מכתב לשרת המשפטים ציפי לבני על פשעי איגוד העובדים הסוציאליים ומשרד הרווחה

מכתב לשרת המשפטים ציפי לבני על פשעי משרד הרווחה ופשעי איגוד העובדים הסוציאליים.
השתלחות אלימה וברוטלית של משרד הרווחה נגד כבוד השופטת בדימ' חנה בן עמי

01/11/2013

לכבוד

ח"כ ציפי לבני
שרת המשפטים
ח"כ נכבדה,
הנדון: תגובת אירגון א' זה אבא וארגון זעקת האמהות על מכתבם המשתלח, המשמיץ והמכפיש של איגוד העו"ס כלפי כבוד השופטת בדימוס חנה בן עמי
1. דברי כבוד השופטת על התנהלותם הכוחנית והאלימה של איגוד העו"ס כלפי מי שנקרה דרכם, נאמרה בלשון ההמעטה ובאופן מינורי, שאיננו משקף פסיק מפשעי ארגון המתיימר בשם "רווחה".
2. באופן קבוע ועל פי עדותה של כבוד השופטת התריעה, כתבה פסקי דין ופנתה לנשיא בית משפט עליון, על פשעי העובדים הסוציאליים, המתנהלים בניגוד לדין.
3. פסק דין של כבוד השופט אסף זגורי מיום 10.10.13 תמ"ש 19980-10-13 פלוני נ' פלוניות ולשכת הרווחה מגדל העמק, מתאר באופן הברור ביותר את העבירות הפליליות החמורות שמבצעות פקידות סעד, בניגוד לטובת הילד, בניגוד לטובת כבוד המשפחה וחירותה, בניגוד לרצון ההורים וחמור מכל – מתוך שיקולים הזרים לטובת הילדה, וכך פסק השופט:
"האמת חייבת להיאמר, בתחילה התקשה בית המשפט להאמין שאכן העובדות וההליכים שבוארו בבקשה של המבקש אכן נכונים וכי ילדתו הקטינה אכן הוצאה ממשמורתו על ידי ועדת ההחלטה וללא כל הליך אחר בבית המשפט לנוער או בערכאה מוסמכת אחרת. 
ברם משקיימתי היום דיון במעמד הצדדים והעו"ס מלשכת הרווחה, הסתבר כי אכן, לשכת הרווחה במגדל העמק החליטה על הוצאת הקטינה ממשמורת האב, ללא צו שיפוטי מתאים.
על מצב דברים זה לא ניתן לעבור לסדר היום וראוי להבהיר לגורמים שהשתתפו באותה ועדת תוכנית טיפול, כיצד אמורים היו לנהוג במקרה הנוכחי ולהבא.
. . .
קשר זה בין הורה לילדו זכה לכינוי "קול הדם". קול הדם הוא "קול הטבע" והוא קולה של המשפחה הביולוגית ועדיפותה על פני כל משפחה אחרת.
בשל חשיבות העיקרון שטובת הקטין היא לגדול אצל הוריו, צריכה הוצאתו להיעשות בזהירות, על סמך נתונים מספקים וכאשר בית המשפט משוכנע כי הפגיעה היא משמעותית.
והנה לדיון שנערך היום, לא טרחה לשכת הרווחה לשלוח את העו"ס לחוק הנוער (דבר המלמד על אי הדחיפות או על אי ההבנה של החוק) אלא עו"ס המשפחה.
העו"ס לא מסרה מהו המועד שבו מתכוונת העו"ס לחוק הנוער לפנות לבית המשפט לנוער לבקש צווים מתאימים ורק אמרה שזה ייעשה בקרוב.
יוצא איפוא שבפנינו החלטה בלתי חוקית של לשכת הרווחה מגדל העמק ומצב בלתי חוקי שבו קטינה הוצאה ממשמורת הוריה הביולוגיים ללא צו חירום כנדרש בסעיף 11 לחוק הנוער וללא צו שיפוטי מתאים של בית המשפט לנוער והכל כאשר אבי הקטינה מודיע כבר ביום 6/10/13, כי הוא מתנגד לכך.
אוסיף עוד, כי גם לגופה של ההחלטה להוציא הילדה ממשמורת אביה נראית בעיני כהחלטה תמוהה ואבאר להלן. אילו הייתי סבור, כי יש להפעיל סמכויות לפי חוק הנוער ייתכן והייתי עושה כן כעת ולאלתר מכוח הוראת סעיף 4(א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995 המעניק סמכויות של בית משפט לנוער לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) לבית המשפט לענייני משפחה. ברם סבור אני, כי ניתן לעגן מצב המשמורת באמצעות החלטה פשוטה יותר ללא הפעלת סמכויות וזאת בפרט כאשר אין בפניי בקשת עו"ס לחוק נוער ואין בפניי תסקיר.
אין פגמים בהורותו של המבקש!
סיכום ותוצאה
אני קובע, כי החלטת לשכת הרווחה להוציא הקטינה ממשמורת האב הינה בלתי חוקית.
אני קובע, כי הקטינה תהיה במשמורת זמנית של האב ותלון בביתו מדי יום."
 4. למעלה מן הצורך ציין השופט, כי גם אילו הייתה ההחלטה חוקית, היא תמוהה למדי. זאת, נוכח העובדה שכשנה קודם לכן, הוחלט להעביר את הקטינה למשמורת האב, בהיותו אב ראוי. אם כך, שאל השופט, כיצד אותו אב הפך לפתע, במחי יד, לבלתי ראוי?
