הנציב מנוע מלברר ביזיון בית משפט ע"י פרקליטות המדינה ומניפולציות משפטיות מכוערות של הפרקליטות לשבש את ההגנה

19.05.2020 – מצורפת דחייה על הסף של תלונה נגד פרקליטות מחוז תל אביב על אי הגשת תגובה במועד שקבע בית המשפט (שופט אברהם הימן בתיק 14280-04-17).
עוד נטען בתלונה כי במקום להגיש תגובתה לבקשה, פרקליטות המחוז הגישה בקשה בהליך אחר – ת"פ 14615-04-17 , אשר מתנהל בפני שופט אחר – כבוד השופט בני שגיא, במסגרתה ביקשה להורות על המצאת ייפוי כוח לעו"ד חקלאי לנהל
את ענייני הגב' שם טוב בתיק מ"ת 14280-04-17 , וזאת על מנת למנוע מהגב' שם טוב להגיש בקשות בתיק המ"ת.

הנציב דחה התלונה על הסף כי אינו מתערב בביזיון בית המשפט על ידי הפרקליטות הואיל ו"אי הגשת תגובת הפרקליטות במועד בניגוד להחלטת בית המשפט מצויה בטבורו של ההליך המשפטי, ובהתאם לחוק, בית המשפט הדן בהליך הוא הגורם המתאים ביותר לדון ולהכריע בה".
עוד טען הנציב כי אינו מתערב בבקשות שמגישה הפרקליטות בהליך העיקרי.

מצורף:
דחייה על הסף תלונה נגד פרקליטות מחוז תל אביב על ביזיון בית משפט ומניפולציות משפטיות של הפרקליטות לשיבוב ההגנה וההליך השיפוטי – 19.05.2020 – תיק תלונה 224-20.
Document-page-001Document-page-002

שופטת נועה גרוסמן – טיוח קבלת מסמכים לתיק בית משפט וביזוי ערכאת ערעור

שופטת נועה גרוסמן - טיוח קבלת מסמכים לתיק בית משפט וביזוי ערכאת ערעור
נועה גרוסמן – שיקרה וביזתה החלטת מחוזי

אוקטובר 2007 – ע"א 2978/07 – ערעור בפני בית משפט עליון על סירובה של השופטת נועה גרוסמן לפסול עצמה עקב התנהלות הזויה בהליך השיפוטי ,תוך טיוח קבלת מסמכים לתיק בית משפט וביזוי ערכאת ערעור

בין הצדדים התנהלה תביעה של המערערת כנגד המשיבה, אשר מקורה בהליך לביצוע שטר בהוצאה לפועל. אחת המחלוקות בתיק נסבה על השאלה האם השטר נשוא התביעה זויף, ולצורך הכרעה בשאלה הגיש כל צד חוות דעת גרפולוג מטעמו.

נועה גרוסמן מטייחת מסירה לבית המשפט חוות דעת גרפולוג ע"י המערערת

ביום 12.7.2005 ניתן פסק דין ע"י נועה גרוסמן הדוחה את התביעה. נועה גרוסמן ציינה בפסק הדין כי המערערת פעלה להגשת חוות דעת גרפולוג, ואולם חוות דעת זו אינה מצויה בתיק בית המשפט, ועד כמה שניתן ללמוד מהרישומים בתיק, היא לא נמסרה גם לבא- כוח המשיבה.

בירור במחוזי – נועה גרוסמן טייחה את מסירת חוות דעת הגרפולוג לבית המשפט

בדיון שהתקיים בפני בית המשפט המחוזי ביום 9.3.2006 אישר בא- כוח המשיבה כי הוגשה לו חוות דעת גרפולוגית מטעם המערערת, וכי הוא התייחס אליה בסיכומים. כמו כן, הוצג בפני בית המשפט המחוזי פרוטוקול של בית משפט השלום מיום 18.5.2003 בו מאשר בית המשפט שקיבל את חוות הדעת מטעם המערערת. המחוזי קבע כי יבוטל פסק הדין והצדדים יחזרו לבית משפט השלום (נועה גרוסמן) למתן פסק דין חדש.

