שופט משפחה נפתלי שילה – דרכי רמיה לסחר מסבלם של בעלי דין

שופט משפחה נפתלי שילה רמת גן - התנהגותו מדיפה שחיתות ורמיה - פוגע קשות באמות הציבור בבית המשפט

פברואר 2014 – מדובר במכון שקד בהנהלת הפסיכולוגיות סיון צמח וענת שמואלי שנתבקשו ע"י פקידת סעד ניבה מילנר לחוות דעתם על ילדיה של האמא ל'. הילד הבכור בן ה- 10 אינו רואה את אמו מזה כ- 5 שנים ע"פ צו בית משפט (שופט נפתלי שילה) והבן הצעיר בן ה- 8 רואה את אמו שעה בשבוע במרכז קשר. האמא אשה נורמטיבית עובדת ללא בעיות נפשיות או פליליות.

בטרם עוד פגשו את האמא או ביקשו דעתה כתבו הפסיכולוגיות  סיוון צמח וענת שמואלי בקשה (ללא תצהיר) למנותם מומחיות מטעם בית המשפט ובה דברי בלע ורמיה לשופט נפתלי שילה נגד האמא בו הם מאשימים אותה בהכפשות נגד אנשי מקצוע שטיפלו בתיק.

נפתלי שילה מבלי לנמק או לבקש תגובת בעלי הדין להכפשות, קבע בהחלטתו (ראה החלטתו להלן): "כמבוקש. המכון הוא מומחה מטעם בית המשפט ושני הצדדים ישתפו פעולה על המכון וכמובן שלא ייפגעו או יאיימו על המכון בכל צורה שהיא".

הענותו הצייתנית של נפתלי שילה לבקשה המכפישה של מכון שקד מדיפה ריח שיקולים זרים, חוסר דעת ורשעות. תפקידו לפעול לטובת הילדים ומן הראוי כי ישתף את הוריהם בדו שיח שהוא מנהל עם גורמים זרים למשפחה בנוגע לעניינים מהותיים הקשורים בילדים.
בנוסף מכון שקד כתב דברים חמורים נגד האמא, מדוע לא איפשר נפתלי שילה לאמא להגיב להכפשות מכון שקד נגדה. נפתלי שילה אף הוסיף חטא על פשע, הרעיל וכתב נגד בעלי הדין ש: "כמובן שלא ייפגעו או יאיימו על המכון בכל צורה שהיא". כאילו הם נוהגים לאיים ולפגוע.
יתרה מכך תקנות סדר דין אזרחי (סעיף 241) מחייבות את נפתלי שילה לקבל בקשות מאומתות בתצהיר ולהעבירן להתייחסות בעלי הדין. מדוע לא פעל כמתחייב בחוק. נפתלי שילה גם רמס בהחלטתו את חובת ההנמקה.


השופט נפתלי שילה ביזה את מערכת המשפט ואת האולם המכובד שהקצה לו משלם המיסים והתנהג כרוכל בשוק. התנהגותו של נפתלי שילה מעלה תהיות לגבי יכולתו לשמש שופט או בתפקיד עובד ציבור בכלל. יש לבחון התנהגותו של נפתלי שילה בתיקים אחרים ולפצות בעלי דין נוספים שנפגעו ונפגעים ממחדליו.

להלן קטע מתלונה שהוגשה נגד נפתלי שילה ע"י האם לנציבות תלונות הציבור על שופטים:

הנדון: תלונה חמורה ביותר נגד השופט נפתלי שילה, בימ"ש עניני משפחה רמת גן
          תיק תמ"ש 47-11-11
1.    ביום 06/2/2014 הגיש מכון שקד לפסיכולוגיה (להלן: "מכון שקד") בקשה לבית משפט לענייני משפחה שופט נפתלי שילה. הבקשה מצ"ב מסומנת "1".
2.    מכון שקד נבחר על ידי פקידות הסעד ניבה מילנר וסימונה שטיינמץ בחודש ספטמבר 2013 לבצע אבחונים לילדיי, וקיבל אישור בימ"ש לביצוע אבחון מידי ב-6.9.13. אבחונים אלו לא בוצעו במשך חצי שנה.
3.    מאחר ופקידות הסעד הפרו ומפרות צווים שיפוטיים במשך 5 שנים הגשתי עתירה לבג"ץ ביום 6.1.14 בג"ץ 125/14 להדיח את פקידות הסעד ובעתירה ציינתי שגם צו שיפוטי מחודש ספטמבר 2013 לא בוצע.
4.    ויודגש תוקף מינוי פקידות הסעד לפעול בתיק המשפחה שלי פג ביום 13.11.13 וסמכויותיהן לא חודשו ע"י ביהמ"ש והן עצמן לא דרשו את חידוש סמכויותיהן. משרד הרווחה הוא פטרונו של מכון שקד, וחוות הדעת למכון שקד משולמת על ידי משרד הרווחה.
5.    משכך, מכון שקד פנה לבית המשפט בחוסר סמכות מוחלט בתיק משפחה חסוי! בבקשה שהגיש מכון שקד נכתבו נגדי דברי בלע והכפשות מזעזעות, בהן הביע מכון שקד  קביעות חמורות נגדי, וזאת עוד בטרם פנו אלי, פגשו או הכירו אותי.
6.    השופט נפתלי שילה נתן החלטה בו ביום הגשת הבקשה 06/2/2014: "כמבוקש. המכון הוא מומחה מטעם בית המשפט ושני הצדדים ישתפו פעולה על המכון וכמובן שלא ייפגעו או יאיימו על המכון בכל צורה שהיא". ההחלטה מצ"ב מסומנת "2".
7.    השופט נפתלי שילה פעל בצורה בלתי תקינה, בלי שנתן לי את הזכות להגיב על הבקשה המכפישה שממנה עולה במפורש משוא פנים וגיבוש דעה מוקדמת נגדי.
8.    ביהמ"ש לא העביר אלי את בקשת מכון שקד לתגובתי ונתן החלטה בלתי סבירה ושרירותית המאיינת את זכויותיי כאם להגן על ילדיי אף מפני מכון שרלטני הכותב בקשות מוזמנות מטעם משרד הרווחה.
9.    השופט שילה לא איפשר לי להגיב ונתן החלטה כאילו מדובר בעניין פרוצדורלי, בעוד שאני מנותקת 5 שנים מילדיי בעוולה חמורה מאוד.
10. והנה, לתדהמתי, ביום 10/2/2014 הגיש מכון שקד, בפעם השנייה, מכתב הכפשות משמיץ נגדי, ושוב השופט שילה לא איפשר לי להגיב על המכתב אלא נתן החלטה בו ביום: "לתגובת העו"ס בתוך 10 ימים." הבקשה + ההחלטה מצ"ב מסומנים "3".
11. עולה, כי השופט שילה מנהל את התיק בצורה בלתי תקינה ובלתי הגונה, כשהוא אינו מאפשר לי אמם של ילדיי להגן על זכויותיהם.
12. האלף-בית במשפט הישראלי הוא משפט צדק, ולו למראית עין, ובמיוחד בתיקים בדיני נפשות – השופט שילה לא איפשר לי להגיב על דברי הבלע ובקשות בלתי חוקיות ופסק כמבוקש בניגוד לדין.
13. נא טיפולכם לאלתר נגד השופט שילה והדחתו מבית המשפט.
14. מצ"ב המסמכים.

