מרכזי הגנה לפקידי הרווחה והשררה – סחר בילדים והתעללות במשפחות

יוני 2013 – משרד הרווחה החל לפתוח ברחבי הארץ מרכזי הגנה. מדובר במרכזים לאבחון ילדים אשר עובדים סוציאליים סבורים שעברו התעללות. במרכזים ישנם עובדים סוציאליים לחוק הנוער, חוקרי ילדים, רופאים, אם הבית, וקשר צמוד לפרקליטות. "מומחי" המרכז מדברים בשפה אחת ודברים אחדים פועלים ללא סדרי דין, או דיני ראיות, ובחיסיון. בתי משפט לא יוכלו להתמודד מול חוות הדעת של מרכזים אלו והם יוכלו להוציא בכפייה כל ילד מכל משפחה שיחפצו ובעיקר משפחות מוחלשות שלא יוכלו להתמודד מולן. בסרטון מציגה עו"ד ד"ר טלי תמרין את מרכזי ההגנה בכנס לזכרה של חה"כ מרינה סולודקין.

קישורים

שופטת חנה בן עמי על פקידות אימוץ ובתי משפט לענייני משפחה – 14 ביוני 2013 – כנס לזכרה של חה"כ לשעבר, ד"ר מרינה סולודקין ז"ל בשיתוף משפחת סולודקין ועמותת ע.ל.י.ה – לזכויות ילדים והורים – כבוד השופטת בדימוס חנה בן עמי שהקימה את בית משפט לעניני משפחה ירושלים – נותנת מבט מבפנים כיצד מתיחסים שופטים להורים שרשויות הרווחה, השירות למען הילד,  מבקשות להוציא את ילדיהם ממשמורתם…

משרד הרווחה חטף לאימוץ תינוק מאם חד הורית נכה – המדיניות המתוסבכת של משרד הרווחה לתכנון המשפחה גובה עוד ועוד הורים וילדים קורבנות שמופרדים בכפייה לנצח, ומשמשים סחר לתעשיית עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, פנימיות, אומנה ואימוץ. ילד שנלקח ע"י משרד הרווחה מועד להזנחה והתעללות ורדיפה, כן ראינו בסיפורה של רעות איש שלום שנרדפה ע"י רשויות הרווחה לאימוצה בילדותה, ולאחר מכן אימוץ בניה. רשויות הרווחה לא נחו ברדיפתן עד הרצחה – הכתבה "במשרד הרווחה לא רוצים שנכים יהיו הורים" , ברית פרץ ומורן אזולאי , מאי 2013 , ynet…

עמותת ע.ל.י.ה לזכויות ילדים והורים חותרת לשינוי מדיניות הרווחה – מאמר מאת פרופ. אסתר הרצוג

יוני 2013 – פרופ. אסתר הרצוג –  בעקבות הביקורת באתר זה ("עבודה שחורה") על עמותת ע.ל.י.ה והקריאה לשלי יחימוביץ לא להשתתף בכנס העמותה, שבעקבותיו שלי ביטלה את השתתפותה בו, מסבירה הכותבת העומדת בראש העמותה, את מטרות העמותה ואת הביקורת של העמותה על ביורוקרטיית הרווחה. העמותה שואפת לשלב את הילדים בקהילה ולא להרחיקם למוסדות…

הרב אמנון יצחק חושף פשעי משרד הרווחה לסחר בילדים

ינואר 2013 – תעשיית השוחד והפשע של משרד הרווחה לסחר בילדים. מדובר בתעשיה המגלגלת מילארדי שקלים בשנה אשר אינה בוחלת בתשלום שוחד לעובדות סוציאליות כדי שיוציאו ילדים מביתם למוסדות כפיה של משרד הרווחה כגון פנימיות, מרכזי חירום, אומנה, אימוץ ועוד. הרב אמנון יצחק טוען כי יש עובדות סוציאליות אשר מקבלות כסף עבור כל ילד שהן מוציאות בכפייה מביתו, למוסד שגם הוא מקבל כסף. מדובר בקומבינה ורמאות של רשויות הרווחה לסחר בילדים של משפחות עניות.

הרב אמנון יצחק טוען כי ישנם כ- 530 מוסדות של רשויות הרווחה שאליהם נשלחים הילדים בכפייה. המוסדות מקבלות כ- 15,000 שקל עבור כל ילד חרף העובדה שלסייע לו בקהילה אפשר במחצית הסכום. מה שמניע את התעשייה זה תאוות הבצע של משרד הרווחה ועמותות הרווחה, ותעשיית השוחד שהתפתחה סביב הוצאת בכפייה ילדים מביתם ומשפחתם.