5. הנה כן, מדובר בשיטה של העובדות הסוציאליות, לבזות את קדושת המשפחה, לנתק ילדים מהוריהם ואף אחים מאחותם, לגרום לנזקים איומים – ואותה פקידת סעד לא עומדת לעולם לדין על מעשיה.
6. חמור מכל: אמיר שוורץ, פקיד הסעד הראשי במשרד הרווחה שמופקד על רווחתם של אלפי
החוסים, ניהל בשעות העבודה גם את עסקיו הפרטיים – רשת הוסטלים שלו ושל אשתו. "לקחו לי 21 שנים מהחיים", סיפר חוסה שאושפז במוסד שלא התאים לו, וכמוהו רבים נוספים. איגוד העו"ס לא גינה את מעשיו הפליליים החמורים של פקיד הסעד אמיר שוורץ, ולא השעה אותו מאיגוד העו"ס.
7. הפדופיל הסוציאלי יוסי דיאמנט פקיד סעד לחוק הנוער מלשכת רווחה חוף הכרמל, שבמשך שנים ארוכות היו נגדו תלונות על מעשי פדופיליה חמורים בקטינים חסרי ישע, הורשע ב- 12.9.2013 בסופו של דבר, לאחר שהרס את חייהם של קטינים שהיו נתונים למרותו וסמכותו והיוו "טרף קל" – איגוד העו"ס לא גינה את מעשיו הפליליים החמורים של פקיד הסעד יוסי דיאמנט, ולא השעה אותו מאיגוד העו"ס.
8. ועוד ועוד מקרים מסמרי שיער שבהם הרשת האינטרנטית מפוצצת, מזעזעים בחומרתם הפלילית, כולם מגובים במסמכים משפטיים, מוכיחים כשאין חולק על כך, כי העובדים הסוציאליים עוברים על החוק, מוציאים ילדים שלא כדין ושלא כצורך ממשפחתם, מאיימים על הורים, כי אם לא "ישתפו פעולה" – ייקחו מהם את ילדיהם, וגם שההורים משתפים פעולה – בסופו של הליך – ילדיהם נלקחים מהם.
9. מכתב איגוד העו"ס, חסר תום לב ואין בו מתום. הוא לא נועד לתקן עוול שמבצעים עובדים סוציאליים. הוא לא נועד להטיב נזק. כל מטרתו הינה להלך אימים נגד שופטת אמיצה, ולהמשיך לבצע פשעים פליליים חמורים של חטיפת ילדים מהוריהם, ממש במילים אלו, שלא כדין, כפי שנכתב בפסק דין מעלה של כבוד השופט זגורי.
10. אין מדובר בהתנהגות חריגה של העובדים הסוציאליים. מדובר בהתנהלות שגרתית, בה עובדים סוציאליים משקרים, לא מבצעים מלאכתם, מטייחים את דברי ההורים, מעוותים ומסלפים את דברי ההורים, ולא בכדי בכנס "ועדת הציבור לביקורת על דרכי הפעולה של פקידות הסעד", נאמר על ידי כל עורכי הדין שהשתתפו בכנס, כולם וותיקים ומומחים בדיני משפחה ונוער, כי העובדים הסוציאליים לא מדווחים אמת לבית המשפט, תסקיר פקידת סעד מתקבל ללא עוררין על ידי השופט, ולא ניתן לחקור את פקידת הסעד על תסקירה.
11. מכתב איגוד העו"ס, איננו דמוקרטי, הוא ניסיון שלא יצלח לנסות ולהשתיק ולסתום את פי כבוד השופטת, בשל מחאתה ופעולותיה בכל דרך לגיטימית אפשית, כנגד העוול המשווע אשר נגרם להורים ולילדיהם על ידי עובדים סוציאלים אשר פועלים בניגוד לדין.
12. אוסיף ואומר כי על השרה הנכבדה, להוקיע את מעשי העובדים הסוציאליים הפוגעים בציבור רחב בכלל והם – הם הגורמים לאובדן אימון הציבור בבית המשפט. אסור לכבוד השרה לתת יד למעשי עוולה אלו של איגוד העו"ס המשתמשים בסמכות שהוקנתה להם לרעה, וכאמור פוגעים באמון הציבור, במערכת הציבורית בכלל, ובמערכת המשפט בפרט.
13. במכתבם המכפיש והשקרי של צפרא דוויק, היא מעוותת, כהרגלה, את המציאות וטוענת שהיה על כבוד השופטת לפנות בדיעבד ולהתריע על מעשי העו"ס, אולם מקריאת פסקי הדין של כבוד השופטת, עולה כי השופטת בן עמי, התריעה גם התריעה, העבירה דיווחים לכל גורם אפשרי – אולם פקידות הסעד לא הועמדו לדין ולא נפתח נגדם חקירה פלילית. פסקי הדין של כבוד השופטת מדברים בעד עצמם, וחושפים התנהלות שיטתית של עובדות הסוציאליות לצרכי סחר בילדים, ועדות העו"ס בתיקים שפורסמו בנבו ותקדינט, אף מעידים כי העובדים סוציאליים מבצעים עבירות פליליות חמורות של הוצאת ילדים ממשפחות מוחלשות לאימוץ אצל משפחות אמידות ומבצעות הלכה ולמעשה סחר בילדים, האסור על פי חוק.
