוקדש לזכר אביה פנחס.

זיוהממצאי ביקורת לשכת עורכי הדין בנווה תרצה – דצמבר 2016

בית סוהר נווה תרצה פוגע בנפשן של האסירות

יולי 2019 – כל הביקורות שנעשו בכתלי בית הכלא נווה תרצה הראו על תנאים תת אנושיים בהם חיות האסירות, ברזים שלא ניתנים לפתיחה, מזון ירוד, העדר כלי רחצה, תנאים תת אנושיים באגף בידוד והפרדה ועוד. בחודשים האחרונים מנהלים מפקדי הכלא קמפיין רצח אופי והסתה לרצח נגד עצירה ששוחררה המתמודדת בהליך שיפוטי מורכב, ומנסה לשקם חייה באזרחות.

רשויות הרווחה רודפות את לורי שם טוב כעשור

29.06.2018 – לורי שם טוב במעצר שנה וארבעה חודשים בבית סוהר נווה תרצה. נסיבות הסתבכותה של שם טוב כמו אזרחים רבים הן הכוחניות והדורסנות של רשויות הרווחה בצוותא חדא עם מומחים מטעמם ובתי משפט לענייני משפחה ובתי משפט לנוער.

המשפט פרשת הבלוגרים פסול ממספר סיבות:

– נאשמת מספר 1 לורי שם טוב עיינה עד היום במקצת מחומר הראיות. שם טוב כלואה מעצר עד תום ההליכים מזה מעל שנה ולא מתאפשר לה ללמוד את חומר הראיות בתנאי הכלא הקשים. כיצד שופטים אשם שאינו יודע מה האישומים נגדו ומהו חומר הראיות ובניגוד לחוק?

– החיפושים בדברי המחשב בוצעו ללא נוכחות החשודים או מי מטעמם בניגוד לחוק. המחוקק חייב את היחידה החוקרת לאפשר נוכחות החשודים ועדים מטעמם להיות נוכחים בכל חיפוש ומיוחד בדברי מחשב שהכי קל לשתול שם ראיות. מסיבה שאינה ברורה שופט המעצרים הורה בכל צווי החיפוש בדברי מחשב להתבצע ללא עדים בניגוד לחוק ולא פרט מה הסיבה לכך.

– הפרקליטות אינה מיידעת טרם כל דיון בזמן סביר מי העדים שאמורים לבוא להעיד מה שפוגע ביכולת הסנגוריה להערך בהתאם לחקירת העדים.

– האזנות הסתר בוצעו האופן לא חוקי. המחוקק הכיר בסכנה הגלומה בהאזנות הסתר ולכן קבע כי האזנות סתר יאושרו ע"י נשיא בית משפט מחוזי או סגן נשיא לתקופה שלא תעלה על שלשה חודשים. בפרשה הנדונה הוצא צו האזנות סתר לשנה וחודש ע"י סגן נשיא בית משפט מחוזי תל אביב. זהו צו לא חוקי ולכן כל ההאזנות פסולות. השופט תרץ כי רשם התאריך בטעות סופר אולם לא הוציא צו תקין המבטל הצו הלקוי.

– ההתנהלות המשפילה של הפרקליטות נגד הנאשמים: הולכתם אזוקים בידיהם וברגליהם בפומבי לעיני הציבור ולעדשות המצלמות, יוצרים תחושה של תעמולה והתעללות ואי רצון למשפט הוגן.

נסיבות הסתבכותה של לורי שם טוב

לורי שם טוב נרדפת במשך שנים ע"י רשויות הרווחה. רשויות הרווחה החלו לרדוף את שם טוב בכוחניות עוד משנת 2008 כשהפכו אותה ל"מטופלת" שלהם. רשויות הרווחה החלו לתפור תיק להוצאת ילדיה מחזקתה בדרך של חוות דעת מומחים מטעמם ותסקירי סעד. בתוך מסמכים אלו רושמות פקידות הסעד ומומחים מטעמן מילות ארס והרס כגון: תיוגים פסיכולוגים ופסיכיאטרים. לאחר שעיבו את התיק הוציאו רשויות הרווחה בכוחניות את ילדיה מהבית. בשלב מאוחר יותר מנעו משם טוב לראות את ילדיה לצמיתות בגלל פרסומים על הוצאת ילדים מהבית ע"י רשויות הרווחה. בתי המשפט קיבלו לאורך כל הדרך את חוות הדעת של העובדות הסוציאליות ומימשו אותם לצווים והחלטות. בימים אולו עצורה שם טוב כשנה וארבעה חודשים עקב התארגנות של רשויות הרווחה להתלונן נגדה ברשויות האכיפה.

דקירות וחבלות קשות: מה הרג את אודל בת ה- 15 בהיותה בחסות רשויות הרווחה?

יוני 2018 – הצנרת עם גיא לרר – אודל שולמית אמבש, נערה בת 15 בחסות רשויות הרווחה, בפנימיה, ובפיקוח פקידת סעד האוסרת מפגשים עם משפחתה, נמצאה לפני מספר חודשים במרחק של כ- 200 ק"מ מהפנימיה בה אמורה היתה להיות כשהיא מחוסרת הכרה וסימני חבלה על גופה, כעבור מספר חודשים מתה אודל בבית החולים כאשר פקידת הסעד מונעת מאימה לפגוש אותה עד ימיה האחרונים.

בהיותה בפיקוח משרד הרווחה קבע משרד הרווחה כי לא תתקיים חקירה על נסיבות מותה. רשויות הרווחה שומרות על חיסיון בעניין אודל למרות שהיא כבר אינה בחיים ואין חוק המונע פרסום הנסיבות שהביאו למותה הטרגי.

ע3

,nubu, nעצרת מחאה לחקירת נסיבות מותה של אדרת שולמית אמבש – 28.06.2018 מול פרקליטות מחוז תל אביב

עצרת מחאה אודל 1עצרת מחאה אודל 2