אירינה חייטוביץ' פסיכיאטרית הודתה באיומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין – פסק דין ללא הרשעה

פסיכיארית אירינה חייטוביץ' - הודתה בביצוע עבירת איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין

יולי 2011 – ת"פ 9862-03-10 מדינת ישראל נ' אירינה חייטוביץ –  אירינה חייטוביץ' הודתה בביצוע עבירת איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 , הקובע כי "המאיים על אדם בכך דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו – מאסר שלוש שנים".

מעובדות כתב האישום עולה כי הפסיכיאטרית אירינה חייטוביץ, המשמשת כפסיכיאטרית במקצועה, אמרה לאם חד הורית ביום 21.5.08 כי אם לא תשלם בגין שירות שקיבלה בתה תאמר חייטוביץ' לפקידת הסעד שהמתלוננת מתעללת בבתה.

השופט ארז יקותיאל העניש את אירינה חייטוביץ':

צו של"צ – אירינה חייטוביץ' תבצע של"צ בהיקף של 140 שעות וזאת בתיאום עם שירות המבחן. הובהר לנאשמת כי הפרת צו השל"צ עשויה לגרום להפקעתו, לחידוש המשפט ולגזירת דינה מחדש.

פיצוי למתלוננת – ע"ת 3 – בסכום של 3,000 ש"ח. סכום הפיצוי יופקד במזכירות בית משפט בתוך 45 ימים מהיום וזו תעבירו לידי המתלוננת כפי כתובתה שתימסר למזכירות על ידי המאשימה בתוך 20 ימים, בד בבד עם עותק מגזר הדין.

תחקיר כלבוטק – אירינה חייטוביץ' מאיימת על המתלוננת ע"פ סעיף 192 לחוק העונשין.

פקידת סעד הפסיקה הסדרי ראיה משום שהאמא הפסיקה ליטול נוגד דיכאון אסטו (Esto)

מאי 2014 – מתוך סטטוס בפייסבוק:
"עכשיו פקידות הסעד הופכות להיות פסיכיאטריות. הן קובעות מי יקח כדור ואיזה כדור ומה קורה למי שלא לוקח כדור.

מרשתי, האם בת ה-19 לילד בן 2.7, התקשרה אלי בבכי ואמרה לי שביטלו לה את הביקור אצל בנה ואת כל הביקורים העתידיים, כיוון שהפסיקה לקחת כדור בשם אסטו, נגד חרדות. היא סיפרה לי על כך ואמרה שהיא מרגישה הרבה יותר טוב בלי. עוד היא גילתה שמי שרושמת לה את הכדורים האלה היא לא אחרת מאשר ד״ר אירנה חייטוביץ שהואשמה בכך שאיימה על לקוחה שאם לא תשלם לה, תגיד לרווחה שהיא מתעללת בבתה. פקידת הסעד אמרה לה שהיא נשמעת לה מטושטשת ולי אמרה שכל הגורמים החליטו להפסיק לה את הביקורים בגלל שאינה לוקחת כדורים. אתמול ביליתי במחיצתה למעלה משעתיים ביחד עם עוד 2 נשים בוגרות. שראיינו אותה על מה שהיא עוברת. היא הייתה צלולה, בהירה, אינטליגנטית ומודעת לאורך כל הראיון והשיחות שקדמו לו. היא הגיעה מרחוק לתל אביב לצורך הראיון. שוחחתי עם אם משפחת האומנה בה היא מתגוררת. האם אמרה שבביקורים של הבן אצלה היא מסורה לו מאוד והילד מקסים. אני מקווה שהיא תחזיק מעמד. אני לא הייתי עומדת בזה".