בקשת פסילת השופט יורם שקד – אמר לב.כ: "אני צריך להגיד לך איך משכנעים לקוח? מפחידים אותו"

שופט קושר עם עורך דין נגד מרשו
הכתבה "אני צריך להגיד לך איך משכנעים לקוח? מפחידים אותו" , ענת רואה , כלכליסט , ספטמבר 2012

שופט בית המשפט למשפחה , יהורם שקד כל כך היה להוט לפשרה, עד שהוא נסחף להתבטאויות מאוד לא שגרתיות כדי לשכנע את הצדדים להסכים. כשאחד הצדדים הגיב לכך בבקשה שיפסול את עצמו, במקום להכריע בבקשה הקדיש השופט חודשיים כדי לברר אם מישהו מהנוכחים בדיון תיעד אותו אומר את הדברים

זה יותר מחודשיים מונחת על שולחנו של שופט בית המשפט למשפחה ברמת גן יהורם שקד, בקשת פסילה המייחסת לו התבטאויות חריגות לכאורה שנאמרו במהלך דיון. הבקשה טרם הוכרעה, אך שבועות ארוכים מנסה השופט לברר אם מי מהצדדים הקליט את הדיון שבו לכאורה נאמרו הדברים המיוחסים לו.

מאחר שמדובר בתיק העוסק בענייני משפחה לא ניתן לפרט על טיב הסכסוך ושמות המעורבים בו. עם זאת, לפי בקשת הפסילה שהוגשה, נטען כי השופט שקד ניסה להפעיל לחץ מוגזם על הצדדים להתפשר מבלי שהוא בוחל באמצעים.

לפי הנטען, באוקטובר 2011 לאחר שבמהלך הדיון סירב אחד הצדדים להיענות להצעת הפשרה שיזם השופט, הביע השופט שקד את מורת רוחו ואמר כי הוא אינו צריך ללמד עו"ד כיצד לשכנע לקוח להיעתר לפשרה: "אני צריך להגיד לך איך משכנעים לקוח? מפחידים אותו".

לפי הנטען, מכבש הלחצים המשיך כשהשופט שקד השווה בין ההליך שבפניו למשפטו של נשיא המדינה לשעבר משה קצב, שסירב לעסקת הטיעון המקלה שהוצעה לו בראשית ההליכים: "מוטיב זה חזר בכמה דיונים. בית המשפט הנכבד חזר והבהיר למבקש ולבא כוחו את הטעות שביצע הנשיא לשעבר כאשר לא נעתר להסדר טיעון בעניינו… ההקבלה שאותה חזר וביצע כבוד ביהמ"ש בין המבקש ובני משפחתו לבין עבריין שהורשע בעבירות חמורות ביותר ונידון למאסר ממושך אינה מתקבלת על הדעת", נטען.

בנוסף נטען בבקשת הפסלות כי השופט גיבש כבר בתחילת ההליך דעה קדומה נגד אחד הצדדים ו"רכן קדימה בגופו תוך שהוא מביט במבט חודר במישרין בעיניהם של המבקש ואחותו", ואמר להם לפי הנטען "האם אתם ישנים טוב בלילה, בידיעה שיש לכם משהו שהוא לא שלכם?". בהמשך נטען כי השופט אמר "במה שאינו שלך אין ברכה", מה שהותיר את הצד שכלפיו הופנו הדברים "המום, נדהם, פעור פה וחסר הגנה, נוכח הבעת דעה כה נחרצת כבר בשלב זה ועוד בטרם החל הדיון בתביעה לגופה".

פינג פונג של בקשות והחלטות

בקשות פסילה נגד שופטים בטענה להתבטאויות שונות ומשונות מוגשות כדבר שבשגרה מדי יום ביומו. אלא שבמקרה זה, הבקשה הובילה לפינג פונג של בקשות והחלטות, שבראשן הניסיון לברר, עוד בטרם מתן ההחלטה בבקשת הפסילה לגופה, האם מישהו מחזיק ברשותו הקלטה של הדיון.