 נועה גרוסמן מטייחת בשנית וטוענת כי "ננעלה דעתה"

ביום 9.7.2006  הבהירה נועה גרוסמן , כי חוות הדעת מטעם המערערת היתה לנגד עיניה בעת מתן פסק הדין מיום 12.7.2005 ובכל זאת מצאה לנכון להכריע כפי שהכריעה. לאחר הבהרה זו ציינה נועה גרוסמן  "כשלעצמי דעתי ננעלה ואינני רואה מקום לכתוב פסק דין נוסף על פסק הדין מיום 12.7.05 ". בעקבות דברים אלה, ביקשה המערערת מנועה גרוסמן לפסול עצמה מלשבת בדין.

נועה גוסמן מסרבת לפסול עצמה למרות שמודה שדעתה ננעלה ושולחת את המערערים למחוזי בשנית

גרוסמן הסבירה כי ש"דעתה ננעלה" כיוון שלדעתה, המנגנון של עיון חוזר בעדויות שנשקלו לפני מתן פסק הדין, אינו יכול להביא לתוצאות אחרות מאלה שכבר ניתנו בפסק הדין. בהתייחסה לבקשת הפסלות קבעה גרוסמן כי העברת התיק לשופט אחר היא בעייתית שכן הדבר יוליך לשמיעת התיק כולו מחדש על ידי שופט אחר או לחילופין יהפוך שופט אחר באותה ערכאה לשופט ערעור על המותב המקורי, דבר שאינו במקומו. לכן, נקבע, כי תרופתה של המערערת היא לשוב אל ערכאת הערעור.

בית המשפט המחוזי מורה לנועה גרוסמן להחליט אם היא פוסלת עצמה ואם לא שתדון בתיק

בדיון שהתקיים בפני בית המשפט המחוזי ביום 24.1.2007 הציע בית המשפט כי העניין יחזור לנועה גרוסמן, אשר תחליט אם היא פוסלת עצמה, ואם כך תכתוב את הדברים מפורשות, ואם לא תפסול עצמה, תמשיך בדיון ותשמע אותו בהתאם להנחיות בית המשפט המחוזי בהחלטה הקודמת. הצדדים הסכימו להצעה
וניתן לה תוקף של פסק דין.

נועה גרוסמן מודה כי טייחה כי חוות הדעת היתה מול עיניה בעת מתן פסק הדין אלא רק לאחר ערכאת הערעור הראשונה

גרוסמן, בפסק דין משלים מיום 18.3.2007 , דחתה את בקשת הפסלות וכן את תביעת המערערת. בפסק הדין ציינה גרוסמן כל צד תמך גרסתו בחוות דעת גרפולוג מטעמו. צוין כי בפסק הדין מיום 12.7.2005 הסתמכה נועה גרוסמן על חוות הדעת מטעם המשיבה, וכי חוות הדעת מטעם המערערת לא היתה מונחת לנגד עיניה אותה עת, ולכן סברה כי לא הוגשה לתיק. נקבע כי רק לאחר שהתיק הוחזר מערכאת
הערעור חיפשה גרוסמן ומצאה בתיק את חוות הדעת מטעם המערערת, ובהתאם להוראת בית המשפט המחוזי עיינה בחוות הדעת.

 יוצא אפוא שנועה גרוסמן שיקרה ביום 9.7.2006  שהבהירה כי חוות הדעת מטעם המערערת היתה לנגד עיניה בעת מתן פסק הדין מיום 12.7.2005 והכריעה כפי שהכריעה

שופטת נועה גרוסמן – נתנה החלטתה הסופית לביזיון בית המשפט טרם הגשת סיכומי בעל הדין וקנסה אותו ב- 45,000 שקל

שופטת נועה גרוסמן - נתנה החלטתה הסופית לביזיון פקודת בזיון בית המשפט טרם הגשת סיכומי בעל הדין

פברואר 2005  – ע"א 181/05 – בקשה ערעור על סירובה של השופטת נועה גרוסמן לפסול עצמה לשפוט עקב מתן החלטה הסופית לביזיון פקודת בזיון בית המשפט טרם הגשת סיכומי בעל הדין, ואף קנסה אותו ב- 45,000 שקל לטובת בעל הדין שכנגד. 