 שופט נפתלי שילה מבזה את בית המשפט

 שופט נפתלי שילה מבזה את בית המשפט
 שופט נפתלי שילה מבזה את בית המשפט

שופט משפחה נפתלי שילה – דרכי רמיה לסחר מסבלם של בעלי דיןקישורים:

השופט נפתלי שילה ופקידת סעד ראשית סימונה שטיינמץ – דרכי רמיה לטיוח פשעי משרד הרוחה וסחר בילדים – ספטמבר 2013 – מדובר באמא ל' חד הורית שילדיה נלקחו ממנה למרכז חירום מינואר 2009 למשך כחצי שנה מאחר ופקידת הסעד אתי דור דובריבינסקי היתה סבורה כי האמא מתעללת בילדים. לסברותיה של פקידת הסעד לא היו שום אחיזה במישור הפלילי ראייתי וכל התיקים שנפתחו במשטרה נסגרו מהעדר אשמה. האמא אינה רואה את בנה הבכור בן ה- 11 מזה כ- 5 שנים, ואת בנה בן ה-9 רואה כשעה בשבוע במרכז קשר מזה כשלש שנים…
 נפתלי שילה – שופט לענייני משפחה – תלונה חמורה על התנהגות מריונטית של פקידת הסעד – יולי 2013 – תלונה חמורה נגד שופט בית משפט לענייני משפחה נפתלי שילה. מדובר באמא ל' לשני ילדים אשר אינה רואה רואה את בנה הבכור בן ה- 10 כ- 4 וחצי שנים ואם בנה בן ה- 8 רואה במרכז קשר מזה כשנתיים, שעה בשבוע לאחר שלא ראתה אותו כשנתיים. האמא עובדת ללא רבב. הנימוק החוזר ונשנה להחלטותו התמוהה של נפתלי למניעת מפגשים בין האמא לילדיה היא כי כך סבורה פקידת הסעד. להלן תלונה שהוגשה נגד השופט נפתלי שילה בעניין…

שופט יהושוע גייפמן – ביקורת חריפה על הליך שיפוטי רשלני ומטויח של השופט נפתלי שילה – 16 ביולי 2013 – עמ"ש 13 – 07 – 21380 – מדובר בערעור על צו הגנה בהליך שיפוטי רשלני ומטוייח בניהולו של שופט בית משפט לענייני משפחה, נפתלי שילה – בית משפט מחוזי (יהושוע גייפמן) מתח ביקורת קשה על התנהלות מרושלת של השופט נפתלי שילה שעיקרה: הליך שיפוטי שיטחי, חקירה קצרה ולא עניינית, ללא תסקיר, ללא עירוב גורם טיפולי, הליך שיפוטי שלא כהלכתו ועוד. גייפמן ביטל את החלטת השופט נפתלי שילה…
 שופט נפתלי שילה – דרכי רמיה עם רשויות הרווחה – תלונה על שיטות מלוכלכות בדחיית הסדרי ראיה – אפריל 2013 – נפתלי שילה משמש שופט לענייני משפחה רמת גן. מדיניותו לטרטר בעלי דין יחד עם רשויות הרווחה בשיטות מלוכלכות המבזות את בתי המשפט ופוגעת באמון הציבור בבתי המשפט וברשויות הרווחה…

תלונה נגד השופט נפתלי שילה – קרקע פוריה לשחיתות עושק וגזל – אפריל 2013 – ההיגיון, תקנת הציבור, ואמנת זכויות הילד עליה חתומה מדינת ישראל כעשרים שנה קובעים כי הורה ללא רבב, בריא בגופו ונפשו, וילדיו רשאים להיפגש בנחת לפחות פעם בשבוע או יותר. מדיניותו של שופט לענייני משפחה רמת גן נפתלי שילה המנהל החלטותיו בדלתיים סגורות ללא ראיות מעוררת תמיהה והשתאות מה ההיגיון מאחורי החלטותיו…

שופט לענייני משפחה נפתלי שילה – שיטות סחר בילדי נפגעי משרד הרווחה – ינואר 2013 – מדובר באם לשני ילדים אשר נתלשו ממנה בהיותם בני 4 ו- 6 למרכז חירום בכפייה ללא סמכות בניגוד לחוק ולכללים. שופט לענייני משפחה נפתלי שילה מנהל ענייני האם בבית משפט לענייני משפחה ואינו מאפשר הסדרי ראיה עם ילדיה. נפתלי מפעיל נגד האם סנקציות בהיגוד לחוק ולכללים ופוגע בהחלטות שרירות לב באם וילדיה. התנהגותו של נפתלי שילה מדיפה ריח של שיקולים זרים לעשיית כסף לגורמי רווחה ו"מומחיה" מסבלם של אזרחים. לאחר 4 שנות התשה נפתלי שילה הסב נזקים קשים לאם וילדיה וכסף קל למערכת הרווחה ומומחיה…

נפתלי שילה – שופט משפחה – הפרת סדרי דין ומשוא פנים בענייני הסדרי ראיה בין אמא לילדיה – עבריינות סדרתית – ינואר 2012 – מדובר באם לשני ילדים אשר נתלשו ממנה בהיותם בני 4 ו- 6 למרכז חירום בכפייה ללא סמכות בניגוד לחוק ולכללים. שופטת הנוער רות בן חנוך האריכה צו חירום מביתם בכפייה למרכז חירום ויצו הדסים שהוצא ע"י פקידת הסעד אתי דור דובריבינסקי, ללא נזקקות, בניגוד לקביעת בית משפט עליון. השופטת מודעת לעובדה כי אינה רשאית כלל לדון בתיק היות והוא נידון בבית משפט לענייני משפחה. – נפתלי שילה…

נפתלי שילה – שופט לענייני משפחה – תלונה מוצדקת בגין שקרים מניפולציות ותסביך "טובת הילד" – דצמבר 2012 – שופט בית משפט לענייני משפחה נפתלי שילה פעל בדרך רמיה נגד בעל דין ופגע קשות בזכויות ההורה. נפתלי שילה השתמש בתרוץ פושעי רחוב, אנסים, ופדופילים וטען כי עשה את המעשה ל"טובת הילד". – להלן הכתבה בניגוד לנוהל: שופט קיפח גבר במשפט גירושין , טובה צימוקי , ידיעות אחרונות, דצמבר 2012 – נציב התלונות נגד שופטים אליעזר גולדברג מצא כמוצדקת תלונה שהוגשה נגד השופט נפתלי שילה מבית משפט לענייני משפחה ברמת גן…

כשלונותיו ותסכוליו של השופט נפתלי שילה בענייני האמא ל' וילדיה גרמו לו להגיש נגדה תלונה במשטרה – אוגוסט 2012 – מזה מספר שנים מנהלת האמא ל' התדיינויות משפטיות עקרות ומטופשות באולם בית משפט לענייני משפחה עם השופט נפתלי שילה כדי שתוכל לראות ולהיפגש עם ילדיה, אך לשווא. האם בעבר עברה בדיקות ואבחונים ע"פ דרישת נפתלי שילה והעובדות הסוציאליות ושילמה מאות אלפי שקלים, אך לשווא. נפתלי שילה מזמן בכל פעם "חוות דעת" כלשהי לטרפד את מפגש האמא וילדיה…

מדיניות מופקרת בית משפט לענייני משפחה – השופט נפתלי שילה – יוני 2011 – ה"משחק המכור" של שופט לענייני משפחה נפתלי שילה נגד אמא וילדיה הרוצים להיפגש מזה שנים. אכזריות ושרירות לב בניגוד להיגיון, ולעובדות – מדובר באמא ושני ילדיה אשר לא נפגשו מעל שנתיים מאחר ועובדת סוציאלית רחל ולדומירסקי מלשכת רווחה רמת גן דורשת "מסגרת קלינית פסיכיאטרית הכוללת אבחון פסיכודיאגנוסטי עם המלצות לגבי קיום הביקורים ולגבי המסגרת הקלינית פסיכיאטרית שתלווה אותם". העו"סית לא נימקה דרישתה מאחר ונפתלי שילה מאפשר ומעודד הפקרות והתעמרות העובדות הסוציאליות באם וילדיה…

אכזריות ושרירות לב בנפשות ילדיה של ל' – שופט לענייני משפחה רמת גן: נפתלי שילה – ינואר 2011 – ל' אם חד הורית שילדיה נלקחו ממנה באכזריות ובפתאומיות ע"י רשויות הרווחה לחצי שנה למרכז חירום, לא ראתה את שני ילדיה מזה כשנתיים. לאחר דיונים בבית משפט לענייני משפחה בראשות השופט נפתלי שילה הוחלט כי האם ל' תפגוש את בנה הקטן בן ה-6 בהשגחת פסיכולוגית מטעם בית המשפט – לא די בכך שהשופט נפתלי שילה הפקיר לחלוטין את הקשר של הבן הבכור בן ה- 8 עם אימו אלא עצר את המפגשים האחדים של ל' עם בנה בן ה-6 אצל הפסיכולוגית בתואנות שונות ומשונות כגון מרחק המפגשים בעיר חולון ה"רחוקה" מרמת גן מקום מגורי הילדים (20 דקות נסיעה)…

האמא ל' עדיין אינה רואה את ילדיה – כישלון קונספציית "טובת הילד" – השופט נפתלי שילה – אוקטובר 2010 – מדובר באם חד הורית ל' אשר ילדיה נלקחו למרכז חירום בינואר 2009 מאחר ופקידת הסעד לחוק הנוער הייתה סבורה כי הילדים בסיכון. בעוד האמא ל' מתחננת בוועדת החלטה בלשכת הרווחה גבעתיים כי ילדיה לא ילקחו ממנה, יצאו עובדות סוציאליות לבית הספר ולגן הילדים ולקחו את ילדיה למרכז חירום שם שהו חצי שנה…