מיד לאחר הגשת הבקשה הגיש הצד השני, המיוצג ע"י עו"ד בעז קראוס, בקשה מטעמו ובה נכתב כי "האמירות הנטענות מצוינות בבקשת הפסילה כציטוטים ממש של אותן אמירות". לפיכך ביקש עו"ד קראוס להורות לשלושת בני המשפחה שעומדים מאחורי בקשת הפסילה וכן לשני פרקליטיהם שנכחו בדיונים, עו"ד רנן גרשט ועו"ד מור ורשיצקי, "לפרט בתצהיר כל הידוע להם על זהות המקליט, הנסיבות והאופן שבו תועדו בזמן אמת התבטאויות בית המשפט המצוטטות בבקשת הפסילה".

עו"ד קראוס הסביר שהסיבה שהוא זקוק לכך היא כדי לבחון את מכלול הדברים, לרבות הקשרי הדברים שנאמרו, כדי לבחון אם לא הוצאו הדברים מהקשרם. השופט העביר את הבקשה לתגובת מבקשי הפסילה, ואלו טענו כי בית המשפט אינו "זקוק לראיות על שהתרחש באולמו" לרבות התנהלות שבה היה נוכח בעצמו, וכי "אין מחלוקת ולא יכולה להיות" שהאמירות המיוחסות בבקשת הפסילה לשופט אכן נאמרו על ידיו, והדברים אף לא הוכחשו על ידי עו"ד קראוס.

"חושש להיתפס בגרסה שגויה"

עם זאת, נטען כי מעבר לצורך מבהירים עורכי הדין שהם לא ביצעו כל הקלטה של הדיונים, וידוע להם שביצוע הקלטה כזו נחשב לעבירה אתית של עורכי דין. לפי הנטען, כל שנמצא ברשות מבקשי הפסילה הוא תרשומת פנימית שערכו. לדברים צורף תצהיר של מבקש הפסילה.

החוק אכן אוסר במפורש על עורכי דין להקליט דיונים בלא ידיעת השופט, אלא שמבדיקת "כלכליסט" עולה שאין הוראה חוקית האוסרת על צד לדיון להקליט אותו.

כמה שבועות לאחר מכן, ב־30 באוגוסט, ניתנה החלטתו של השופט שקד, שבמסגרתה הוא כתב כי ניתן היה להסתפק באמירתם של עורכי הדין ובתצהיר, "ואולם יש לזכור כי באולם בית המשפט נכחו גם שתי בנות משפחה נוספות, אשר לא הובאה במסגרת תגובת המשיב התייחסות עניינית מטעמם לטענה כי הדיון הוקלט על ידי מי מהן". לפיכך הורה השופט להורות לשתיים "להודיע לבית המשפט אם הדיון הוקלט על ידיהן או על ידי מי מהן, והאם ידוע להן על הקלטה שבוצעה במהלך הדיון על ידי מי מהנוכחים בדיון".

כמה ימים לאחר מכן הגישו שתי בנות המשפחה הודעה שבה הבהירו כי "הן לא הקליטו את הדיון". אלא שבכך לא הסתיימה הסאגה: עו"ד קראוס, המייצג את הצד שכנגד, טען שהתצהיר אינו מפורט דיו ואין בו הצהרה שלבנות המשפחה גם לא ידוע על הקלטה שבוצעה על ידי גורם כלשהו שנכח בדיון. השופט שקד קיבל את הבקשה והורה על הגשת תצהיר נוסף.

בשלב זה הגיש עו"ד גרשט "בקשה לעיון חדש" לשופט שקד, ובה טען כי השופט מעכב מתן החלטה בבקשת הפסילה במשך חודשיים, ולדבריו "לא ניתן אפוא להימנע מן המסקנה כי מאן דהוא חושש 'להיתפס' בגרסה עובדתית שגויה שיכולה להיות מוכחת כשגויה באמצעות ראיה אובייקטיבית כגון הקלטה, לו כזו היתה קיימת".

לפי הנטען, בידי השופט נמצאים תצהירים המאשרים כי כל בני המשפחה לא הקליטו את הדיון ולכן יש להכריע בבקשת הפסילה בהקדם. בקשה זו כנראה הרגיזה את השופט שקד, שמסר בשבוע שעבר החלטה שבה ציין כי "תמוה ביותר מדוע תחת קיום החלטתו שלכל היותר מצריכה הגשת תצהיר בן מספר שורות, מצאו לנכון המשיבים להגיש לו בקשה המתפרסת על פני 16 עמודים". לדברי השופט בהחלטה, בקשת הפסילה הוגשה כמה ימים לפני פגרת הקיץ ובלא שמצורפים לאמירות הנטענות כל תמליל או ראיה, ולכן בירור הבקשה ממשיך להתעכב. "כל הטוען לעיכובים במתן החלטה לגופה של בקשה, טוב יעשה באם יפשפש במעשיו הוא", קבע השופט.