14. העובדים הסוציאליים לא פתוחים לשמיעת ביקורת, ומכתב זה מעיד על כך. כל ביקורת שיש על העובדים הסוציאליים מתפרשת מיד על ידם "כאלימות", "הכפשה" וכו' בעוד שכל מה שמתפרסם נגדם מגובה בראיות המוכיחות זאת, להבדיל מטרוניותיהם שאין בהם מאום, ונועד להסתיר התנהלות פלילית חמורה.
15. בכל מה שאמרה כבוד השופטת חנה בן עמי אין לשון הרע, כל דבריה הינם עובדות, בדברים אשר היא שפטה, חוותה והרגישה על בשרה ואיגוד העו"ס לא הוכיח כי מדובר בדברים שאינם נכונים. הוא פשוט רוצה להמשיך ולהסתיר את ההתנהלות הפלילית של העובדים הסוציאליים שמבוצעת בדלתיים סגורות.
16. זו אחת מהסיבות לכנס, בה דרשו הורים נפגעי משרד הרווחה דורשים לפתוח את הדלתיים הסגורות ולפרסם, ללא יוצא מן הכלל, את כל פסקי הדין של שופטי המשפחה ונוער, כדי למנוע המשך מעשים פליליים חמורים אלו. פסקי הדין יפורסמו בדיוק כמו פסק הדין של כבוד השופט זגורי, כפלוני – אלמוני, וכך יוכל הציבור לדעת מה הוביל להוצאת ילדים קטינים מביתם.
17. נסיונם של איגוד העובדים הסוציאליים לפגוע בחופש הביטוי של כבוד השופטת הן כשופטת בדימוס והן כאדם פרטי, כאשר היא מביעה מחאה על פגיעה בזכויות היסוד של הורים נורמטיביים, אינה ראויה, ומקומו לא יכירנו במדית ישראל, מעשים כאלו נעשו במשטרים טוטליטרים אפלים בהם, מי שלא הסכים עם הרשות ובעל הסמכות – תוייג כעבריין ו/או כחולה נפש, ממש כמו שאיגוד העובדים הסוציאליים מנסים לעשות לכבוד השופטת בנסיונותיה לבצע בה רצח אופי ולתייג אותה כעבריינית.
18. זכות המחאה, זכות חופש הביטוי הינם מערכי היסוד של שיטת המשפט בישראל ואין מקום להגביל את כבוד השופטת, כאשר היא כאזרחית וכשופטת בדימוס פעלה בדרכים ואמצעים לגיטמיים וחוקיים כדי לזעוק את זעקת ההורים המוחלשים כנגד עוול שנעשה להם ולילדיהם על ידי העובדים הסוציאליים.
19. הכנס "ועדת הציבור לביקורת על דרכי הפעולה של פקידות הסעד"  הינו כנס פרטי, במימון ארגונים פרטיים, שנועד להביע את רגשות ההורים ותחושותיהם בשל האובדן הקשה אותו הם חווים מאז שהוצאו ילדיהם ממשמורתם, כשפקידת סעד פעלה בניגוד לדין, חטפה ילדים ממניעים הזרים לטובתם, ללא כל תשתית ראייתית סבירה לטענות הכוזבות שהועלו על ידי העו"ס, תוך ביצוע מחטפים משפטיעים בניגוד להוראות הדין, ותוך שימוש בתעודות כוזבות.
20. כל הנאמר על ידי כבוד השופטת הינו אמת, ונכון עובדתית ונועד להגן על האינטרסים וזכויות היסוד של הורים וילדיהם, זכויות שנרמסו ברגל גסה על ידי ארגון העובדים הסוציאליים.
21. מהתנהלותם הכוחנית של איגוד העו"ס עולה, כי כל דברי כבוד השופטת אמת, וכי מעשי איגוד העו"ס עולים גם במכתב זה, כדי ביצוע עבירות פליליות רבות נגד כבוד השופטת, והינם נסיון להשתקת השופטת בבחינת ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה.
22. הצורך בפומביות וחשיפת מעשי העובדים הסוציאליים, השתלשלותם והוקעת מעשיהם הנפשעים של העובדים הסוציאליים, הינה חובתו המוסרית והציבורית של כל אדם ו/או מותב בבית המשפט בכל ערכאותיו.
23. לא למותר לציין, כי פקידות סעד דורשות מהורים להגיע לא מיוצגים לוועדות טיפול, וועדות החלטה, ולא מאפשרים להורים לקבל את יומם כהלכה בשימוע שנערך להם טרם לקיחת ילדיהם. העובדים הסוציאליים לא מעביר לעיוני ההורים חומר או תסקירים עליהם הם מתבססים בהחלטותיהם, והכל בניגוד להוראות הדין.
24. כיום כשכבוד השופטת פרשה מכס השיפוט, היא נלחמת, באמצעים לגיטימיים של פרסום והצפת שקרה בציבור, כנדרש וכמתחייב נגד הפגיעות החמורות בזכויות הורים וילדיהם. על התנהלות העו"ס שמפרים כל הוראות שבדין, על כך אפשר רק לאמר "הפוסל במומו פוסל".
                בכבוד רב,
לורי שם טוב,          אמיר שיפרמן

זעקת האמהות     ארגון א' זה אבא

סוף מכתב

פלייליסט –

השופטת חנה בן עמי: "לפקידות הסעד יש ענין בתוצאה אליה חותרים, ולשם כך כל דרך כשרה בעיניהן"

ארגון פשע ממסדי רב מערכתי משתמע מנאומה של השופטת חנה בן עמי בכנס ארגונים חברתיים נגד פשעי משרד הרווחה לסחר בילדים, חוסים וקשישים . מדובר במערכת בראשות איגוד העובדים הסוציאליים ומשרד הרווחה התוקפת משפחות מוחלשות ומנצלת כל המשאב המשפחתי נכסים, ילדים, חוסים וקשישים בהליכים שיפוטיים מכורים מראש. גורמים במערכות ממסד נוספות כגון משטרה, פרקליטות, בתי משפט משתפים פעולה עם מערכת הפשע מי בשתיקה ומי בפעולה.

ידיעות אחרונות | ראובן וייס ונועם ברקן – ידיעות אחרונות , 30.10.2013

"לעיתים התנהלותן של עובדות סוציאליות גובלת בפלילים", תקפה השופטת בדימוס חנה בן-עמי את התנהלותן של רשויות הרווחה, בהמסגרת כנס הורים המגדירים עצמם נפגעי פקידות הסעד.

עד לפני שנתיים כיהנה בן-עמי כשופטת בית המשפט המחוזי בירושלים ושימשה בעברה כמנהלת בית המשפט לעניני משפחה בירושלים. בכנס שהתקיים בנמל תל אביב, תיארה השופטת תיקים בהם טיפלה:

"בתחילת דרכי כשופטת הנחתי שכאשר מכריזים על קטין בר אימוץ, הדבר נעשה לאחר כל הבדיקות, לצערי, עד מהרה נדהמתי לגלות כי לפקידות הסעד יש ענין בתוצאה אליה חותרים, ולשם כך כל דרך כשרה בעיניהן".

"למרבה הצער, התרשמותי היא כי במקרים רבים, עמדת העובדות הסוציאליות והתסקירים המוגשים על ידן, לא רק שאינם עוזרים לשופט, אלא שהם מהווים אבן נגף בדרכו להגיע לחקר האמת", אמרה.

השופטת בדימוס בן-עמי תיארה בדבריה מקרים קשים ושיטות אותם נוקטים עובדים סוציאלים על מנת להקשות על הורים שילדיהם הוצאו מחזקתם, לקבל אותם בחזרה. "נתקלתי במקרים של העלמת מסמכים, העברת מידע מוטעה ועוד. תקצר היריעה מלתאר".

"שופטים נוטים לסמוך על התסקירים ובכך זונחים את חובתם להגיע למסקנה משלהם, לאחר בדיקת כל הטענות", תיארה.

"בתביעת נזיקין למשל, פרופסור שנותן חוות דעת, נחקר בחקירה נגדית. כשעובדת סוציאלית נותנת תסקיר, למרבה הצער לא ניתן לצדדים לחקור אותה, ודבריה נלקחים כתורה למשה מסיני. על זה מסתמכים, והתוצאה יכולה להיות נזק לא רק לקטין, אלא לכל המערכת המשפטית".

מאיגוד העובדים הסוציאליים נמסר בתגובה מעוררת גרוטסקא:

"צר לנו ששופטת בדימוס, שהיוותה הכרעה שיפוטית לגורלם של ילדים ובני נוער, מוצאת אכסניה להשמיע את דעותיה, בכנס שכל תכליתו הוא להשמיץ את העובדים הסוציאליים, את השופטים, מערכת בתי המשפט ועורכי הדין. אם היתה לשופטת דעה כזו על חוות דעת ועל התסקירים שמגישים העובדים הסוציאליים, חבל שלא עשתה כלום במשך השנים, בשבתב כשופטת בבית המשפט לעניני משפחה".

גילוי נאות מכותבי אתר הרהורים על משפחה וילדים: כבוד השופטת בן-עמי סיפרה במהלך הכנס, כי במהלך כהונתה, היא פנתה לגורמים בכירים על מנת להבהיר להם מה באמת מתרחש וגם במשפטים שהתקיימו בפניה, היא פעלה כבר אז כדי להוציא את האמת לאור, אך כל פניותיה לא נענו ונפלו על אזניים ערלות, כך שאמירה של איגוד העובדים הסוציאליים כאילו היא מדברת רק כעת על הנושא היא אמירה שקרית.


השופטת חנה בן עמי – ביקורת קשה על התנהלות פקידות סעד ובתי משפט לענייני משפחה 

קישורים:

עדות חמורה נגד עובדים סוציאליים – משקרים בבתי משפט

דוד גולן - דובר איגוד העובדים הסוציאליים - הכפשת הורים, טיוח פשעי העובדים הסוציאליים
דוד גולן זורה חול בעיני הציבור

ספטמבר 2013 – עדות חמורה של הורה נגד עובדים סוציאליים המשקרים בבתי משפט. טענות ההורה אומתו בעבר ע"י ועדת סלונים נבו לבדיקת עבודת פקידי סעד לסדרי דין. ההורה טוען וכן ועדת סלונים נבו שבדקה הנושא בעבר כי פקידי הסעד מעלים טענות שקר בבתי משפט שלא אומתו או נעשה ניסיון להפריך אותן, בתי משפט רואים הבלי פיהן כסוף פסוק והורסים משפחות בדלתיים סגורות ללא ראיות.
תלונות המוגשות נגד עובדים סוציאליים מטויחות ע"י גורמי האכיפה והעובדים הסוציאליים ממשיכים בפראות לרדות במשפחות תוך שהם מקבלים גיבוי מלא מהממונים ומבתי המשפט.
דוד גולן דובר איגוד העובדים הסוציאליים זורה חול בעיני הציבור וטוען כי תלונות נגד עובדים סוציאליים נבדקות בעוד ברור וידוע כי כל התלונות מועברות לפקידת סעד במחוז או הארצית ומטוייחות (מסקנות ועדת סלונים נבו), בכך מתאפשרת הפקרות מערכתית מתמשכת של עובדים סוציאליים ופקידי סעד.
דוגמא לכך ראינו את פקידת הסעד אתי דור ששיקרה בבית משפט, כשנשאל איציק פרי האם ננקטו נגדה הליכים משמעתיים כלשהם הוא השיב בשלילה. דוגמא נוספת היא התלונות שהגישו הורים נגד פקיד הסעד הפדופיל יוסי דיאמנט במשך שנים ולא טופלו עד שהורשע בעקבות צילומים שצולמו ע"י נערים בהם דיאמנט נראה מתרחץ לאור יום בים בעירום עם נער שהשיג מבית משפט לנוער, דיאמנט הורשע ונכלא.

קישורים:

איציק פרי יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים מאדריכלי הסחר בילדים וגזל קשישים פורש מתפקידו

איציק פרי - מדיניות פאשיסטית לסחר בילדים וקשישים
איציק פרי – תרבות קשר, אלימות, אטימות

ינואר 2013 – הבחירות לאיגוד העובדים הסוציאליים יתקיימו החודש, אחרי שהוקדמו בשנה וחצי עקב פרישתו של יו"ר האיגוד איציק פרי מאדריכלי הסחר בילדים וגזל קשישים.

התנהלות היו"ר הנוכחי איציק פרי התאפיינה במדיניות פאשיסטית להוצאת ילדים מביתם ומשפחתם בכפייה, התעללות בקשישים, כדי לקדם תעשיית הסחר בילדים וקשישים. קנאות, אלימות, ותוקפנות נגד אלו המבקרים מדיניותו המזוהמת, החל מעלילות מעולם הפסיכיאטריה, ביורוקרטיה ותביעות בבתי משפט.

 בימיו של איציק פרי הוטמעה תרבות שקר של עובדים סוציאליים ועוזריהם וקשר שתיקה תוך גרימת נזקים פיסיים נפשיים וכלכליים לאלו הנקרים בדרכם של עובדים סוציאליים מרשויות הרווחה.

נפוטיזם – איציק פרי הנו יושב ראש איגוד העובדים הסוציאליים בעוד בתו מיה אלתרמן פרי משמשת יועצת משפטית של ההסתדרות , דהיינו "שומרת הסף" של אביה איציק.

איציק פרי יזם תביעה אזרחית נגד נפגעי משרד הרווחה והעיד עדות עילגת ומזלזלת בבית המשפט. איציק פרי הציג בעדותו המלוכלכת בבית משפט ולאזרח את הצד המכוער של המאפיינים הפאשיסטיים המובהקים בהם לוקים רשויות הרווחה: משקרים בבתי משפט, עובדים בצורה פרועה ללא ביקורת אך מקבלים גיבוי מלא מהממונים, אינם טורחים להציג עצמם בפני האזרח, תרבות שקר, קשר שתיקה,חוסר מקצועיות, טיוח, מוסר כפול, נפוטיזם ועוד…

איציק פרי התפוטר מתפקידו כיו"ר האיגוד העו"ס כשהוא משאיר אחריו ארגון חולני פאשיסטי תאב בצע סוחר בילדים וקשישים רווי עשבים שוטים

2008 – צפו בשקרים של איציק פרי בתכנית ה"מושבעים"

פלייליסט – מקצת התנהגות פרועה אלימה ומזלזלת של עובדים סוציאליים בימי איציק פרי

קישורים:

אריה אהרון – עובד סוציאלי מנהל מחוז באיגוד העו"ס – סמנכ"ל בלמ"ס מפטר עובדת

נובמבר 2012 – השיטות המזוהמות של אריה אהרון העובד הסוציאלי, מנהל תפעול סוקרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפטר עובדת.
אריה אהרון משמש גם באיגוד העובדים הסוציאליים כמנהל מחוז, עוסק בהוצאת ילדים בכפייה מביתם ומשפחתם בדיונים בדלתיים סגורות בבתי משפט לנוער ללא ראיות.
אריה אהרון נוהג בלמ"ס כבשלו ומפטר עובדת בשיחת טלפון לא מזוהה, מבלי לתת הסבר או סיבה, באמצעות מנהלת משאבי אנוש אליסה. אריה אהרון מבזה בהתנהגותו את חוק יסוד חופש העיסוק, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, נהלי הל"ס התקשי"ר ועוד.
אריה אהרון באמצעות ה"כישורים" הסוציאליים המלוכלכים שרכש כעובד סוציאלי מפטר את העובדת בדרך הפוגענית שיותר שהוא מסוגל.

קישורים:

אריה אהרון – מנהל תפעול יחידת סוקרים בלמ"ס עוסק בהוצאת ילדים בכפייה מביתם למרכזי כליאה של רשויות הרווחה

אוקטובר 2012 – אריה אהרון מנהל אגף תפעול – יחידת הסוקרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שולח סוקרים לבתים בישראל לצפות במתרחש בתוך המשפחה לשאול שאלות ולדווח למשרדי הממשלה ולרשויות לרבות רשויות הרווחה.
אריה אהרון משמש גם בתפקיד יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים במחוז ת"א והמרכז ומנהל קמפיינים להוצאת ילדים מביתם למסגרות מופרטות בתואנה כי הילדים בסכון.

למ"ס או חמאס – השאלונים החודרניים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שולחת סוקרים לבתי האזרחים והמחייבים אותם למלא שאלונים עבי כרס על חייהם, ופרטיותם, ולא יעצרו. השאלונים משמשים במלואם את כל משרדי הממשלה: רווחה, פנים, אוצר, רשות המיסים, מוסד לביטוח לאומי, ועוד. לעתים משרד מסוים יכול להזמין שאלון על אדם מסוים…

עו"ס אריה אהרון – מנהל תפעול יחידת סוקרים בלמ"ס עוסק בהוצאת ילדים בכפייה מביתם למרכזי כליאה של רשויות הרווחה

אוקטובר 2012 – אריה אהרון מנהל אגף תפעול – יחידת הסוקרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שולח סוקרים לבתים בישראל לצפות במתרחש בתוך המשפחה לשאול שאלות ולדווח למשרדי הממשלה ולרשויות לרבות רשויות הרווחה.
אריה אהרון משמש גם בתפקיד יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים במחוז ת"א והמרכז ומנהל קמפיינים להוצאת ילדים מביתם למסגרות מופרטות בתואנה כי הילדים בסכון.

אריה אהרון משתמש במידע של סוקרים שהוא שולח מהלמ"ס לבתי המשפחות בישראל להוצאת ילדיהם לאכלוס מרכזי הכליאה של רשויות הרווחה: פנימיות, משפחות אומנה, אימוץ סגור, מרכזי חירום ועוד.

אריה אהרון הפך את סוקרי הלמ"ס למרגלים של רשויות הרווחה לאכלוס מוסדות הכליאה של הרווחה המופרטים המספקים ג'ובים לעובדי רווחה ועושים הון מתרומות, תקציבי ממשלה, והורים חרדים לגורל ילדיהם

צפו בתמליל ראיון של אריה אהרון מנהל תפעול הלמ"ס – יחידת סקרים, לקמפיין שהכין (ע"ח משלם המיסים בהון עתק) לאיתור ילדים למרכזי הכליאה של רשויות הרווחה.

מרכזי כליאה של רשויות הרווחה 
פנימיות: אתגר , בית טף , בני ארזים , גיל עם , השלושה , כפר נחמן , מסילה , מצפה ים , מקי"ם , מוריה , צופיה , רננים , שדה בר , שקמה , 'בית טוביה' בהרדוף , אילנית , בראשית , אור שמחה
מרכז חירום , משפחות אומנה , אימוץ – השירות למען הילד , מרכז קשר ,

 פלייליסטים: ועדת החלטה , חסרי דיור , פנימיות , אלימות רשויות הרווחה , מרכזי קשר , אגפי רווחה תל אביב , הוצאת ילדים מהבית , חטיפת תינוקות , טיפול והשגחה במשפחת אומנה , קשישים , פקידות סעד

בין נפוטיזם מלוכלך לניגוד עניינים חמור – מיה אלתרמן פרי בת ראש איגוד העו"ס איציק פרי מונתה ליועמ"ש בהסתדרות

בין נפוטיזם מלוכלך לניגוד עניינים חמור

אפריל 2011 – היועץ המשפטי בגוף ציבורי לרבות ההסתדרות נחשב לאחד מ"שומרי הסף", שתפקידם לדאוג לכך שהדברים יתנהלו לפי כללי מינהל תקין, לצדם של הגזבר (או החשב) ומבקר הפנים. איגוד העובדים הסוציאלים הוא גוף השייך להסתדרות. איציק פרי הנו יושב ראש איגוד העובדים הסוציאליים בעוד בתו מיה אלתרמן פרי משמשת יועצת משפטית של ההסתדרות , דהיינו "שומרת הסף" של אביה איציק.

הכתבה בת ראש איגוד העו"ס מונתה ליועמ"ש בהסתדרות , תני גולדשטיין , ynet , אפריל 2011

עו"ד מיה אלתרמן-פרי, בתו של איציק פרי האחראי בהסתדרות על העו"סים, תמונה ליועצת משפטית בארגון, לאחר שכיהנה כסגנית היועץ. העו"סים זועמים: "פרי מכר אותנו בזול – לא מגיע לו ולבתו פרס כזה". ההסתדרות: "ככל שיעלה נושא המעלה חשש לניגוד עניינים – היא לא תטפל בו"

מינוי של יועצת משפטית חדשה באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות מעורר הדים. מינוייה של עו"ד מיה אלתרמן-פרי הצליח לעורר את חמתם של עובדים סוציאליים, כיוון שאלתרמן-פרי היא בתו של איציק פרי, יו"ר איגודהעובדים הסוציאליים האחראי מטעם ההסתדרות על ענייניהם, והיה מעורב בחתימת ההסכם השנוי במחלוקת שסיים את שביתתם.

"פרי מכר את העובדים הסוציאליים בזול – ולא מגיע לו ולבתו פרס כזה", אמרה ל-ynet עובדת סוציאלית. התנועה לאיכות השלטון ביקשה מיו"ר ההסתדרות עופר עיני והיועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין לבדוק מחדש את המינוי בשל ניגוד האינטרסים לכאורה.

אלתרמן-פרי החליפה בשבוע שעבר בתפקיד את עו"ד שי תקן, ששימש בו מאז שנת 2006 ופורש לעסקים פרטיים. היא שימשה כסגניתו של תקן. איציק פרי ומיה אלתרמן-פרי סירבו להתראיין לידיעה.

מההסתדרות נמסר בתגובה: "עו"ד מיה פרי-אלתרמן הינה מעורכי הדין המובילים בתחום יחסי עבודה הקיבוציים ובעלת ניסיון רב שנים בתחום. כישוריה וניסיונה מוכחים ואין חולק עליהן ועל כישוריה למלא את התפקיד בהצלחה.

"עו"ד פרי-אלתרמן מלווה את תחום יחסי העבודה הקיבוציים שנים רבות והייתה מעורבת ברפורמות הגדולות במשק.

"בתפקידה האחרון עו"ד פרי-אלתרמן כיהנה כסגנית ליועץ המשפטי הפורש עו"ד שי תקן, והיה זה טבעי כי עם פרישתו תמלא את תפקידו.

"בכל מקרה היותה בתו של יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים אינה מהווה ניגוד עניינים, מאחר ושניהם נמצאים באותו צד ואינם באינטרסים מנוגדים. בכל מקרה עו"ד פרי-אלתרמן לא טיפלה עד כה בעניינים הקשורים לאיגוד, וככל שיעלה נושא המעלה חשש לניגוד עניינים לא תטפל בו".

קישורים:

  • איציק פרי – יו"ר איגוד העו"ס – עדות עילגת ומזלזלת בבית משפט 30 אפריל 2012 – איציק פרי יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים הופיע להעיד בבית משפט שלום בתביעה ת"א 24514-10-09 שהוא מנהל כיו"ר האיגוד נגד נפגעים מרשויות הרווחה משום שלטענתו העובדים הסוציאליים חשים פגועים מהביקורת המופנת אליהם...
  •  איגוד העובדים הסוציאלים ועדת אתיקה או ועדת טיוחועדת האתיקה של איגוד העובדים הסוציאליים מבררת תלונות על התנהגות לא אתית של עובדים סוציאליים. בראש הועדה יושב עו"ס : נחום מיכאלי ט.ל: 050-5391132 – הוועדה עובדת בחוסר שקיפות ופרסום מזערי אודות התלונות והבירורים. מידי שנה מוגשות תלונות בודדות כ-5 , ורובן נדחות ע"י הועדה. יש לזכור כי הועדה השייכת לאיגוד היא גוף השייך להסתדרות העובדים החדשה…