האמא מרים זקס סופר חושפת ניתוק וכליאת ילדיה בידי העובדות הסוציאליות ממשרד הרווחה

6.6.2013 – עצרת מחאה מול בית שר הרווחה מאיר כהן בדימונה. האמא מרים זקס סופר חושפת הדורסנות האטימות והאכזריות של העובדות הסוציאליות נגד ילדיה. עד הגיע בנה הקטן לגיל 5 נחשבה מרים לאמא טובה ואולם עקב גירושים החל משרד הרווחה להתעלל בילדיה ולנתק אותם מאימם. הבן הגדול בן 16 שרצה לגור עימה נכלא בפנימיה.

עצרת מחאה מול בית שר הרווחה מאיר כהן – 6 ביוני 2013

6.62013 עצרת מחאה מול בית שר הרווחה מאיר כהן ברחוב החצב 9 בדימונה. משרד הרווחה תולש ילדים מביתם ומשפחתם למוסדות סגורים, אומנה, אימוץ ועוד מוסדות כליאה שם הם מוצבים ללא זכויות בחוק ואין מושיע. התהליך מתנהל בדלתיים סגורות ללא ראיות הרחק מעיני הציבור. המחאה נועדה לחזק את ידי שר הרווחה מאיר כהן להתמודד מול פשעי משרדו.

המחאה על פשעי משרד הרווחה נגד האנושות והאנושיות יוצאת לדרך – נפגשים מול בית שר הרווחה מאיר כהן

מאי 2013  – המחאה על פשעי משרד הרווחה נגד האנושות והאנושיות יוצאת לדרך – נפגשים מול בית שר הרווחה מאיר כהן מרחוב החצב 9 דימונה , 6.6.2013 , 19:00 – 21:00

קבוצות הורים נפגעי האגף לשירותים חברתיים עולה מדרגה והם החליטו להפסיק את עוולות רשויות הרווחה המנתקות בכפייה ילדים מהוריהם. העיתונאית לורי שם טוב תושבת גבעתיים, אם לשני ילדים שנותקו ממנה לפני 4 שנים מארגנת מחאה נגד שר הרווחה מאיר כהן אומרת:

"המדיניות הדורסנית של משרד הרווחה לתכנון המשפחה גובה עוד ועוד הורים וילדים קורבנות שמופרדים בכפייה לנצח, ומשמשים סחר לתעשיית עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, פנימיות, אומנה ואימוץ.
ילד שנלקח ע"י משרד הרווחה מועד להזנחה והתעללות ורדיפה.
כן ראינו בסיפורם של משפחת חביבי – רשויות הרווחה לא נחו ברדיפתן עד להימלטות המשפחה לרשות הפלסטינית כדי להציל את ילדיהם.
רבבות הורים מנותקים מילדיהם במשך שנים ארוכות ללא קביעת הסדרי ראיה – וזעקות השבר של ההורים לא זוכים למענה טיפולי.
מכתבים ומיילים לח"כ מאיר כהן, שר הרווחה – לא זכו למענה או תגובה – שר הרווחה מסרב להיפגש עם הורים שנותקו מילדיהם.
נוכחותכם חשובה להצלחת המאבק להשבת ילדיכם לחיקכם!"

מחאה על פשעי משרד הרווחה נגד האנושות והאנושיות יוצאת לדרך - נפגשים מול בית שר הרווחה מאיר כהן מרחוב החצב 9 דימונה , 6.6.2013 , 19:00 - 21:00

פלייליסט – פקידי סעד ועובדים סוציאליים מרשויות הרווחה

עצרת מחאה מול ביתו של שר הרווחה מאיר כהן

בס"ד

עצרת מחאה
מול ביתו של שר הרווחה
ח"כ מאיר כהן

ברחוב החצב 9 דימונה

תתקיים ביום חמישי 6.6.13 בין השעות 19-21

ציבור ההורים מתבקש להגיע.

המדיניות הדורסנית של משרד הרווחה לתכנון המשפחה גובה עוד ועוד הורים וילדים קורבנות שמופרדים בכפייה לנצח, ומשמשים סחר לתעשיית עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, פנימיות, אומנה ואימוץ.


ילד שנלקח ע"י משרד הרווחה מועד להזנחה והתעללות ורדיפה.

כן ראינו בסיפורם של משפ' חביבי – רשויות הרווחה לא נחו ברדיפתן עד להימלטות המשפחה לרשות הפלסטינית כדי להציל את ילדיהם.

רבבות הורים מנותקים מילדיהם במשך שנים ארוכות ללא קביעת הסדרי ראיה – וזעקות השבר של ההורים לא זוכים למענה טיפולי.

מכתבים ומיילים לח"כ מאיר כהן, שר הרווחה – לא זכו למענה או תגובה – שר הרווחה מסרב להיפגש עם הורים שנותקו מילדיהם.

נוכחותכם חשובה להצלחת המאבק להשבת ילדיכם לחיקכם!

בעצרת המחאה יהיו נוכחים:

לורי שם טוב, עיתונאית – Lory-Shemtov.com

יעקב בן יששכר, עיתונאי – התנועה למען עתיד ילדינו

אבות ואמהות שנותקו בכפיה מילדיהם, ערוץ 10.

לורי שם טוב lorish69@gmail.com

050-8846712