דוברת ביהמ"ש מסרה בתגובה כי "העניין תלוי ועומד בהליך הנידון בדלתיים סגורות".

קישורים:

  הנציב לא קיבל ההכפשות ודברי הבלע השופט יורם שקד וקבע שהתבטאויותיו יצרו אווירה של כפייה – הכתבה התלונה נגד השופט נמצאה מוצדקת. אז מה? , ענת רואה , ינואר 2013 , כלכליסט – חודשיים אחרי החשיפה ב"כלכליסט", נציב התלונות על שופטים קבע שהתלונה נגד השופט יהורם שקד, שהפעיל לחץ על מתדיין, מוצדק…

  יורם שקד – שופט בית המשפט לענייני משפחה נתן פסק דין בתיק "בהתעלם מהסיכומים" , אוגוסט 2011- השופט יהורם שקד ציין בפסק דין כי הוא עיין בסיכומי הצדדים, אך לבקשת אחד הצדדים למחוק את סיכומי הצד השני, הבהיר שפסק דינו ממילא ניתן "בהתעלם מהסיכומים"…

  פשעי בתי משפט לענייני משפחה – רודפים אחר פעילי זכויות אדם מחשש שקלונם יחשף – המאמר מי שק החבטות?  , גיל רונן , nrg , ספטמבר 2012 – בעקבות תלונות של שופטי משפחה החל גל מעצרים של גברים ונשים גרושים שנלחמים על הזכות לראות את ילדיהם. כך נראית מערכת שלא רגילה לקבל ביקורת…  

  בתי משפח לענייני משפחה – שופטים מאחורי מסכה שחורה – המאמר  שופטים מאחורי מסכה שחורה , אריאל לוין , news1 , ספטמבר 2012 – כל הסקרים מורים כי בשנים האחרונות, מידת האמון לה זוכה מערכת המשפט, ובפרט בית המשפט לענייני משפחה, הולכת ויורדת אצל ציבור הולך וגדל. אולם במקום שבית המשפט יבחן את מעשיו לאור הביקורת המושמעת כלפיו, נראה שדווקא שופטי בית המשפט למשפחה בוחרים להשתמש במשטרה ובעיתונות על-מנת לרדוף את משמיעי הביקורת…

   מודעות פרסומת

   שמואל בוקובסקי – שופט לענייני משפחה נבהל שמא יוקלטו הבלי פיו באולם בית המשפט וקיבל בקשת פסלות

   התבטאות מלוכלכת של השופט שמואל בוקובסקי כלפי בעל דין: 'אל תיגע בילדים שלי.אני לא חבר שלך'

   התבטאות מלוכלכת של השופט שמואל בוקובסקי כלפי בעל דין: "אל תיגע בילדים שלי.אני לא חבר שלך".

   הכתבה האם מותר להקליט דיוני בית משפט? , הדס מגן , גלובס , פברואר 2002

   בבית משפט השלום בראשון לציון, מתנהל מצד מתדיין שהקליט חלק מדיוני בית המשפט, באמצעות טייפ שהיה ברשותו, "מאבק" מול סגן הנשיא, שמואל בוקובסקי

   בבית משפט השלום בראשון לציון, מתנהל מצד מתדיין, "מאבק" מול סגן הנשיא, שמואל בוקובסקי . המתדיין הקליט חלק מדיוני בית המשפט, באמצעות טייפ שהיה ברשותו. באחת הפעמים, כשהודיע לבוקובסקי על כך שהוא מקליט, הורה בוקובסקי לשומרים ליטול ממנו את הטייפ והקלטות.

