סנגור בכפייה

סנגור בכפייה

פרקליטות המדינה – חרדות עמוקות מאוד

פרקליטות המדינה - חרדות עמוקות מאוד

פרקליטות המדינה – לא יכולה לסבול העלבת עובדי ציבור

פרקליטות המדינה - לא יכולה לסבול העלבת עובדי ציבור