הרב אמנון יצחק טוען כי כ- 80% מהילדים שיוצאים ממוסדות הרווחה מתדרדרים לעולם הפשע.

קישורים:

  • פנימייה טיפולית רננים בזכרון יעקב של משרד הרווחה – חשש להתעללות בילדים – פברואר 2010 – כסף תמורת ילד – תחקיר מבט שני על רשויות הרווחה הקורעות ילדים מבתיהם ושמים אותם בפנימיות מופרטות. בפנימיות אלו הקטינים חסרי אונים, מוכים, עוברים טיפולים פסיכיאטריים, ואחרים מזיקים שלא לצורך. בעוד שניתן בעלות נמוכה בהרבה לסייע למשפחות במסגרת קהילתית. ישנן פנימיות של משרד הרווחה אשר אינן מספקות לילדים הגנה מאלימות, וגורמות לנזק ולא לתועלת…

בית משפט לנוער קבע טיפולים פסיכיאטריים ופסיכולוגים לקטינה בניגוד לחוק ולכללים

שופטת העליון עדנה ארבל - מנעה פרסום שמות שופטים ופקידת סעד עבריינים

אפריל 2006 – רע"א 1943/06 – מדובר בקטינה כבת 16 אשר רשויות הרווחה סבורות כי הנה בסיכון ע"ס חוות דעת פסיכיאטריות שונות ופסיכיאטר מחוזי ועקב ארוע בריחה מהבית למשך יממה. במאי 2005 הכריז בית משפט לנוער על הקטינה כנזקקת. בינואר 2006, החליט בית משפט לנוער כי הקטינה תוצא ממשמורת הוריה ותימסר למשמורת רשות הסעד עד הגיעה לגיל 18; הקטינה תישאר בפנימייה בה היא שוהה, ותקבל טיפול נפשי (פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי) על-פי קביעת פקידת הסעד ומנהל הפנימייה יחדיו, לרבות מעקב פסיכיאטרי; פקידת הסעד תחליט בדבר חופשותיה של הקטינה, הסדרי הראיה עם הוריה וכל קשר אחר בין הקטינה והוריה. בית המשפט לנוער הוסיף והורה, כי במידה ורשות הסעד או הגורמים הטיפוליים ימצאו כי יש צורך לתת לה טיפול תרופתי, תוגש על כך בקשה לבית המשפט, אשר תידון בדחיפות. תוקף הצווים נקבע עד ליום 3.7.07 (שנה וחצי). בית המשפט נימק החלטתו במשברים שעברה הקטינה, ובדיווחי פקידת הסעד והגורמים הטיפוליים בפנימייה, לפיהם מציב אבי הקטינה קשיים בפני הטיפול בה. לדבריו, גורמי הטיפול בפנימייה הציבו תנאים טיפוליים להמשך שהותה של הקטינה בפנימייה, כאשר המשך שהותה בפנימייה חיוני לשלומה הנפשי והפיזי. ההורים ערערו לבית משפט מחוזי (שופטת שושנה שטמר) אשר תמך בהחלטת בית משפט לנוער.
ההורים ערערו לבית משפט עליון וטענו כי יש לבטל את החלטת בית המשפט לנוער, וטוענים למניעים זרים והכפשות חסרות בסיס מצד פקידי הסעד, כאשר לדבריהם, בית המשפט לנוער נענה מידית, ללא חקירה ובדיקה, לכל בקשות פקידי הסעד

בית משפט לנוער ובית משפט מחוזי פעלו בניגוד לסעיף 3ד לחוק הנוער

שופטת העליון עדנה ארבל כתבה בהחלטתה כי המסגרת הנורמטיבית למתן טיפול נפשי לקטין, עליו הורה בית המשפט בענייננו, מצויה בסעיף 3ד לחוק הנוער, הקובע "(א) בית משפט הדן בענינו של קטין רשאי להורות על טיפול נפשי בקטין, במקום שעליו יורה ובתנאים שיקבע, ובלבד שנתקיים אחד מאלה….(1) בית המשפט נוכח, על סמך חוות דעת של פסיכיאטר מחוזי ….
(2) בית המשפט נוכח, על סמך חוות דעת של פסיכולוג מומחה שבדק את הקטין, …
 (ב) צו לפי סעיף קטן (א) יהיה לתקופה שקבע בית המשפט ושלא תעלה על שלושה חודשים; בית המשפט רשאי, על סמך חוות דעת של פסיכיאטר או של פסיכולוג כאמור בסעיף קטן (א), המטפל בקטין, להאריך את תוקפו של הצו לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שלושה חודשים". 