   המתדיין ביקש את פסילתו של בוקובסקי, בטענה כי הוא נוטה לטובת גרושתו. בין היתר טען, כי באחד הדיונים, כשנדון נושא יציאתו מהארץ, אמר כי בתו היא מרכז חייו, ולא יעלה על הדעת שיעזוב אותה, והוסיף כי "כמו כל הורה אני קשור לילדים שלי. כשם שכבוד השופט לא יעזוב את ילדיו, כך גם אני". לטענתו, על כך השיב השופט: "אל תיגע בילדים שלי.אני לא חבר שלך".

   בוקובסקי סירב לפסול את עצמו. הוא ציין, כי המתדיין התנהג לאורך הדיונים בצורה תמוהה, מוזרה, קשוחה ונוקשה, ולא אחת פגע בבית המשפט. לדבריו, הדברים הגיעו לשיא, כאשר הגיע לדיון, מצוייד בשני מכשירי הקלטה מוסתרים, והשיב בשלילה לשאלתו, אם יש לו מכשיר הקלטה על גופו. רק משנשאל, אם יש לו מכשיר הקלטה במקום אחר, הוציא מכשיר הקלטה מהתיק. כמו כן, הוא סירב להמציא את תמלולי הקלטות, ולא הצביע על כל ראיה שיש בה כדי להעיד על חשש ממשי ואובייקטיבי למשוא פנים של בית המשפט.

   בעקבות החלטתו של בוקובסקי, שלא לאפשר לו להקליט את דיוני בית המשפט, הציג המתדיין כראיה, ציטוט מתוך ספרו של שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, גבריאל קלינג, שם נאמר כי עורך דין לא יעשה שימוש בהקלטה, שנעשתה ללא מתן הודעה לבית המשפט, ואיסור זה חל גם במקרה שההקלטה נעשתה על ידי עורך דין אחר. אולם, הוא אינו מכוון כלפי מי שאינו עורך דין, ולכן, טוען המתדיין, אם המקליט לא היה עורך דין, הרי שעורך הדין יהיה רשאי לעשות שימוש בהקלטה. לאור זאת, טוען המתדיין, החלטתו של בוקובסקי ניתנה בחוסר סמכות, והיה עליו קודם להחליט בבקשת הפסלות.

   שמואל בוקובסקי - הקלטת דיון בית משפט

   קישורים:

   שמואל בוקובסקי – מכבסת הבלים ודברי בלע נגד משפחה בהליך אימוץ – ינואר 2012 – בית משפט עליון רע"א 7535/11 – מדובר בזוג הורים בעלי פיגור אשר בית משפט לענייני משפחה (שופט שמואל בוקובסקי) קבע כי יש לשלוח את בתם בת השלש לאימוץ סגור. ההורים מבקשים לצמצם את תוצאות האימוץ, באופן שסבתה של הקטינה, אמה של המבקשת והאפוטרופא שמונתה לה לדין, תישא באחריות לגידולה. מנגד, סומך המשיב (לשכה משפטית משרד הרווחה) ידיו על פסקי הדין של ערכאות קמא. לבת המאומצת אחות קטינה שהוכרזה "נזקקת" – מהחלטת העליון ניתן ללמוד על דרכי הפעולה של שופט בית משפט לענייני משפחה שמואל בוקובסקי, הנשוי לפקידת סעד מחוזית לחוק הנוער מיכל מילשטיין בוקובסקי ואשר שימש שנים רבות בעברו כיועץ משפטי במשרד הרווחה:

   דרכי הרמיה השופט שמואל בוקובסקי – רשלנות שיפוטית קיצונית בדלתיים סגורות – בית משפט לענייני משפחה ראשון לציון – נובמבר 2006 – שופטי בתי משפט לענייני משפחה ובתי משפט לנוער, ופקידי סעד מבזים והורסים חיי אזרחים ומשפחות בבתי משפט מאחורי דלתיים סגורות. הם מגלגלים את האחריות אחד על השני אינם מנמקים תחושותיהם והחלטותיהם ההזויות והם מוגנים נגד תביעות ותלונות…

   בית משפט לענייני משפחה בדלתיים סגורות – בין חוסר תובנה מקצועית לרשלנות קיצונית – שופט שמואל בוקובסקי – אוגוסט 2010 – בע"מ 5422/10 השופט דנצינגר – מדובר בערעור לבית משפט עליון של אמא המבקשת לשמש אפוטרופא לבתה החסויה במקום עמותת שפר. הבת החסויה שהתה בהוסטל אולם עקב החמרה במצבה הועברה כפי הנראה למוסד פסיכיאטרי… – ניתן להבחין במספר כשלים בתפקודו של שמואל בוקובסקי: – הליך שיפוטי חפוז ושטחי מסב נזקים לחסויים וקרוביהם…

   מכבסת הרווחה – בין טיפול והשגחה לאימוץ סגור – השופט שמואל בוקובסקי, פקידות הסעד חנה בן ארי וקרן זינגר – הליכים שיפוטיים של מכבסת מילים וצווים מטופשים. המקרה דנן אימוץ סגור פסיקת בית משפט עליון רע"א 9382/10 מצביע על רפיסות, אי נטילת אחריות של רשויות הרווחה ומערכת בתי משפט לענייני משפחה ובתי משפט לנוער, תוך הסבת נזקים קשים לפרט ולמשפחה…

   כישלון אימוץ פתוח בחליפת מכתבים פעמיים בשנה בין קטין לאימו – השופט שמואל בוקובסקי – כבר ראינו את את כישלון השופט שמואל בוקובסקי בהליך מינוי אפוטרופוס לאשה מאובחנת דמנטיה. בוקובסקי מינה בפתאומיות לאשה אפוטרופוסים בגוף וברכוש, ללא שראה את האשה, על סמך חוות דעת פסיכיאטר מטעם האפוטרופסים שלא בדק אותה, ללא תסקיר, ללא סל טיפול – חייה של האשה נחרבו ותוך כחודש ירדה 10 ק"ג במשקל הפכה להיות שבר כלי, ולא שבה לאיתנה…

   העליון קבע: יש סיכוי כי מצב ההורים ישתפר והתינוק יוחזר לאימו ולא ימסר לאימוץ – קונספציית האימוץ של השופט שמואל בוקובסקי קרסה – מאי 2008 – רע"א 1841/08 – מדובר בזוג הורים ולהם ששה ילדים. התינוק שעניינו נדון נולד ביום 12.5.06. בעודו בבית החולים הוצא צו חירום על ידי פקידת סעד, להוצאת הקטין ממשמורת הוריו והעברתו למשמורת רשות הסעד, באשר לא עלה בידי הוריו להציג תכנית ברורה לגבי מגורים להם ולתינוק…

   סגן נשיא בית משפט לענייני משפחה שופט שמואל בוקובסקי: הליך מופקר ואלים במינוי אופוטרופוס לאישה – מדובר ב”ביקור בית” שערכו פקידת הסעד שירה שביט אורגד ועובדת סוציאלית נעמי הלימי לחסויה כבת 60, במסגרת הליך מינוי אפוטרופוס לחסויה, כחודש לאחר שהשופט שמואל בוקובסקי מינה מינוי זמני אפוטרופוסים לחסויה, מבלי ששמע את דעתה, אם היא מסוגלת להבין בדבר, וניתן לברר דעתה. המינוי בוצע ללא תצהיר של פקידת סעד. בבקשת המינוי היה רשום כי אחד מבניה מתנגד למינוי. יש לציין כי אפילו לא נכלל סל טיפול לאישה שחירותה ורכושה נשללו ממנה. בוקובסקי הוציא צו השולל את חירותה ורכושה של האישה. כתוצאה מהצו של בוקובסקי חייה של האשה נהרסו, תוך חודש הפכה להיות שבר כלי, ירדה במשקל 10 ק"ג תוך חודש עיניה בלטו והיו מפוחדות…

   תביעה נגד שופט לענייני משפחה שמואל בוקובסקי בגין הפרת החוק ביודעין ובזדון ועולה לכדי רשלנות קיצונית מאוד ובאופן בוטה – בוקובסקי התחמק בבקשת חסינות – דצמבר 2004 – מדובר בתביעה נגד סגן נשיא בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון, השופט שמואל בוקובסקי. בגין מה שטוען התובע למחדל המבקשים אשר גרמו לו נזק כספי – תביעה נגד השופט שמואל בוקובסקי על הפרת החוק ביודעין ובזדון ועולה לכדי רשלנות קיצונית מאוד ובאופן בוטה …