שופט תחת השפעת פקידת סעד – השופט נפתלי שילה אינו מאפשר לילדים לפגוש את אימם למעלה משנה בתואנה שלא עברה בדיקות שהומלצו ע"י פקידת הסעד – יוני 2010 – שופט בית משפט לענייני משפחה ברמת גן נפתלי שילה אינו מאפשר לילדים לראות, ו/או לדבר עם אימם כבר למעלה משנה מאחר שטרם ביצעה "בדיקות שהומלצו על ידי פקידת הסעד" – מדובר באישה עובדת, מתפרנסת בכבוד מימים ימימה, ללא הרשעה פלילית כלשהי, ואשר ביצעה ע"פ בקשת פקידות הסעד בדיקות שונות במכוני מסוגלות הורים, פסיכיאטר מחוזי, ונמצאה כשירה וטובה…

מכון שקד לפסיכולוגיה ועו"ס ניבה מילנר – דרכי רמיה לסחר בילדים

מכון שקד - מוכר לציבור לוקשים ומאחורי הדלתיים הסגורות מבזה הורים וילדים?פברואר 2014 – מדובר במכון שקד בהנהלת הפסיכולוגיות סיון צמח וענת שמואלי שנתבקשו ע"י פקידת סעד ניבה מילנר לחוות דעתם על ילדיה של האמא ל'. הילד הבכור בן ה- 10 אינו רואה את אמו מזה כ- 5 שנים ע"פ צו בית משפט (שופט נפתלי שילה) והבן הצעיר בן ה- 8 רואה את אמו שעה בשבוע במרכז קשר. האמא אשה נורמטיבית עובדת ללא בעיות נפשיות או פליליות.

בטרם עוד פגשו את האמא או ביקשו דעתה כתבו הפסיכולוגיות  סיוון צמח וענת שמואלי דברי בלע ורמיה לשופט נפתלי שילה נגד האמא בו הם מאשימים אותה בהכפשות נגד אנשי מקצוע שטיפלו בתיק.

מן הראוי היה כי מכון שקד יפגוש את האם קודם שיכפיש אותה בפני בית המשפט בהאשמות קשות מול בית המשפט, בעלי הדין והעובדות הסוציאליות.
מדובר בהתנהגות בריונית ואלימה של מכון שקד בהנהלת הפסיכולוגיות סיון צמח וענת שמואלי.

להוסיף חטא על פשע באתר מכון שקד מהבלות ומרמות הפסיכולוגיות סיון צמח וענת שמואלי וכותבות כביכול "אנו מאמינים בדיאלוג ככלי מרכזי לפתרון בעיות" בעוד התנהגותן בבית המשפט מאחורי הדלתיים הסגורות מחרחרות זדון ומדון נגד הורים שנמנע מהם לראות ילדיהם.

תמוהה התנהגותה של ניבה מילנר המאפשרת התנהגות כה מלוכלכלת וחסרת מקצועיות של מכון שקד ומפנה לשם לטיפול בכפייה הורים וילדים ע"ח משלם המיסים.
התנהגותה של ניבה מילנר מדיפה ריח רמיה ושחיתות.

להלן המכתב המכפיש של מכון שקד לשופט נפתלי שילה

הפסיכולוגיות סיוון צמח וענת שמואלי מכפישות ומבזות אמא בבית משפט מבלי שראו אותה או שאלו לתגובתה
הפסיכולוגיות סיוון צמח וענת שמואלי מכפישות ומבזות אמא בבית משפט מבלי שראו אותה או שאלו לתגובתה

קישורים:

תלונה חמורה נגד ניבה מילנר, עו"ס מחוזית ת"א; סימונה שטיינמץ, פק"ס ארצית – בגין אי-קיום צווים שיפוטיים, רשלנות וגרימת נזקים לקטינים – דצמבר 2013 – ארגון הפשיעה הסוציאלי תולש ילדים מביתם בתואנות שונות ללא ראיות בבתי משפט בדלתיים סגורות, מעמיס את המשפחות ב"חוות דעת" מכפיש ומפריד בין הילדים להורים. להלן תלונה נגד אדריכלות ארגון הפשע הסוציאלי, עובדות ציבור, עובדות סוציאליות חברות באיגוד העובדים הסוציאליים: ניבה מילנר וסימונה שטיינמץ

פקידת סעד ניבה מילנר – שקרים ודמגוגיה בסכסוכי גירושים – ספטמבר 2013 – במאי 2009 פרסם דובר משרד הרווחה הודעה לתקשורת על דו"ח ועדת סלונים נבו לבדיקת דרכי עבודתן של פקידות סעד לסדרי דין. מדובר בוועדה שהוקמה ב- 2006 לבדוק תפקודן של פקידות הסעד לסדרי דין. הרקע למינוי הוועדה היו טענות של גורמים שונים בכל הנוגע לעבודתן של פקידות הסעד, העוסקות בגורלה של משפחה וענייני נפשות…
התשובות הלציות המרושעות של פקידת סעד מחוזית ניבה מילנר לאמא המבקשת לראות את ילדיהפקידת סעד לסדרי דין מחוזית (תל אביב) ניבה מילנר בתגובה לצית ומרושעת השיבה בלקוניות: "סוכם כי נושא שינוי הסדרי הראיה ישקל לאחר שתעברי אבחון מעמיק כפי שנקבע בוועדה" – לא נקבע כך בוועדה. ניבה מילנר מחזירה למעשה את האמא ל' לנקודת ההתחלה…

פקידת סעד מחוזית ניבה מילנר – שיטות הפרסונה נון גרטה ל"טיפול סוציאלי" – מרץ 2012 – פקידת הסעד ניבה מילנר רואה באזרחים אשר אינם מצייתים לה אישיות בלתי רצויה (Persona non grata, פרסונה נון גרטה) שיש להיפטר מהם…

רשלנות פושעת בשם טובת האזרח – פקידת סעד מחוזית באזור ת"א ניבה מילנר – 2012 – פקידת סעד מחוזית באזור תל אביב ניבה מילנר מנחה פקידות סעד ברשויות מקומיות ומתווה מדיניות טיפול במשפחה. בדיקת תפקוד פקידי סעד באזורים אלו מעלה כשלים רבים ומהותיים החל מהפרת זכויות אדם ועד סאדיזם רשלנות פושעת ועוד. התי משפט לענייני משפחה ונוער רואים במוצא פיהן של פקידת סעד מחוזית ניבה וחברותיה העו"סיות כסוף פסוק…

ניבה מילנר פקידת סעד מחוזית – מחבלת לאמא בשעות עבודתה ופוגעת בפרנסתה – ניבה מילנר מרכזת שרות לרווחת הפרט והמשפחה – לשכת רווחה, ניתקה את האמא ל' ש' מילדיה, מזה 3 שנים. ילדיה של ל' ש' נחטפו ממנה ביום 6.1.09 במהלך ועדת החלטה, לאחר שאתי דור דוברובינסקי פקידת סעד לחוק הנוער "סברה" כי הילדים נמצאים בסיכון…

תלונה חמורה נגד ניבה מילנר, עו"ס מחוזית ת"א; סימונה שטיינמץ, פק"ס ארצית – בגין אי-קיום צווים שיפוטיים, רשלנות וגרימת נזקים לקטינים

פקידת סעד מחוזית ניבה מילנר - התנהלות פרזיטית פסיכופטית נגד הורים וילדיםדצמבר 2013 – תלונה חמורה נגד פקידת סעד ניבה מילנר, עו"ס מחוזית ת"א; סימונה שטיינמץ, פק"ס ארצית – בגין אי-קיום צווים שיפוטיים, רשלנות וגרימת נזקים לקטינים.

ארגון הפשיעה הסוציאלי תולש ילדים מביתם בתואנות שונות ללא ראיות בבתי משפט בדלתיים סגורות, מעמיס את המשפחות ב"חוות דעת" מכפיש ומפריד בין הילדים להורים. להלן תלונה נגד אדריכלות ארגון הפשע הסוציאלי, עובדות ציבור, עובדות סוציאליות חברות באיגוד העובדים הסוציאליים: ניבה מילנר וסימונה שטיינמץ.