עדנה ארבל קבעה כי במקרה דנן עולה חשש, כי בתי המשפט לא התבססו על הוראות הסעיף בעת שהכריעו בבקשת פקידי הסעד. בסוגיית שליחתו של קטין לטיפול פסיכולוגי בניגוד לרצון הוריו, קבע המחוקק מנגנון, שנועד להבטיח את תקינותה של ההחלטה. מנגנון זה דורש חוות דעת של אנשי מקצוע מסוימים אשר בדקו את הקטין, כתנאי להפעלת שיקול הדעת של בית המשפט, וכן הוא מחייב בדיקה חוזרת שכזו מעת לעת

סוף דבר
בית משפט לנוער ובית משפט מחוזי פעלו בשפה אחת ודברים אחדים אחר המלצותיה של פקידת הסעד, הוציאו צווים בהתאם הפוגעים בזכויות הפרט והמשפחה מבלי לבדוק את חוקיות ההמלצות והצווים. בית משפט לנוער ובית משפט מחוזי פעלו כחותמת גומי שלפקידת הסעד וביצעו עברה על חוק הנוער סעיף 3ד.
חרף העובדה כי מדובר בעובדי ציבור שביצעו עבירות חמורות הפוגעות בפרט ובמשפחה מאחורי דלתיים סגורות, השופטת עדנה ארבל נמנעה מפרסום שמות שופט הנוער ופקידת הסעד. התנהגותה של ארבל מעלה תהיות באשר לשיקוליה כעובדת ציבור, האם האינטרס הציבורי וזכותו במעייניה או שיקולים זרים אחרים.

קישורים:

בית משפט לנוער קבע טיפולים פסיכיאטריים ופסיכולוגים לקטינה בניגוד לחוק ולכללים

שופטת העליון עדנה ארבל - מנעה פרסום שמות שופטים ופקידת סעד עבריינים

אפריל 2006 – רע"א 1943/06 – מדובר בקטינה כבת 16 אשר רשויות הרווחה סבורות כי הנה בסיכון ע"ס חוות דעת פסיכיאטריות שונות ופסיכיאטר מחוזי ועקב ארוע בריחה מהבית למשך יממה. במאי 2005 הכריז בית משפט לנוער על הקטינה כנזקקת. בינואר 2006, החליט בית משפט לנוער כי הקטינה תוצא ממשמורת הוריה ותימסר למשמורת רשות הסעד עד הגיעה לגיל 18; הקטינה תישאר בפנימייה בה היא שוהה, ותקבל טיפול נפשי (פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי) על-פי קביעת פקידת הסעד ומנהל הפנימייה יחדיו, לרבות מעקב פסיכיאטרי; פקידת הסעד תחליט בדבר חופשותיה של הקטינה, הסדרי הראיה עם הוריה וכל קשר אחר בין הקטינה והוריה. בית המשפט לנוער הוסיף והורה, כי במידה ורשות הסעד או הגורמים הטיפוליים ימצאו כי יש צורך לתת לה טיפול תרופתי, תוגש על כך בקשה לבית המשפט, אשר תידון בדחיפות. תוקף הצווים נקבע עד ליום 3.7.07 (שנה וחצי). בית המשפט נימק החלטתו במשברים שעברה הקטינה, ובדיווחי פקידת הסעד והגורמים הטיפוליים בפנימייה, לפיהם מציב אבי הקטינה קשיים בפני הטיפול בה. לדבריו, גורמי הטיפול בפנימייה הציבו תנאים טיפוליים להמשך שהותה של הקטינה בפנימייה, כאשר המשך שהותה בפנימייה חיוני לשלומה הנפשי והפיזי. ההורים ערערו לבית משפט מחוזי (שופטת שושנה שטמר) אשר תמך בהחלטת בית משפט לנוער.
ההורים ערערו לבית משפט עליון וטענו כי יש לבטל את החלטת בית המשפט לנוער, וטוענים למניעים זרים והכפשות חסרות בסיס מצד פקידי הסעד, כאשר לדבריהם, בית המשפט לנוער נענה מידית, ללא חקירה ובדיקה, לכל בקשות פקידי הסעד