לקריאת החלטת בית משפט העליון הקלק כאן

המערערות טענו כי נועה גרוסמן במתן החלטתה, המנתחת ביסודיות את הראיות וטענות הצדדים, גיבש בית המשפט את עמדתו הסופית ביחס לתיק. המערערות טוענות כי בכך קמה עילה לפסילת השופטת נועה גרוסמן מהמשך ישיבתה בדין. נועה גרוסמן דחתה בקשת פסילתה בתואנה כי כי דעתה לא ננעלה וכי הוא נכונה לבחון את סיכומי המערערות בלב פתוח וללא חשש למשוא פנים

בין הצדדים לערעור מתנהל הליך לפי פקודת בזיון בית המשפט שעניינו בבקשת המשיבה לכוף את המערערות לקיים הסדר פשרה, שקיבל תוקף של פסק דין, בדבר הוצאת מטרדים המצויים בסמוך למקום מגורי המשיבה. לאחר ישיבת הוכחות וביקור של המותב בשטח נשוא הסכסוך, התבקשו הצדדים להגיש את סיכומיהם.
המשיבה הגישה את סיכומיה. בעקבות זאת הוגשה בקשת המערערות למחיקת חלקים מסיכומים אלה ועימה בקשה להארכת מועד הגשת סיכומיהן. הבקשה להארכת מועד הגשת הסיכומים התקבלה. עוד בטרם הוגשו סיכומי המערערות נתן בית המשפט (ביום 19.10.04 ) את החלטתו הסופית בבקשה לפי ביזיון פקודת בזיון בית המשפט. הבקשה התקבלה. בית המשפט קבע, על סמך התשתית העובדתית שהונחה לפניו, כי המערערות הפרו את הסדר הפשרה והורה להן לתקן את דבר ההפרה בתוך 30 יום. כן נקבע כי על
המערערות לשלם למשיבה 45,000 ש"ח בגין ההפרה.

גרוסמן ביטלה החלטתה וכתבה: "בשוגג, ההחלטה ניתנה לאחר קבלת סיכומי המבקשת [המשיבה –א. ב.] בלבד. … הגם שהצדדים הגישו תצהירים מפורטים, ואף תגובות מפורטות, אין בכך כדי לגרוע מזכות הגשת הסיכומים, קל וחומר שבענייננו ניתנה החלטה שכאשר סיכומים של צד אחד בלבד היו לנגד בית המשפט."

עו"ד יסמין גנדלמן – ביזיון בית משפט – מסרבת לשלם פיצויים לנפגעת אלימות הנהלת בתי משפט

נובמבר 2014 – השחצנות והיהירות של עובדת המדינה עו"ד יסמין גנדלמן – שברה שיא חדש של חוצפה.
יסמין גנדלמן סירבה להזדהות בטלפון ואמרה לזוכה בתיק בית משפט "אנחנו לא נוהגים לדבר עם צדדים בתיקים. אני ממש מתנצלת אני לא יכולה להשיב לך. אני לא מדברת עם בעלי דין בתיקים. אני רוצה לברר אם אני יכולה לדבר איתך".
ובמה דברים אמורים?
לורי שם טוב תבעה עובדת מדינה על תקיפה ואיזוק שלא כדין ובעקבות כך ניתן פסק דין של כב' השופט איתי הרמלין המחייב את המדינה לפצות את התובעת בסך 2,200 ש"ח.
פרטי חשבון הבנק הועברו להנהלת בתי המשפט, אלא שאלו סירבו לשלם, והחלו במסכת בירוקרטיה בהם דרשו מסמכים המוכיחים כי פרטי חשבון הבנק שנמסרו להם – אכן שייכים לזוכה.
לורי שם טוב ביקשה לדעת על איזה נוהל או חוק מתבססת הדרישה להמצאת פרטי חשבון בנק, אולם יסמין גנדלמן טענה שהיא לא היועצת המשפטית שלה, וסירבה לשתף פעולה.
יסמין גנדלמן שיקרה בקשר לזהותה והכחישה כי שמה יסמין גנדלמן.
התנהלות יסמין גנדלמן, מדיפה ריח שחיתות וסירחון. השתן עלה לה לראש.

השופט יצחק יצחק ביזה בית המשפט כדי להפליל עיתונאי ללא עדים

אפריל 2013 –  עדות בפייסבוק מאולם בית המשפט השופט יצחק יצחק
שערורייה בבית המשפט. נא עיינו ושתפו.
היום זומנתי לתת עדות במשפט פלילי. כבר בשלב זה אציין שהמשפט האמור, אילו לא היה שערורייתי והזוי כפי התנהלותו, הוא היה בדיחה יפה.
מדינת ישראל באמצעות מחוז תביעות ת"א מנהלת על חשבוננו האזרחים תביעה טיפשית מיותר והזויה נגד י'. הסיפור מתחיל אי שם לפני למעלה משמונה שנים (כן כן 8 שנים) עת נערכה משמרת מחאה מול ביתו של השופט נתן נחמני מבית המשפט לענייני משפחה. (הבנתי שבינתיים האיש כבר לא שופט, למה לא תהיה שאלה טובה). השופט המסכן נעלב מאוד ואץ רץ להגיש כנגד י' תלונה במשטרה. מכאן הדרך להגשת כתב אישום הייתה קצרה, וממש לא חשוב שהמשמרת הייתה הליך חוקי, שלא נעברה כל עברה, שבמשטרה לא תיעודו כלום ופתאום גם לא זוכרים כלום, שאין בידם כל ראיה, וגם שהשופט נחמני פתאום אפילו לא זוכר באופן ברור האם בכלל הגיש או לא הגיש תלונה במשטרה. ככה זה ברפובליקת בננות, כאשר מסמנים אדם אז הולכים בכול הכוח על המטרה. בפרקליטות גם כאשר הם מוכנים להוציא את האצבע מ…. ולהגיב לבקשות, הם מסרבים להביא את השופט המתלונן הנכבד בכבודו ובעצמו בכדי להעיד בבית המשפט על התלונה שהגיש, ואשר פתחה את הקרקס. כספים רבים נשפכו, הוחלפו חוקרים תובעים ושופטים, ועדיין אחרי 8 שנים טרם התחילה פרשת ההגנה !! למי מכם שלא מכיר את מיודענו מר י', אודה כי מדובר בקוץ לא קטן שיושב בישבנו של הממסד, אשר מצידו רואה בו סדין אדום ומטרה כשרה לחיסול וכול דרך בלתי חוקית בזויה וחולנית היא כשרה.
אחרי הרקע הארוך, נחזור לדיון שאילו זומנתי היום לעדות בשעה 10:00 באולמו של השופט יצחק יצחק
הלכתי לישון מוקדם בכדי להתעורר בזמן, לא לפני שצחצחתי נעלים, שריינתי בגדים מכובדים, ואף הכנתי תחתונים נקיים למקלחת של הבוקר, לכבוד ההופעה בבית המשפט.
הגעתי מבעוד מועד אך הדיון שנקבע לשעה 10:00 כמובן שלא התחיל בזמן. השעון המשיך דקה ועוד דקה כך עוד 10 דקות ועוד 10 דקות עד שחלפה לה שעה שלמה. בשעה 11:00 התברר לעדים בדיעבד שהוד רוממותו השופט הנכבד יצא ל- 1/4 שעה של הפסקה ומבלי שעדכנו איש על כך. בשעה 11:45 לערך בחלוף 3/4 שעה של הפסקה חזר הוד רוממותו השופט יצחק יצחק מהההההההההפסקה הארוכה. טוב נו, כנראה שהיה חייב לסיים את "השוקו והלחמנייה".
אם עד פה חשבתם שמדובר בשערורייה חכו שתשמעו מה עוד היה. השופט נראה מוטרד מאוד אבל ככול הנראה בשעה זו כבר התבשלה במוחו המזימה. השופט זימן מאבטחים לאולם ואלו הגיעו לא אחד לא שניים ולא שלושה, ארבעה !! בחוץ התקבצו להם ארבעה מאבטחים נוספים ובסה"כ שמונה !! כן כן אני יודע, את שכרם של הכנופיה הענפה אני משלם, וגם את וגם אתה.
השופט דאג לסיים את כל הדיונים מבעוד מועד בכדי שלא יהיה איש באולם. מיד לאחר מכן הוא הוציא את כל העדים ויתר האזרחים מהאולם כך שלא תהיה עדות חיה להתנהלותו ולמזימה שהתרחשה. עכשיו שהנאשם לבד באולם רק עם צבא של מאבטחים שומרים סמויים ואנשי מג"ב (סה"כ 7 ) ועוד לפחות 5 שכבר נערמו בחוץ, מילתו של הנאשם כבר לא חשובה מול השופט ו/או התובע ו/או הקלדנית ו/או היועצת המשפטית שכולם כמובן שייכים אם לא לומר לאותה כנופיה אז לפחות לאותו הצד של המפה.
תוך דקות הונחו אזיקים על י' והוא הואשם בביזיון ביהמ"ש וכל זאת כפי העולה מהפרוטוקול בגלל שהלין (בשפה יפה) על ההמתנה הארוכה לשופט, על העדר החלטות, ועל הימנעות התביעה מלהשיב כמעט לכל בקשה וההחלטה. מדינת ישראל 2013 ואזרחים נזרקים לכלובים רק מפני שהעזו לעמוד על זכויותיהם.
את י' שחשוב להם ליירט הם עצרו, לא כך את אחד האזרחים שהיה במקום ולא היה חשוב מבחינתם, למרות שללא חשש הוא אמר למאבטחים בפניהם, "אני מכיר את השופט הזה הוא בן זונה"
לעניין עדותי לציין שזומנתי בצו ע"י ביהמ"ש בעצמו ולא ע"י כל גורם אחר, ואילו לא הייתי מגיע היה יוצא כנגדי הבאה. לאור האמור ביקשתי לקבל מביהמ"ש את שכר העד המובטח בזימון, אך השופט ללשכתו חיש נמלט. התעקשתי לקבל את שכרי שאחרי הכול, קרקס נודד או לא, הפסדתי יום עבודה. מיד התייצבו מולי המאבטחים והבהירו לי לעזוב שטויות זכויות והוצאות, ובקיצור שאם לא אתנדף מהמקום יעצרו גם אותי.
פניתי ללשכתו של השופט יצחק יצחק ולאחר שהיועצת המשפטית שלו לקחה את הצו לשופט, היא חזרה העבירה לי את הצו בחזרה וסגרה את הדלת תוך שהיא סותמת את הפה ולא מוציאה מילה. פניתי לשכתו של מנהל ביהמ"ש הנמצאת בקומה 5 אך האדון לא במשרדו. פניתי ללשכתה של הנשיאה אך גם הגב' אינה בלשכתה. שיחה עם היועצת המשפטית של כב' הנשיאה לא הצליחה להניע את הגלגלים הנכונים לקבל את שכרי ו/או לקבל החלטה השוללת את זכותי זו.
במקום זאת הסבירו לי וכמובן שלא בכתב כי אם אני מעוניין אני יכול לפנות ולבקש את שכרי מהנאשם, למרות שהזימון יצא כזימון של ביהמ"ש.
בקיצור: מוזמנים לעדות ? תזרקו את הזימון לפח או לא אבל במידה ותגיעו לדיון, לא בטוח שהשופט שזימן אתכם יזרוק אתכם לכלבים וירק בפרצופכם אבל שכר עדות לא תקבלו, לפחות כל עוד המדובר בשופט "הבכיר"' יצחק יצחק. על אובדן יום העבודה לא יפצו אתכם ולמרות שהדבר כתוב במפורש בהזמנה. על התנהלות השופט כנגד הנאשם כבר סיפרתי ועל ההתנהלות הכנופייתית עת חבר השופט למאבטחים ולתביעה בכדי ליירט את הנאשם אין טעם להוסיף דבר.
שערורייה כבר אמרנו ?