1/12/13
לכבוד                           לכבוד
שר הרווחה                  היועץ המשפטי לממשלה                           
קפלן 2                                       צלאח א-דין 29
ירושלים 9195016                      ירושלים 91010
פקס': 02-5666385                    פקס': 02-6467001
sar@molsa.gov.il                            
א.נ.,
תלונה נגד: ניבה מילנר, עו"ס מחוזית ת"א; סימונה שטיינמץ, פק"ס ארצית
עילת התלונה: אי-קיום צווים שיפוטיים, רשלנות וגרימת נזקים לקטינים
מהות התלונה
1.      אני הח"מ פונה בזאת לכבוד השר וליועץ המשפטי לממשלה בתלונה נגד:
1.1              ניבה מילנר, עו"ס מחוזית תל אביב;
1.2              סימונה שטיימץ, פק"ס ארצית.
2.      עילת התלונה: אי-קיום צווים שיפוטיים במשך כחמש שנים, שניתנו על-ידי כב' השופט נפתלישילה, צווים שחייבו עריכת אבחון מלא ומקיף לילדיי או' ואר' ומתן טיפול בהתאם.
3.      אי-קיום הצווים גרם וגורם נזק עצום לילדיי ולי עצמי, שכן: עקב אי-קיום אבחון, כלל וכלל, לבני או', אבחון המהווה תנאי לקביעת מפגשים, ואי-מתן טיפול בהתאם, נותק בני או' ממני לחלוטין – ניתוק הנמשך כחמש שנים; ואילו עם בני אר', שעבר אבחון חלקי וקיבל טיפול חלקי בלבד, סודר מפגש שבועי אחד, המתקיים מדי יום שלישי תוך מגבלות קשות במרכז קשר לשכת הרווחה.
פגיעה חמורה בזכויות
4.      אני שומרת לעצמי את הזכות להיפרע מהנילונות על-דרך של תביעת נזיקין ו/או הגשת תלונה בהתאם למתחייב על-פי פקודת בזיון בית משפט ו/או הגשת תלונה על חריגתן מתקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית), תשנ"ט-1999.
5.      ברי, כי לא יהא מנוס מנקיטת צעדים משפטיים נגד הנילונות הנ"ל, קל וחומר מאחר והן ממשיכות לכפות עצמן כפקידות סעד לילדיי, תוך הטעיית בית המשפט והימנעות מביצוע חובתן הן כלפי הילדים-הקטינים והן כלפי.
6.      בשלב זה אני פונה לכבוד השר בבקשה אחת: להעביר את הטיפול בילדיי ובי לפקידות סעד אחרות, שתהיינה מחוייבות, בראש וראשונה, לטובת הילדים-הקטינים.
בכל הכבוד, חובת השר, כמי שעומד בראש משרד הרווחה, לפעול לאלתר ולו באמצעים משמעתיים לעצירת ההתעמרות בקטינים ובי – גם אם מצריך הדבר יוזמה ופעילות משפטית נגד פקידות סעד הפועלות נגד מטרות המשרד ובאופן הנוגד את חובתן המקצועית.
7.      אני פונה בזאת במקביל גם ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיפעל על-פי סמכותו למיצוי הדין עם הנילונות בשל העבירות שביצעו: אי-ציות ואי-קיום צווי בית משפט והטעיית בית המשפט.

נימוקי הבקשה
8.      בתאריך 6.1.2009 כוננה לי "ועדת טיפול" בלשכת רווחה גבעתיים. לוועדה זו נדרשתי להגיע ללא ייצוג משפטי, כשלא נאמר לי שהשלכות ועדה זו הינה הוצאת ילדיי.
9.      יודגש, ילדיי לא הוכרזו כילדים בסיכון עד לתאריך זה. נהפוך הוא. כל חוות הדעת הדגישו כי ילדיי מטופלים ומטופחים מאוד. חודשיים קודם לכן, בתאריך 29.10.2008, קיבלתי את משמורת ילדיי – כשדר' כלב יוסף, מומחה בימ"ש שהומלץ על-ידי עו"ס ניבה מילנר ונבחר על-ידי רשויות הרווחה, חזר והדגיש בחקירתו הנגדית (ע"י ב"כ הגרוש) בביהמ"ש, תמ"ש 039605/07, עמ' 16, שורות 7-11:
"ש. ילדים בכלל צריכים להימצא במשמורת שנתונה להם סכנה?
ת. לפי הבדיקה הקלינית והבדיקה הפסיכו-דיאגנוסטית שזה בדיקה הרבה יותר מושקעת, עם כל הבעייתיות של ל' וחוסר השליטה לפעמים, היא לא נמצאה מסוכנת לשלום הילדים."
עמ' 17 לחקירה נגדית (ב"כ הגרוש), שורות 12-24:
ש. אתה רוצה לחזור מן ההמלצות שלך?
ת. אני עומד על ההמלצות שלי.
ש. אני שואל שאלה כנה, לאחר שהגשת את ההמלצות, ולאחר שראית את התנהגות האישה, אתה לא חושב שהיטבת עם האם?
ת. לא.
ש. אני סבור שהיא לא צריכה להיות הורה משמורן אני סבור שהיא לא זכאית להיות הורה משמורן על הילדים?
ת. אני עומד מאחורי מה שכתבתי."
10. חודשיים לאחר מכן (ביום 06.01.09), בלא שחל שום שינוי מהותי, פק"ס אתי דור מלשכתרווחה גבעתיים בצוותא-חדא עם ניבה מילנר, במהלך 'ועדת טיפול', הכריזו על ילדיי כנזקקים, ולקחו את ילדיי בצו חרום על-פי סעיף 11 לחוק הנוער למרכז חרום, כשהן מבצעות מחטף ופונות לבימ"ש לנוער, שלא הכיר את תיק המשפחה, ואישר את לקיחת ילדיי.
11. החל ממועד זה נותקתי משני ילדיי ללא קביעת הסדרי ראיה וקשר עם ילדיי.
12. בתאריך 13.10.09 פנתה פק"ס לילי שמי מלשכת רווחה ר"ג (מקום מגורי הגרוש) לביהמ"ש לנוער כשהיא משקרת, ממש כך, שם כתבה בתצהיר שקר:
"לגבי המפגשים בין האם לבין הקטינים, מתוך התנהלותה של האם לגבי המפגשים כפי שמפורט בתצהיר, נראה שהאם מרוכזת בעצמה, ובמאבק עם רשויות הרווחה ועם גרושה ולא ערה לצרכים של הקטינים.
באופן שהיא מתנהלת, הפגיעה בקטינים נמשכת והיא אינה מצליחה להפעיל שיקול דעת שיעמיד את טובתם במקום מרכזי. הומלץ ע"י ד"ר כלב בבדיקת המסוגלות שנעשתה לאם שהאם תהיה בטיפול מאחר ובמצבי לחץ עשויה לסכן את עצמה ואת הילדים עד עתה לא נמצאת בטיפול. (ההדגשה במקור ע"י הפק"ס! ל.ש.).
13. המומחה, כאמור, קבע ההיפך: "היא לא נמצאה מסוכנת לשלום הילדים". פקידת הסעד שיקרה בתצהיר את בית המשפט: עובדה היא כי באוקטובר 2009 הייתי מנותקת מילדיי כבר כ- 10 חודשים!!! היעלה על הדעת שאני יכולה לפגוע בילדיי כאשר מאבקי נעשה ללא פשרות להשיבם אלי, או למיצער: לקיים עימם הסדרי ראיה וקשר הדוקים ורצופים.
14. בתצהירה זה של פקידת הסעד לביהמ"ש היא זנחה את כל הטענות הכוזבות לאלימותי כלפי ילדיי, המוכחשים באופן מוחלט, ועיקר טענותיה הופנו לפעילותי נגד רשויות הרווחה, פעילות שנעשתה באופן ציבורי-תקשורתי, תוך ניצול זכויותיי על-פי חוק יסוד כבוד האדם וחרותו.
15. כאמור לעיל, פקידות הסעד לא מילאו חובתן על-פי דין, גם כשהן עצמן יזמו ביצוע אבחון לשני הקטינים ונענו בהחלטה מחייבת שניתנה על-ידי כב' השופט נפתלי שילה, כדלהלן:
ביום 15.12.09העידה פקידת הסעד לילי שמי בביהמ"ש:
"אנחנו מציעים שהילדים יעברו אבחון אצל גורם שימנה ביהמ"ש כי כך אנחנו נהיה בטוחים שזה גורם ניטרלי. אבחון פסיכולוגי שנקבל המלצות כיצד ניתן להמשיך בקשר בין הילדים לבין אמם. כמו כן בקשנו גם בדיקות אינטראקציה של האם וכל ילד בנפרד… על פי ההמלצות נשקול את המעורבות שלנו.
עד לחוות הדעת אני ממליצה שלא יתקיימו שום ביקורים אפילו לא במרכז קשר.
            [תמ"ש 39605-07, עמ' 2 שורות 12-17]

השופט נפתלי שילה קבע בהחלטתו:
"1. על פי המלצת פקידת הסעד ימונה מומחה אשר יבחן לעומק את הצדדים והילדים, וייתן המלצות בדבר הטיפול הדרוש לצורך חידוש הקשר בין האם והילדים.
5. בשלב זה ועד להחלטה אחרת אני מאמץ את המלצות פקידת הסעד כפי שעלו בדיון היום ולפיהן בשלב זה לא יתקיימו ביקורים.
6. פקידת הסעד תמשיך לעקוב על מצב הילדים ותסייע ביישום המלצות המומחה לכשיינתנו."
[עמ' 6 לפרוטוקול הנ"ל]
16. ההתעמרות בקטינים ובי נמשכה גם לאחר מכן. הניתוק המרושע נמשך ללא קביעת הסדרי ראיה ובאופן הנוגד את המלצת הפק"ס.
17. ביום 22.3.2010, במעמד צד אחד (של הגרוש), החליט השופט שילה:
"5. מורה, כי הקטינים יקבלו את הטיפול הרגשי שלו הם זקוקים וזאת בהתאם להמלצות פקידי הסעד. פקידי הסעד מוסמכים בזאת אף ללא חתימת האם להעניק את הטיפול הנפשי הנראה להם לקטינים, ככל שיידרש באמצעות אנשי מקצוע שהם יבחרו.
9. פקידת הסעד אף מתבקשת ליתן המלצות ביחס למשמורת הקבועה של הקטינים."
18. פקידת הסעד ניבה מילנר מינתה את דר' סוזנה אברון כמומחית בימ"ש לביצוע המבדקים. אלא שהאבחון בוצע רק לאר'. או' נותר בלא אבחון ובלא טיפול.
19. ביום 3.9.10 הגישה המומחית דר' אברון את חוות דעתה ובה כתבה:
"דיון וסיכום
או' מסרב בתוקף להיפגש עם אמו, לעומת אר', שמבטא בגלוי את הגעגועים והרצון לפגוש אותה.
הנני ממליצה:
1. להחזיר באופן מיידי את המפגשים בין אר' לאמו.
2. על המטפל האישי של או' לשים דגש על הקשיים שלו עם האם, בניסיון להגיע לרגיעה ואפשרות של חידוש הקשר."
20. המומחית אברון מינתה את שותפתה דר' שרה יעקב לחידוש הקשר. ביום 21.11.10 נתן בית המשפט תוקף של החלטה לבקשת המינוי.
21. החל מחודש נובמבר 2010, התחלתי לראות את הבן שלי אר', שהיה בן 6 שנים, לאחר שנותקתי ממנו שנה ו- 11 חודשים. לעומת זאת, לא נקבעו הסדרי ראיה עם הבן שלי או', ממנו אני מנותקת עד עצם היום הזה – במשך כחמש שנים.
22. המומחית דר' שרה יעקב, דרכה התקיימו המפגשים ביני לבין בני אר', פעמיים בשבוע, שעתיים כל מפגש, העבירה דיווח לבית המשפט ביום 12.1.2011 והתריעה כדלקמן:
"ידוע לי מפי ד"ר אברון כי:
1. שני הילדים לא מקבלים טיפול פרטני.
2. אנשי לשכת הרווחה אינה מעורבת וזאת מבחירתם.
3. האב לא מקבל הדרכה הורית.
לאור המתואר אני סבורה כי:
1. האם רגישה לצרכי בנה.
2. לאר' ואמו קשר טוב.
3. האם לא מהווה כל סכנה לבנה. נהפכו. אר' זקוק לאמו.
המלצות
6. אני סבורה שיש להרחיב את המפגשים של האם עם בנה ויש בהחלט מקום לאפשר לאם לאסוף את בנה מהמסגרת החינוכית לפחות עד סוף המפגשים.
7. יש לחייב את האב בהדרכה הורית.
8. יש לקבוע כי שני הילדים יקבלו טיפול פסיכולוגי במסגרת ציבורית כמו "התחנה לבריאות הילד והמתבגר" של משרד הבריאות.
10. חיוני להמשיך את המפגשים בין הילד ואמו באופן רציף גם בתקופה שבה אעדר.
13. במידה והמלצות אלו לא יקוימו אני ממליצה בכובד ראש לשקול מחדש את נושא המשמורת."
23. המומחית דר' שרה יעקב שנאלצה להפסיק את המפגשים עקב מחלה שלה, דיווחה לבית המשפט בתאריך 15.2.2011:
"א. אר' אוהב את אמו, והמפגשים מתנהלים בחיוב. הילד ניגש לחבק את האם באופן ספונטני במשך הפגישה.
ב. האם מגלה רגישות לצרכים הרגשיים של בנה, מתנהגת בסבלנות ובהבנה כלפי אר'.
ג. כדאי להמשיך את הביקורים בהשגחה, ולהוסיף זמן ללא השגחה שאחריו הילד והאם יפגשו עם המשגיח בנפרד וביחד."
24. עקב מחלתה, כאמור, נאלצה דר' יעקב להפסיק את מעורבותה בתיק זה. מסיבה זו, העביר ביהמ"ש את הפיקוח לפקידות הסעד, אך שוב: בגלל שיקולים זרים, הן פעלו לנתק אותי שוב ושוב מילדי אר' למשך 10 חודשים נוספים. רק בנובמבר 2011 התחלתי לראות מחדש את בני אר' במרכז קשר בת"א, פעם בשבוע. למרבה הצער, עד עצם היום הזה – שלוש שנים, נעשים המפגשים תחת פיקוח הדוק, בניגוד להמלצות מומחים קודמים.
25. ביום 08.01.12 דיווחו העו"ס ניבה מילנר וחברתה סימונה שטיינמץ לביהמ"ש:
"1. או' – יש הסכמה של שני ההורים לטפל בו לצרכיו.
2. הסדרי הראיה עם אר' במרכז הקשר בת"א. הובהר כי הסדרי הראיה במרכז הקשר ימשכו זמן ארוך.
3. הרחבה לפעמיים בשבוע תישקל בתנאי: אבחון פסיכיאטרי שהאם תעבור. מתן ויתור סודיות לניבה מילנר.
4. ליווי הקשר עם אר' יעשה בעזרת מרכז הקשר ולטווח ממושך של שנה לפחות.
5. ביהמ"ש חייב את שרותי הרווחה להכריע וזוהי הכרעה שלנו. אם ההורים לא ישתפו פעולה – המשמעות תהיה לצערנו חזרה למלחמה."
26.  ביהמ"ש נתן תוקף של החלטה להמלצות אלו. פקידת הסעד מילנר הפנתה אותי למרכז לבריאות הנפש ב"ב. בתאריך 17.1.12, לאחר שעברתי ועדה פסיכיאטרית, נשלחה לביהמ"ש חוו"ד פסיכיאטרית מהמרכז לבריאות הנפש בני ברק ושם נכתב:
"לכבוד
כב' השופט נפתלי שילה
הנ"ל פנתה להערכה במרפאתנו בהוראתך.
הגיעה לפגישה ב 15.1.12, פירטה בפנינו את ההליך המשפטי המורכב בו היא נתונה סביב תביעתה למשמורת על ילדיה וחידוש הקשר התקין עמם.
כפי שהיה בבדיקתה הקודמת, גם הפעם נשלל מצב פסיכוטי פעיל, דלוזיות ו/או הפרעות בפרספציה, נשלל מצב דכאוני מג'ורי, נשללו מחשבות אובדניות או מחשבות תוקפניות כלפי עצמה או כלפי אחרים.
התרשמנו מאשה בעלת כוחות נפשיים, הנאבקת מזה זמן רב בנסיבות משפטיות ואנושיות כמעט בלתי אפשריות שיצרו מצב בו לא ניתנת לה האפשרות להיות בקשר רגיל וקבוע עם ילדיה."
27. לאחר קביעת מרפאת בריאות הנפש הוציאו פקידות הסעד ביום 13.9.12 מכתב בו קבעו:
"הסדרי הראייה יתקיימו פעם אחת בשבוע במרכז הקשר עד לסוף שנת 2012. בוועדה האחרונה סוכם כי הילדים ילכו לטיפול בהקדם ככל הניתן".
עם זאת הוסיפו קביעה הנוגדת את האמור באבחון:
"כמו-כן סוכם כי נושא שינוי הסדרי הראיה יישקל לאחר שתעברי אבחון מעמיק כפי שנקבע בוועדה."
28. יאמר כאן: לא נקבע בשום מקום שאעבור אבחון נוסף בפני וועדה. שכן, עברתי אבחון מקצועי ופרטני שמונה חודשים קודם לכן, כמו גם שבעה (7) אבחונים קודמים, אליהם נשלחתי מטעם פקידות הסעד. בכל האבחונים נמצא כי אני מתפקדת וכשירה כאם. פקידות הסעד סירבו להרחיב הסדרי ראיה ולהסיר פיקוח, ובחרו להתעלל בי ובילדיי וזאת באופן כפוי ולא אנושי.
פקידות הסעד הנילונות פעלו והן פועלות גם עתה בניגוד להוראות החוק, בניגוד לצווים שיפוטיים, ובניגוד לאבחונים שנערכו על-ידי מומחים, שקבעו את כשירותי לקבל את ילדיי.
29. ביום 14.8.2012 פניתי לבית המשפט ב"בקשה דחופה ביותר לאכיפת החלטה שיפוטית לטיפול רגיש בקטין וכיוצ"ב". ביקשתי כי הילד שלי או' יקבל טיפול דחוף כדי שאוכל לפגוש אותו. בית המשפט הפנה לטיפול פקידות הסעד.
30. בתאריך 13.6.2013 דיווחו פקידות הסעד לבית המשפט:
"1. הילדים יעברו אבחון מקיףבמכון שייבחר על-ידי הח"מ מתוך שיקולי התאמה ליכולת המכון לענות לשאלות המקצועיות הדרושות לצורך גיבוש תוכנית עתידית.
2. יחול איסור על ההורים לפנות מיוזמתם אל מי מהמאבחנים.
4. סיכום האבחון והמלצות האבחון יועברו אך ורק לחתומות מטה ורק לאחר עיון וחשיבה יוחלט מה מתוך סיכום האבחון יועבר להורים.
5. המפגשים של אר' עם אמו ימשיכו להיות תחת פיקוח מלא, אחת לשבוע.
הערה: האבא הביע התנגדות להמלצה זו, הוא הדגיש בפנינו כי הוא חרד מיכולותיה של האם לפגוע בבנם כמעשה נקם. התרשמנו כי החרדה של האב הינה אוטנטית. האב ביקש לציין כי אם חלילה יקרה משהו לבנו הוא יראה במערכת את האחיות לפגיעה."
המלצות אלו שניתנו על-ידי פקידות הסעד קיבלו תוקף של החלטה מביהמ"ש.
למרות זאת, הן לא קוימו עד עתה. למרבה הצער והפרדוכס – אי-קיום האבחון והטיפול בבני או', באופן הנוגד צו בית המשפט, שימש בידי שתי פקידות הסעד האחראיות ברשלנותן למחדל הנורא, אמתלה למנוע ממני מפגשים עם בני בטענה כי בלא אבחון מוקדם לא יינתנו מפגשים.
31. פקידות הסעד הנ"ל התעמרו בי, כאמור משיקולים זרים, והוציאו דיבתי רעה. חוות דעת חיוביות אודותיי הוסתרו מאורגני משרד הרווחה. כך לדוגמא:
דיווחי מנהלת מרכז הקשר עו"ס אריאלה גרבוז לא הועברו לבית המשפט מנובמבר 2011 ועד עצם היום הזה. פקידות הסעד מסרבות לצרף את או' למרכז הקשר, הן מסרבות להרחיב הסדרי ראיה, הן מסרבות להסיר פיקוח, וכל זאת בניגוד למומלץ על-ידי מנהלת מרכז הקשר המפקחת בפועל.
סימונה שטיינמץ וניבה מילנר לא נכחו באף פגישה, לא דיברו ולא נפגשו במשך השנים שחלפו עם ילדיי מאז ועד עצם היום הזה, ולמרות זאת הן גוזרות את דינם: ניתוק מאמם.

סיכום
32. אין חולק על-כך כי אינני מסוכנת לילדיי. מעולם לא הייתי.
33. אני מנותקת מילדי-בכורי במשך חמש שנים, בלא שנקבעו הסדרי ראיה. פקידות הסעד פועלות באופן זדוני נגדי, משיקולים זרים: מחד-גיסא, הן פנו לבית המשפט, מיוזמתן, וחייבו ביצוע אבחון ומתן טיפול לילדיי, כתנאי להסדרי ראייה נאותים; אך מאידך גיסא, הן נמנעו במשך כחמש שנים מביצוע אבחון וממתן טיפול כמתחייב, הפרו צווים שיפוטיים בזה אחר זה.
למרבה הצער, הנילונות שכחו כנראה את חובתן: לפעול לטובת הקטינים ולציית לצווים שיפוטיים. מסיבה זו נאלצת אני לפנות לכבוד השר בזעקה של אם, בבקשה ובדרישה:
העבר את הטיפול בילדיי לפקידות סעד אחרות, שתהיינה מחויבות לטובת הקטינים.
34. שלוש שנים אני במרכז קשר. כבוד השר שוחח מיוזמתו עם מנהלת מרכז הקשר והתרשם מהקשר החם שלי עם בני אר'.
35. במשך חמש (5) שנים נמנעת ממני הזכות הבסיסית להורות, הזכות לגדל את ילדיי, הזכות לקחת את ילדיי לקניון, לים, לבריכה או לסרט, הזכות לחגוג חגים עם ילדיי, הזכות לקחת את ילדיי לבית הספר, והזכות להשתתף באסיפות הורים.
36. פקידות הסעד סימונה שטיינמץ וניבה מילנר פועלות משיקולים זרים ומונעות ממני את ילדיי במשך חמש שנים ללא סיבה הגיונית, בניגוד לטובת ילדיי. במקום לציית לצווים שיפוטיים, הן פועלות "לתמרן" לרעה את בית המשפט, תוך ניצול אמון בית המשפט במוסד פקידות הסעד.
37. כבוד השר מתבקש להדיח לאלתר את ניבה מילנר וסימונה שטיינמץ מלטפל בתיק המשפחה שלי.
38. כאמור לעיל, אני שומרת לעצמי את הזכות לפעול בכל דרך חוקית כדי להשיב את ילדיי ולמצות את הדין עם הנילונות.
39. בשל חומרת העניין, כאמור, אי-ציות ואי-קיום צווים שיפוטיים וכן הטעיית בית המשפט, אני מוצאת לנכון להעביר עותק מתלונתי זו גם למבקר המדינה.
בכבוד רב,
ל'
העתק:
מבקר המדינה פקס': 02-6665204
רח' בית הדפוס 12, ת.ד. 1081, גבעת שאול ירושלים 9101001.

משרד הרווחה מפקיר משפחות חסרות בית המגורשות ממקום מגוריהן

תרבות הסחר בילדים של משרד הרווחה. רשויות הרווחה תולשות מידי שנה אלפי ילדים מבתיהם בבתי משפט לענייני משפחה ובתי משפט לנוער ללא ראיות ובדלתיים סגורות. אולם כאשר מדובר בסיוע ממשי למשפחה במצוקה המפונה בכוח ממקום מגוריה, רשויות הרווחה מסתירות פרצופן וממתינות לשעת כושר לחטוף הילדים ולסחור בהם במסגרות הרווחה המופרטות.
 פקידת הסעד ניבה מילנר "מטפלת" מטעם משרד הרווחה בחסרי בית במחוז תל אביב.

שוטר לאישה שאיימה להתאבד: "תתאבדי" – ynet – עומרי אפרים  פורסם:  24.09.13 ,
כך התנהל שוטר ממשטרת מחוז תל אביב מול א', אם חד הורית לשני ילדים, שפלשה בערב כיפור לדירה בדרום תל אביב וסירבה לצאת: "החיים שלך בידיים שלך, זאת בעיה שלך. תתאבדי, אבל אחר כך. אם היית רוצה, היית עושה משהו מזמן". המשטרה: יוקם צוות בדיקה לאירוע

כך נראית התנהלות משטרתית בעת משא ומתן לפינוי של אישה שאיימה להתאבד על רקע משבר אישי ודרישה לקבל דיור ציבורי. בסרטון שהגיע לידי ynet נשמע שוטר ממחוז תל אביב משיב לאישה שהתבצרה בדירה בשכונת הארגזים בדרום תל אביב: "בסדר, תתאבדי, אבל לא לידנו. אחר כך תתאבדי". צפו בסרטון:

שוטר למתבצרת: "אני חוזר לאישה ולילדים"

לפני כמה שבועות פלשה א', אם חד הורית לשני ילדים, לדירה ריקה בשכונת הארגזים בדרום תל אביב. הדירה מנוהלת בידי החברה המשכנת הממשלתית-עירונית "חלמיש". בערב יום הכיפורים הגיעו לבית המגורים כוחות גדולים של המשטרה וביקשו לפנות מהדירה את א', שהתבצרה וטענה שיש בידה סכין. "אם תפתח את הדלת אני אתאבד", איימה.

את האירוע תיעדו חברות ב"צוות דיור ציבורי", התארגנות המאגדת פעילים חברתיים למען הדיור הציבורי. בסרטון מתועד השוטר מנסה לשכנע אותה מבעד לדלת הסגורה, ועונה לה: "בסדר, נו, תתאבדי, אבל לא לידנו, אחר כך תתאבדי, לא עכשיו, אני לא אבוא בעוד יומיים, אני היום מסיים הכול".

בהמשך הוא אומר לה: "הבנתי שאת שמה את זה על הגרון שלך. מצוין. אני יכול לדבר איתך?".

א' משיבה: "החיים שלי בידיים שלכם".

שוטר: "לא, ממש לא, החיים שלך בידיים שלך. אין לי אחריות על החיים שלך. מה את מחליטה לעשות זה בעיה רק שלך, לא שלי… את יכולה לעשות לעצמך מה שאת רוצה, זה באמת לא מעניין אותי מה יגידו בעיתון, מה יעשו כתבה בטלוויזיה… זה באמת לא מעניין מה תעשי לעצמך. אם היית רוצה לעשות לעצמך משהו היית עושה כבר מזמן… זה לא מעניין אף אחד".

בעקבות הפרסום ב-ynet נמסר בתגובה מהמשטרה: "מפקד מחוז תל אביב, ניצב בנצי סאו, הורה להקים צוות בדיקה שיבחן את אופן הטיפול. במידת הצורך ינקטו צעדים משמעתיים כנגד השוטר".

מיכל ורשבסקי החברה בארגון אמרה ל-ynet: "התנהלות השוטר מגלה מציאות מזעזעת שעלולה להביא לסיכון חיי אדם, שבה מגיעים לפנות משפחה בלי נוכחות של אף גורם שיבטיח את השמירה על שלומה. לצערנו, אין מדובר במקרה ייחודי". במקום נכחה ליטל בר מצוות דיור ציבורי, שסיפרה: "האישה המתבצרת הייתה במצב נפשי לא טוב. לדבריה, מוקדם יותר במהלך השבוע אחד השוטרים איים עליה שייקחו לה את הילדים".

משרד הרווחה - שיטות סחר בילדי משפחות קשות יום חסרי בית

 קישורים:

פקידת סעד ניבה מילנר – שקרים ודמגוגיה בסכסוכי גירושים

פקידת סעד מחוזית ניבה מילנר - התנהלות פרזיטית פסיכופטית נגד הורים וילדיםספטמבר 2013 – במאי 2009 פרסם דובר משרד הרווחה הודעה לתקשורת על דו"ח ועדת סלונים נבו לבדיקת דרכי עבודתן של פקידות סעד לסדרי דין. מדובר בוועדה שהוקמה ב- 2006 לבדוק תפקודן של פקידות הסעד לסדרי דין. הרקע למינוי הוועדה היו טענות של גורמים שונים בכל הנוגע לעבודתן של פקידות הסעד, העוסקות בגורלה של משפחה וענייני נפשות. כידוע פקידת סעד ראשית לסדרי דין היא סימונה שטיימנץ.
בדו"ח מפורטים ליקויים מהותיים בעבודתם של פקידי הסעד לסדרי דין: ניגוד עניינים, כתיבת עובדות בתסקיר ללא וידוא או ניסיון הפרכה, אי מתן אפשרות ללקוח אפשרות להתייחס לתסקיר טרם מסירתו לבית המשפט, אימוץ מלא של התסקיר על המלצותיו ע"י בתי המשפט לענייני משפחה (חותמת גומי), העדר מעקב, פיקוח ובקרה, אי קיום נהלים ועוד.
מאידך, בתי המשפט רואים בתסקיר סוף פסוק.
לפי שיטת העבודה של פקידי הסעד מהדו"ח יוצא כי ההטיה, עיוות הצדק, ועגמת הנפש הם בלתי נמנעים. יצוין כי מסקנות הדוח ידועות למשרד הרווחה מזה שנים מועדות קודמות אולם לא יושמו עד ימינו.
 פקידת הסעד ניבה מילנר באופן מניפולטיבי ודמגוגי מנסה לשווא להציג כביכול כי פקידי הסעד עושים עבודתם בעוד פקידים אלו בהתערבותם בכפייה מעצימים מחלוקות במשפחה ופוגעים בילדים, קשישים, חוסים והורים.

קישורים:

שופט נפתלי שילה – דרכי רמיה עם רשויות הרווחה – תלונה על שיטות מלוכלכות בדחיית הסדרי ראיה

אפריל 2013 – נפתלי שילה משמש שופט לענייני משפחה רמת גן. מדיניותו לטרטר בעלי דין יחד עם רשויות הרווחה בשיטות מלוכלכות המבזות את בתי המשפט ופוגעת באמון הציבור בבתי המשפט וברשויות הרווחה.

השיטה – כאשר מוגשת בקשה לבית המשפט נפתלי שילה מגיב כי הוא פועל ע"פ המלצת פקידת סעד (ניבה מילנר). בעוד שפקידת הסעד בעצמה בתגובתה רושמת כי היא פועלת ע"פ החלטות בית משפט.

דוגמא לכך היא פנייתה של האמא ל' לראות את בנה הבכור אותו לא ראתה 4 שנים. נפתלי הגיב: "לאור הודעת פקידת הסעד… בשלב זה לאור המלצת פקידת הסעד לא יתקיימו מפגשים".
פקידת הסעד ניבה מילנר השיבה: " ע"פ החלטת כבודו מיום… אנו פועלים ע"פ הצו האמור"

ניבה מילנר לא הסתפקה במעשה הרמיה יחד עם נפתלי והוסיפה השמצה: " צר לנו כי האם מנסה שוב להטעות את הגורמים הרלוונטים"

משפנתה האם להגיב על הדחיה במפגשיה עם בנה בעוד מספר חודשים, דחה אותה נפתלי וטען כי עליה להגיש בקשה (בתוספת תשלום אגרה) האם הגישה תלונה נגד נפתלי, להלן:

תלונה נגד שופט נפתלי שילה - שיטות מלוכלכות בדחיית הסדרי ראיה
תלונה נגד שופט נפתלי שילה – שיטות מלוכלכות בדחיית הסדרי ראיה

 סוף דבר
נפתלי שילה נוקט במדיניות בירוקרטית לדיכוי בקשותיה של האמא לראות את בנה. נפתלי אינו בוחל באמצעים מלוכלכים של זלזול, ולעג לבעלי דין, תוך שהוא מסב להם נזקים כלכליים. התנהגותו של נפתלי שילה הנה בעלת מאפיינים פאשיסטיים מנוגדת לעקרונות היהדות והמוקרטיה. התנהגותו של נפתלי שילה מאחורי הדלתיים הסגורות מהווה קרקע פוריה לשחיתות עושק וגזל.

קישורים:

תלונה נגד השופט נפתלי שילה – קרקע פוריה לשחיתות עושק וגזל – אפריל 2013 – ההיגיון, תקנת הציבור, ואמנת זכויות הילד עליה חתומה מדינת ישראל כעשרים שנה קובעים כי הורה ללא רבב, בריא בגופו ונפשו, וילדיו רשאים להיפגש בנחת לפחות פעם בשבוע או יותר…
מדיניותו של שופט לענייני משפחה רמת גן נפתלי שילה המנהל החלטותיו בדלתיים סגורות ללא ראיות מעוררת תמיהה והשתאות מה ההיגיון מאחורי החלטותיו.

שופט לענייני משפחה רמת גן נפתלי שילה – שיטות סחר בילדי נפגעי משרד הרווחה – ינואר 2013 – מדובר באם לשני ילדים אשר נתלשו ממנה בהיותם בני 4 ו- 6 למרכז חירום בכפייה ללא סמכות בניגוד לחוק ולכללים. שופט לענייני משפחה נפתלי שילה מנהל ענייני האם בבית משפט לענייני משפחה ואינו מאפשר הסדרי ראיה עם ילדיה. נפתלי מפעיל נגד האם סנקציות בהיגוד לחוק ולכללים ופוגע בהחלטות שרירות לב באם וילדיה. התנהגותו של נפתלי שילה מדיפה ריח של שיקולים זרים לעשיית כסף לגורמי רווחה ו"מומחיה" מסבלם של אזרחים. לאחר 4 שנות התשה נפתלי שילה הסב נזקים קשים לאם וילדיה וכסף קל למערכת הרווחה ומומחיה…

נפתלי שילה – שופט משפחה – הפרת סדרי דין ומשוא פנים בענייני הסדרי ראיה בין אמא לילדיה – עבריינות סדרתית – ינואר 2012 – מדובר באם לשני ילדים אשר נתלשו ממנה בהיותם בני 4 ו- 6 למרכז חירום בכפייה ללא סמכות בניגוד לחוק ולכללים. שופטת הנוער רות בן חנוך האריכה צו חירום מביתם בכפייה למרכז חירום ויצו הדסים שהוצא ע"י פקידת הסעד אתי דור דובריבינסקי, ללא נזקקות, בניגוד לקביעת בית משפט עליון. השופטת מודעת לעובדה כי אינה רשאית כלל לדון בתיק היות והוא נידון בבית משפט לענייני משפחה. – נפתלי שילה

נפתלי שילה – שופט לענייני משפחה – תלונה מוצדקת בגין שקרים מניפולציות ותסביך "טובת הילד" – דצמבר 2012 – שופט בית משפט לענייני משפחה נפתלי שילה פעל בדרך רמיה נגד בעל דין ופגע קשות בזכויות ההורה. נפתלי שילה השתמש בתרוץ פושעי רחוב, אנסים, ופדופילים וטען כי עשה את המעשה ל"טובת הילד". – להלן הכתבה בניגוד לנוהל: שופט קיפח גבר במשפט גירושין , טובה צימוקי , ידיעות אחרונות, דצמבר 2012 – נציב התלונות נגד שופטים אליעזר גולדברג מצא כמוצדקת תלונה שהוגשה נגד השופט נפתלי שילה מבית משפט לענייני משפחה ברמת גן…

מדיניות מופקרת בית משפט לענייני משפחה – השופט נפתלי שילה – יוני 2011 – ה"משחק המכור" של שופט לענייני משפחה נפתלי שילה נגד אמא וילדיה הרוצים להיפגש מזה שנים. אכזריות ושרירות לב בניגוד להיגיון, ולעובדות – מדובר באמא ושני ילדיה אשר לא נפגשו מעל שנתיים מאחר ועובדת סוציאלית רחל ולדומירסקי מלשכת רווחה רמת גן דורשת "מסגרת קלינית פסיכיאטרית הכוללת אבחון פסיכודיאגנוסטי עם המלצות לגבי קיום הביקורים ולגבי המסגרת הקלינית פסיכיאטרית שתלווה אותם". העו"סית לא נימקה דרישתה מאחר ונפתלי שילה מאפשר ומעודד הפקרות והתעמרות העובדות הסוציאליות באם וילדיה…

אכזריות ושרירות לב בנפשות ילדיה של ל' – שופט לענייני משפחה רמת גן: נפתלי שילה – ינואר 2011 – ל' אם חד הורית שילדיה נלקחו ממנה באכזריות ובפתאומיות ע"י רשויות הרווחה לחצי שנה למרכז חירום, לא ראתה את שני ילדיה מזה כשנתיים. לאחר דיונים בבית משפט לענייני משפחה בראשות השופט נפתלי שילה הוחלט כי האם ל' תפגוש את בנה הקטן בן ה-6 בהשגחת פסיכולוגית מטעם בית המשפט – לא די בכך שהשופט נפתלי שילה הפקיר לחלוטין את הקשר של הבן הבכור בן ה- 8 עם אימו אלא עצר את המפגשים האחדים של ל' עם בנה בן ה-6 אצל הפסיכולוגית בתואנות שונות ומשונות כגון מרחק המפגשים בעיר חולון ה"רחוקה" מרמת גן מקום מגורי הילדים (20 דקות נסיעה)…

האמא ל' עדיין אינה רואה את ילדיה – כישלון קונספציית "טובת הילד" – השופט נפתלי שילה – אוקטובר 2010 – מדובר באם חד הורית ל' אשר ילדיה נלקחו למרכז חירום בינואר 2009 מאחר ופקידת הסעד לחוק הנוער הייתה סבורה כי הילדים בסיכון. בעוד האמא ל' מתחננת בוועדת החלטה בלשכת הרווחה גבעתיים כי ילדיה לא ילקחו ממנה, יצאו עובדות סוציאליות לבית הספר ולגן הילדים ולקחו את ילדיה למרכז חירום שם שהו חצי שנה…

שופט תחת השפעת פקידת סעד – השופט נפתלי שילה אינו מאפשר לילדים לפגוש את אימם למעלה משנה בתואנה שלא עברה בדיקות שהומלצו ע"י פקידת הסעד – יוני 2010 – שופט בית משפט לענייני משפחה ברמת גן נפתלי שילה אינו מאפשר לילדים לראות, ו/או לדבר עם אימם כבר למעלה משנה מאחר שטרם ביצעה "בדיקות שהומלצו על ידי פקידת הסעד" – מדובר באישה עובדת, מתפרנסת בכבוד מימים ימימה, ללא הרשעה פלילית כלשהי, ואשר ביצעה ע"פ בקשת פקידות הסעד בדיקות שונות במכוני מסוגלות הורים, פסיכיאטר מחוזי, ונמצאה כשירה וטובה…

רשויות הרווחה מונעות מאמא לורי שם טוב לראות בנה הבכור מזה 4 שנים

אפריל 2013 – ישראלי פטריוטי – שיחה עם לורי שם טוב: רשויות הרווחה חטפו ממני 2 ילדים – 4 שנים לא ראיתי את בני הבכור. זהו סיפורה של האמא לורי שם טוב שמנותקת מילדיה 4 שנים וארבעה חודשים ללא קביעת הסדרי ראיה על ידי השופט נפתלי שילה מבית משפט לעניני משפחה רמת גן.

לורי שם טוב מספרת
ההיגיון, תקנת הציבור, ואמנת זכויות הילד עליה חתומה מדינת ישראל כעשרים שנה קובעים כי הורה ללא רבב, בריא בגופו ונפשו, וילדיו רשאים להיפגש בנחת לפחות פעם בשבוע או יותר.

מדיניותו של שופט לענייני משפחה רמת גן נפתלי שילה המנהל החלטותיו בדלתיים סגורות ללא ראיות מעוררת תמיהה והשתאות מה ההיגיון מאחורי החלטותיו.

אני אמא לשני ילדים אשר נתלשו ממני בהיותם בני 4 ו- 6 למרכז חירום בכפייה ללא סמכות בניגוד לחוק ולכללים. שופט לענייני משפחה נפתלי שילה מנהל ענייני בבית משפט לענייני משפחה רמת גן ואינו מאפשר הסדרי ראיה עם ילדי.

נפתלי שילה מפעיל נגדי סנקציות בניגוד לחוק ולכללים ופוגע בהחלטות שרירות לב בילדיי ובי. לא פגשתי את בני הבכור בן ה- 10 מזה 4 שנים, ואת בני בן ה-8 אני פוגשת אחת לשבוע למשך שעה וחצי במשך כשנתיים במרכז קשר, לאחר שלא ראיתי אותו כשנתיים קודם לכן.

להלן דוגמא לעוד החלטת דחיה של נפתלי בעוד מספר חודשים של המפגש ביני לילדי.

ההחלטה ניתנת ללא נימוק על פי גחמותיה של פקידת הסעד ניבה מילנר אשר אינה מסתירה את משוא הפנים שיש לה נגד האם. חשוב להדגיש, כי ניבה מילנר היא פקידת סעד לדרי רחוב מזה 5 חודשים והיא אינה רשאית לפעול בתיק שלי, מתוקף תפקידה כמנהלת יחידת דרי רחוב. היא משקרת וכותבת שהיא מנהלת יחידת סדרי דין…

מצורפת תלונה נגד השופט נפתלי שילה בעניין.
השופט נפתלי שילה מבזה את בתי המשפט בהחלטות לקוניות ומזלזלות בעניינים מהותיים של קשר משפחתי בין ילדים לאימם. התנהגותו של נפתלי שילה מהווה קרקע פוריה לשחיתות עושק וגזל.

החלטה לקונית ומזלזלת של נפתלי שילה לשיבוש הקשר בין האמא והילדים

המלצה לקונית ומזלזלת של פקידת סעד ניבה מילנר מלווה בהשמצת האמא ללא ביסוס

תלונה נגד השופט נפתלי שילה