בית משפט לנוער ובית משפט מחוזי פעלו בניגוד לסעיף 3ד לחוק הנוער

שופטת העליון עדנה ארבל כתבה בהחלטתה כי המסגרת הנורמטיבית למתן טיפול נפשי לקטין, עליו הורה בית המשפט בענייננו, מצויה בסעיף 3ד לחוק הנוער, הקובע "(א) בית משפט הדן בענינו של קטין רשאי להורות על טיפול נפשי בקטין, במקום שעליו יורה ובתנאים שיקבע, ובלבד שנתקיים אחד מאלה….(1) בית המשפט נוכח, על סמך חוות דעת של פסיכיאטר מחוזי ….
(2) בית המשפט נוכח, על סמך חוות דעת של פסיכולוג מומחה שבדק את הקטין, …
 (ב) צו לפי סעיף קטן (א) יהיה לתקופה שקבע בית המשפט ושלא תעלה על שלושה חודשים; בית המשפט רשאי, על סמך חוות דעת של פסיכיאטר או של פסיכולוג כאמור בסעיף קטן (א), המטפל בקטין, להאריך את תוקפו של הצו לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שלושה חודשים". 

עדנה ארבל קבעה כי במקרה דנן עולה חשש, כי בתי המשפט לא התבססו על הוראות הסעיף בעת שהכריעו בבקשת פקידי הסעד. בסוגיית שליחתו של קטין לטיפול פסיכולוגי בניגוד לרצון הוריו, קבע המחוקק מנגנון, שנועד להבטיח את תקינותה של ההחלטה. מנגנון זה דורש חוות דעת של אנשי מקצוע מסוימים אשר בדקו את הקטין, כתנאי להפעלת שיקול הדעת של בית המשפט, וכן הוא מחייב בדיקה חוזרת שכזו מעת לעת

סוף דבר
בית משפט לנוער ובית משפט מחוזי פעלו בשפה אחת ודברים אחדים אחר המלצותיה של פקידת הסעד, הוציאו צווים בהתאם הפוגעים בזכויות הפרט והמשפחה מבלי לבדוק את חוקיות ההמלצות והצווים. בית משפט לנוער ובית משפט מחוזי פעלו כחותמת גומי שלפקידת הסעד וביצעו עברה על חוק הנוער סעיף 3ד.
חרף העובדה כי מדובר בעובדי ציבור שביצעו עבירות חמורות הפוגעות בפרט ובמשפחה מאחורי דלתיים סגורות, השופטת עדנה ארבל נמנעה מפרסום שמות שופט הנוער ופקידת הסעד. התנהגותה של ארבל מעלה תהיות באשר לשיקוליה כעובדת ציבור, האם האינטרס הציבורי וזכותו במעייניה או שיקולים זרים אחרים.

קישורים:

עו"ד טלי תמרין מדברת בכנסת על פשעי משרד הרווחה

ועדה לביקורת המדינה – יולי 2012 – עו"ד טלי תמרין מייצגת מזה כעשור הורים לילדים שנלקחו בכפייה ע"י רשויות הרווחה למסגרות פרטיות מופרטות. עו"ד תמרין מתארת תמונה של מדיניות אפלה של רשויות הרווחה, הפועלות בחיסיון, ללא סדרי דין, ללא ראיות, לתלישת הילד מביתו ומשפחתו. עו"ד תמרין טוענת כי קיים קשר חולני בין רשויות הרווחה לבתי המשפט המקבלים המלצותיהם ומיישמים אותם אחת לאחת לצווים שיפוטיים. 
עו"ד תמרין טוענת כי המומחים והמאבחנים המקצועיים רושמים בחוות הדעת מה שרשויות הרווחה המממנות אותם קובעות להם לרשום.
עו"ד תמרין, שלדבריה מייצגת משפחות במקרים שכאלו, הוסיפה כי שופטת בית המשפט העליון אילה פרוקצ'יה כבר קבעה שחוק הנוער הוא "טלאי על טלאי" ואין קיימים בו דיני הראיות. "בית המשפט מקבל את מצב הילד ע"פ זווית הראייה הבלעדית של פקידי הרווחה, שממנים את המומחים, למרות ניגוד העניינים", אמרה.
מדבריה של עו"ד תמרי מצטיירים רשויות הרווחה כארגון פשע אכזרי הסוחר בילדים באין מפריע, מרושש משפחות, מחריב את הפרט המשפחה והחברה.

  תרבות השקר לסחר בילדים: שר הרווחה משה כחלון, נחום איצקוביץ, מוטי וינטר, חנה סלוצקי
קישורים: