יוסי סילמן מבקר בחריפות את העובדות הסוציאליות בדיון תוספת תקנים בכנסת

דצמבר 2014 – דיון בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת בנושא תקני העובדות הסוציאליות. יוסי סילמן טוען כי יש לקצץ בתקני העובדות הסוציאליות, לדוגמא פקידות סעד לסדרי דין משמשות כשמרטף בין הורים בעניניי הסרי ראיה ולמעשה לא רק שאינן מסייעות אלא מסכסות (פרזיטיות). יוסי סילמן טוען כי העובדות הסוציאליות כשיטה לאורך שנים מבקשות תוספת תקנים וגם מקבלות אך אינן מציגות את סל השירותים עבור התקנים.